Uutiset>Uutiset

Lapsiperheköyhyyden kokonaiskuva uudelta Lapsiperheköyhyys datana -sivustolta     

Lapsiperheköyhyyden ratkaisu edellyttää vankkaa tietopohjaa lapsiperheköyhyyden laajuudesta, syistä ja seurauksista. Siksi Itla on koonnut lapsiperheköyhyyteen liittyvän tiedon Lapsiperheköyhyys datana -sivustolle.

Sivusto sisältää interaktiivisia kuvioita muun muassa lapsiperheköyhyyden kehityksestä sekä näiden kuvioiden tulkintaa. Sivulta saa nopean kokonaiskuvan lapsiperheköyhyydestä ilmiönä ja sen seurauksista.

Sivusto on osa Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmaa. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa on selvitetty lapsiperheköyhyyden laajuutta Suomessa. Sivuston ovat koonneet Itlan tutkijat, ja sitä ovat kommentoineet muut lapsiperheköyhyyden tutkijat.

Lapsiperheköyhyys datana -sivusto antaa nopean kokonaiskuvan lapsiperheköyhyydestä Suomessa

Sivusto on tarkoitettu toimittajille, päättäjille ja kaikille, jotka haluavat lisätietoa lapsiperheköyhyydestä. Lapsiperheköyhyyteen liittyvän tiedon kokoaminen yhdelle sivustolle koettiin tarpeelliseksi, koska tällä hetkellä ilmiöön liittyvät tilastot ja näiden tilastojen tulkinta on hajanaista. Sivun tarkoitus on antaa nopea kokonaiskuva lapsiperheköyhyydestä ja sen seurauksista.

Sivu on päivittyvä ja lisäämme sinne uusia tutkimuksia ja tilastoja palautteen pohjalta. Lisäämme sivulle Samalta viivalta -ohjelmassa syntyviä tutkimustuloksia sekä ratkaisuehdotuksia. Sivu on julkaistu suomeksi, mutta tarpeen mukaan selvitämme mahdollisuutta kääntää se selkosuomeksi ja ruotsiksi.

Itla käynnisti syksyllä 2021 Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman. Ohjelmassa jalostetaan tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, käynnistetään kokeiluja, vahvistetaan aihepiirin parissa työskentelevien yhteistyötä sekä nostetaan nuorten oma ääni ja näkemykset keskiöön. Ohjelmaan sisältyy tutkimustyön lisäksi muun muassa nuorten ryhmä Valoisat, jolla on oman kiinnostuksensa mukaan mahdollisuus osallistua kokemusvaikuttajina ja kanssatutkijoina ohjaamaan tutkimusohjelman suuntaa ja viestintää. 


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.