Uutiset>Uutiset

Mia Tammelin lapsiperheköyhyystutkimuksen professoriksi Itlan lahjoitusprofessuuriin Tampereen yliopistossa

YTT, sosiaalipolitiikan dosentti Mia Tammelin aloittaa tenure track -professorin tehtävässä 18.4.2022 Itlan lahjoittamassa lapsiperheköyhyystutkimuksen professuurissa.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö päätti 2021 lahjoittaa lapsiperheköyhyyden tutkimukseen liittyvän professuurin Tampereen yliopistoon. Lahjoitusprofessuuri on osa Itlan kolmivuotista lapsiperheköyhyyteen pureutuvaa tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta.

Tammelin toimii tällä hetkellä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yliopettajana ja Jyväskylän yliopiston CoEAgeCare-huippututkimusyksikön (Centre of Excellence in Research on Ageing and Care) erikoistutkijana. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa yliopiston lehtorina ja tutkijana Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Professuuri sijoittuu Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlaan.

Tammelinin tenure track -sopimus on viisivuotinen, minkä jälkeen hän etenee professoriksi Tampereen yliopiston urapolkumallin mukaan. Itlan professuuri on lahjoitettu Tampereen yliopistolle vuoden 2022 alusta kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Lahjoitukseen sisältyy optio puolestatoista lisävuodesta.


Odotamme innolla Itlassa yhteistyötä professori Tammelinin kanssa. Lapsiperheköyhyyden poistamiseen tähtäävä tutkimusohjelma vaatii vahvaa monitieteistä lähestymistapaa, ja olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että tämä professuuri tulee entisestään vahvistamaan tutkimusohjelman laaja-alaisuutta, sekä tukemaan sidosryhmien kanssa tehtävää tutkimusperustaista viestintää ilmiön ratkaisemisen avaimista”, toteaa säätiön kehitysjohtaja Tiina Ristikari.


Lapsiperheköyhyyden tutkimuksen professuuri on Itlan kolmas lahjoitusprofessuuri. Lisäksi Itla on lahjoittanut interventio- ja implementointitutkimuksen professuurit Turun ja Oulun yliopistoihin.


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.