Uutiset>Uutiset
03.04.2023

Miten pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa voisi tukea? Kelan ja Itlan uusi tutkimushanke selvittää vaihtoehtoja

Pienituloisten perheiden lapset ovat haavoittuvassa asemassa, ja lapsuudessa koetulla köyhyydellä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia. Lapsiperheiden tukeminen on laajasti jaettu tavoite, mutta keinoista on erimielisyyttä. Kelan ja Itlan yhteisessä Lapsoset-tutkimushankkeessa selvitetään erilaisia vaihtoehtoja pienituloisten lapsiperheiden tukemiseen.

Lapsiperheköyhyyden torjuminen ja riittävän toimeentulon turvaaminen lapsiperheille ovat tärkeitä edellytyksiä lapsen oikeuksien toteutumiselle. Kelan ja Itlan uusi tutkimushanke tuottaa uutta tietoa lapsiperheiden toimeentulosta ja selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa voitaisiin parantaa.


“Lapsena koettu köyhyys voi vaikuttaa ihmisen elämässä pitkään. Lapsiperheiden köyhyyttä on siis syytä edelleen vähentää”, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.


Miten sosiaaliturva vastaa nykyperheiden tarpeisiin?

Tutkijat tulevat rakentamaan kokonaiskuvaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentulosta Suomessa: mitä etuuksia lapsiperheet käyttävät ja kuinka merkittävä vaikutus niillä on lapsiperheköyhyyteen. Sosiaaliturvaetuuksien vaikutuksia pikkulasten vanhempien työnteon kannustimiin tarkastellaan myös tutkimuksessa.

Yhteiskunta on monimuotoistunut ja perhemuodot sen mukana. Lapsiperheiden sosiaaliturvaetuudet eivät ole kaikilta osin pysyneet mukana. Tutkijat aikovat selvittää, miten yleistynyt vuoroasuminen vaikuttaa lapsiperheköyhyyteen ja kuinka elatusavusta sopiminen nykyään toimii.

Lisäksi tutkijat syventyvät siihen, miten sosiaaliturva turvaa lapsiperheiden toimeentuloa erilaisissa elämän riskitilanteissa: esimerkiksi jos joku perheessä sairastuu tai vanhempi joutuu työttömäksi.


“Sosiaaliturvalla on nykyiselläänkin merkittävä lapsiperheköyhyyttä vähentävä vaikutus, mutta hankkeessa pyritään selvittämään, voisiko järjestelmää vielä parantaa”, toteaa projektitutkija Lauri Mäkinen.


Tutkimuksesta apua päättäjille

Tutkimuksen tuloksista tutkijat ammentavat politiikkasuosituksia päättäjille.


“Yhteiskunnassa tuntuu olevan laaja yhteisymmärrys siitä, että lapsiperheiden köyhyyttä pitäisi vähentää. Haluamme tutkimuksellamme tarjota mahdollisimman tuoreita ja punnittuja suosituksia siitä, miten tätä tavoitetta kohti päästään”, sanoo Jauhiainen.


Hankkeen toteuttavat Kela ja Itla Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoituksella. Hanke on alkanut maaliskuussa 2023 ja loppuu syyskuussa 2024. Itlasta mukana ovat tutkimusprofessori Tiina Ristikari, erikoistutkija Aapo Hiilamo ja projektitutkija Lauri Mäkinen. Kelassa tutkimusta tekevät tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen, erikoistutkijat Anneli Miettinen ja Ella Sihvonen sekä tutkija Tapio Räsänen.

Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys