Pienituloisten perheiden lapset ovat haavoittuvassa asemassa, ja lapsuudessa koetulla köyhyydellä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia. Lapsiperheiden tukeminen on laajasti jaettu tavoite, mutta keinoista on erimielisyyttä. Kelan ja Itlan yhteisessä Lapsoset-tutkimushankkeessa selvitetään erilaisia vaihtoehtoja pienituloisten lapsiperheiden tukemiseen.

Lapsiperheköyhyyden torjuminen ja riittävän toimeentulon turvaaminen lapsiperheille ovat tärkeitä edellytyksiä lapsen oikeuksien toteutumiselle. Kelan ja Itlan uusi tutkimushanke tuottaa uutta tietoa lapsiperheiden toimeentulosta ja selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa voitaisiin parantaa.

”Lapsena koettu köyhyys voi vaikuttaa ihmisen elämässä pitkään. Lapsiperheiden köyhyyttä on siis syytä edelleen vähentää”, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Miten sosiaaliturva vastaa nykyperheiden tarpeisiin?

Tutkijat tulevat rakentamaan kokonaiskuvaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentulosta Suomessa: mitä etuuksia lapsiperheet käyttävät ja kuinka merkittävä vaikutus niillä on lapsiperheköyhyyteen. Sosiaaliturvaetuuksien vaikutuksia pikkulasten vanhempien työnteon kannustimiin tarkastellaan myös tutkimuksessa.

Yhteiskunta on monimuotoistunut ja perhemuodot sen mukana. Lapsiperheiden sosiaaliturvaetuudet eivät ole kaikilta osin pysyneet mukana. Tutkijat aikovat selvittää, miten yleistynyt vuoroasuminen vaikuttaa lapsiperheköyhyyteen ja kuinka elatusavusta sopiminen nykyään toimii.

Lisäksi tutkijat syventyvät siihen, miten sosiaaliturva turvaa lapsiperheiden toimeentuloa erilaisissa elämän riskitilanteissa: esimerkiksi jos joku perheessä sairastuu tai vanhempi joutuu työttömäksi.

”Sosiaaliturvalla on nykyiselläänkin merkittävä lapsiperheköyhyyttä vähentävä vaikutus, mutta hankkeessa pyritään selvittämään, voisiko järjestelmää vielä parantaa”, toteaa projektitutkija Lauri Mäkinen.

Tutkimuksesta apua päättäjille

Tutkimuksen tuloksista tutkijat ammentavat politiikkasuosituksia päättäjille.

”Yhteiskunnassa tuntuu olevan laaja yhteisymmärrys siitä, että lapsiperheiden köyhyyttä pitäisi vähentää. Haluamme tutkimuksellamme tarjota mahdollisimman tuoreita ja punnittuja suosituksia siitä, miten tätä tavoitetta kohti päästään”, sanoo Jauhiainen.

Hankkeen toteuttavat Kela ja Itla Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoituksella. Hanke on alkanut maaliskuussa 2023 ja loppuu syyskuussa 2024. Itlasta mukana ovat tutkimusprofessori Tiina Ristikari, erikoistutkija Aapo Hiilamo ja projektitutkija Lauri Mäkinen. Kelassa tutkimusta tekevät tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen, erikoistutkijat Anneli Miettinen ja Ella Sihvonen sekä tutkija Tapio Räsänen.

Lisätietoja

Signe Jauhiainen, tutkimuspäällikkö, Kela
signe.jauhiainen(a)kela.fi

Tiina Ristikari, tutkimusprofessori, kehitysjohtaja, Itla
tiina.ristikari(a)itla.fi

Tutkimushankkeen sivu