Lapsiperheköyhyyden ratkaisu edellyttää vankkaa tietopohjaa lapsiperheköyhyyden laajuudesta, syistä ja seurauksista. Siksi Itla on koonnut lapsiperheköyhyyteen liittyvän tiedon Lapsiperheköyhyys datana -sivustolle.

Sivusto sisältää interaktiivisia kuvioita muun muassa lapsiperheköyhyyden kehityksestä sekä näiden kuvioiden tulkintaa. Sivulta saa nopean kokonaiskuvan lapsiperheköyhyydestä ilmiönä ja sen seurauksista.

Sivusto on osa Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmaa. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa on selvitetty lapsiperheköyhyyden laajuutta Suomessa. Sivuston ovat koonneet Itlan tutkijat, ja sitä ovat kommentoineet muut lapsiperheköyhyyden tutkijat.

Lapsiperheköyhyys datana -sivusto antaa nopean kokonaiskuvan lapsiperheköyhyydestä Suomessa

Sivusto on tarkoitettu toimittajille, päättäjille ja kaikille, jotka haluavat lisätietoa lapsiperheköyhyydestä. Lapsiperheköyhyyteen liittyvän tiedon kokoaminen yhdelle sivustolle koettiin tarpeelliseksi, koska tällä hetkellä ilmiöön liittyvät tilastot ja näiden tilastojen tulkinta on hajanaista. Sivun tarkoitus on antaa nopea kokonaiskuva lapsiperheköyhyydestä ja sen seurauksista.

Lapsiperheköyhyys datana -sivustolle

Sivu on päivittyvä ja lisäämme sinne uusia tutkimuksia ja tilastoja palautteen pohjalta. Lisäämme sivulle Samalta viivalta -ohjelmassa syntyviä tutkimustuloksia sekä ratkaisuehdotuksia. Sivu on julkaistu suomeksi, mutta tarpeen mukaan selvitämme mahdollisuutta kääntää se selkosuomeksi ja ruotsiksi.

Itla käynnisti syksyllä 2021 Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman. Ohjelmassa jalostetaan tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, käynnistetään kokeiluja, vahvistetaan aihepiirin parissa työskentelevien yhteistyötä sekä nostetaan nuorten oma ääni ja näkemykset keskiöön. Ohjelmaan sisältyy tutkimustyön lisäksi muun muassa nuorten ryhmä Valoisat, jolla on oman kiinnostuksensa mukaan mahdollisuus osallistua kokemusvaikuttajina ja kanssatutkijoina ohjaamaan tutkimusohjelman suuntaa ja viestintää. 

Lisätietoja

Erikoistutkija Aapo Hiilamo,aapo.hiilamo@itla.fi, 040 640 2792

Projektitutkija Taru Lilja, taru.lilja@itla.fi, 040 541 0139

Tutkimusprofessori Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, 050 917 7396