Uutiset>Uutiset

Marjo Kurki Suomen Akatemian Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena -ohjelman johtajaksi

Itlan erikoistutkija, TtT Marjo Kurki on valittu ohjelmajohtajaksi Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -ohjelmaan.

Ohjelmajohtajakausi on vuosille 2022–2024 ja rahoitus myönnetään ohjelmajohtajan taustaorganisaatiolle, Itlalle.

PANDEMICS-ohjelma edistää pandemioiden aiheuttamien kriisien ennakointia ja taltuttamista, kriisin jälkeistä palautumista, yhteiskunnan toiminnan turvaamista, toimenpiteitä koskevaa päätöksentekoa sekä tutkimukseen perustuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Ohjelmajohtaja rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä PANDEMICS-ohjelmaan kuuluvien tutkimushankkeiden kanssa.  Lisäksi ohjelmajohtaja edistää yhteistyötä sekä strategisen tutkimuksen ohjelmien välillä että kansallisen päätöksenteon kanssa. Ohjelmajohtajan vahva kokemus sidosryhmäyhteistyöstä sekä jo olemassa olevat vaikuttamisen verkostot ovat tärkeitä tehtävän onnistuneessa hoidossa. Tähän sekä Kurjen että Itlan laajat kansalliset sidosryhmät sekä viestintä- ja vaikuttamisosaaminen tarjoavat erinomaisen tuen.


”Ohjelman ajankohtaisuus motivoi erittäin paljon. Pandemioilla on myös laaja vaikutus lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Itlalla on erityinen rooli kansallisessa tutkimusperustaisessa tiedon tuottamisessa ja välittämisessä, joten olen vakuuttunut, että Itla voi tarjota ohjelman kannalta tärkeäitä vaikuttamisen verkostoja ja viestintäosaamista”, kertoo Marjo Kurki.


Ohjelmassa luodaan monitieteistä asiantuntijuutta pandemioiden aiheuttamien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi ja edistetään hyvinvointivaltion perustehtäviä, toimintavarmuutta ja kansalaisten turvallisuutta.


“Olemme iloisia siitä, että säätiö tunnustetaan merkittäväksi tutkimustoimijaksi tällä ohjelmajohtajanimityksellä. Säätiön yksi keskeinen arvo on toimia sillanrakentajana kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien välillä ja ohjelmajohtajan tehtävä tukee näin ollen hienosti säätiön tavoitteita”, toteaa säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.


Lisätietoja

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.