Uutiset>Uutiset

Lapsiperheköyhyyden lahjoitusprofessuuri Tampereen yliopistoon

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö lahjoittaa lapsiperheköyhyyden tutkimukseen liittyvän professuurin Tampereen yliopistoon. Lahjoitusprofessuuri on osa Itlan kolmivuotista lapsiperheköyhyyteen pureutuvaa tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta.

Professuuri sijoittuu Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan

Professuurin tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden pärjäävyyden ja toimintakyvyn vahvistaminen edistämällä lapsiperheköyhyyteen liittyvää ilmiölähtöistä ja monitieteellistä opetusta, tutkimusta ja vaikuttavuutta. Professuuri sijoittuu tiedekunnassa Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlaan ja se on tarkoitus täyttää ensi tilassa.


”On suuri ilo käynnistää yhteistyö lapsiköyhyyden ehkäisemiseksi Perlan kanssa. Keskeiset tekijät valinnassa professuurin kotipesäksi olivat Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan johdon sitoutuminen professuurin pitkäjänteisen työn tukemiseen, ymmärrys monitieteisen tutkimuksen merkityksestä sekä valmius yhteistyöhön Itlan ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa,” kertoo lahjoitusprofessuuriin liittyvistä valintaperusteista kehitysjohtaja Tiina Ristikari Itlasta.”Lahjoitusprofessuuri tarjoaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnalle mahdollisuuden sekä vahvistaa ilmiölähtöistä lapsiperheköyhyyden tutkimusta että edistää suomalaiselle yhteiskunnalle kipeän ongelman tietopohjaista ratkaisemista. Pysyvä tehtävä avataan täytettäväksi ilman tieteenala- tai oppiainemääritystä, joten toivotamme tehtävään hakijoita kaikilta soveliailta tieteenaloilta. Perlaan sijoittuvana professuuri toimii koko yliopiston voimavarana ja tukee myös yliopiston strategian toimeenpanoa”, tiivistää dekaani Juho Saari.


Professuuri lahjoitetaan Tampereen yliopistolle vuoden 2022 alusta kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Lahjoitukseen sisältyy optio puolestatoista lisävuodesta.

Tampereen yliopistolle lahjoitettava professuuri on Itlan kolmas lahjoitusprofessuuri. Lisäksi Itla on lahjoittanut interventio- ja implementointitutkimuksen professuurit Turun ja Oulun yliopistoihin.

Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.