Uutiset>Uutiset
20.06.2022

Lapsiperheköyhyyden kokonaiskuva uudelta Lapsiperheköyhyys datana -sivustolta     

Lapsiperheköyhyyden ratkaisu edellyttää vankkaa tietopohjaa lapsiperheköyhyyden laajuudesta, syistä ja seurauksista. Siksi Itla on koonnut lapsiperheköyhyyteen liittyvän tiedon Lapsiperheköyhyys datana -sivustolle.

Sivusto sisältää interaktiivisia kuvioita muun muassa lapsiperheköyhyyden kehityksestä sekä näiden kuvioiden tulkintaa. Sivulta saa nopean kokonaiskuvan lapsiperheköyhyydestä ilmiönä ja sen seurauksista.

Sivusto on osa Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmaa. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa on selvitetty lapsiperheköyhyyden laajuutta Suomessa. Sivuston ovat koonneet Itlan tutkijat, ja sitä ovat kommentoineet muut lapsiperheköyhyyden tutkijat.

Lapsiperheköyhyys datana -sivusto antaa nopean kokonaiskuvan lapsiperheköyhyydestä Suomessa

Sivusto on tarkoitettu toimittajille, päättäjille ja kaikille, jotka haluavat lisätietoa lapsiperheköyhyydestä. Lapsiperheköyhyyteen liittyvän tiedon kokoaminen yhdelle sivustolle koettiin tarpeelliseksi, koska tällä hetkellä ilmiöön liittyvät tilastot ja näiden tilastojen tulkinta on hajanaista. Sivun tarkoitus on antaa nopea kokonaiskuva lapsiperheköyhyydestä ja sen seurauksista.

Sivu on päivittyvä ja lisäämme sinne uusia tutkimuksia ja tilastoja palautteen pohjalta. Lisäämme sivulle Samalta viivalta -ohjelmassa syntyviä tutkimustuloksia sekä ratkaisuehdotuksia. Sivu on julkaistu suomeksi, mutta tarpeen mukaan selvitämme mahdollisuutta kääntää se selkosuomeksi ja ruotsiksi.

Itla käynnisti syksyllä 2021 Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman. Ohjelmassa jalostetaan tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, käynnistetään kokeiluja, vahvistetaan aihepiirin parissa työskentelevien yhteistyötä sekä nostetaan nuorten oma ääni ja näkemykset keskiöön. Ohjelmaan sisältyy tutkimustyön lisäksi muun muassa nuorten ryhmä Valoisat, jolla on oman kiinnostuksensa mukaan mahdollisuus osallistua kokemusvaikuttajina ja kanssatutkijoina ohjaamaan tutkimusohjelman suuntaa ja viestintää. 


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys