Uutiset>Uutiset

Miten pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa voisi tukea? Kelan ja Itlan uusi tutkimushanke selvittää vaihtoehtoja

Pienituloisten perheiden lapset ovat haavoittuvassa asemassa, ja lapsuudessa koetulla köyhyydellä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia. Lapsiperheiden tukeminen on laajasti jaettu tavoite, mutta keinoista on erimielisyyttä. Kelan ja Itlan yhteisessä Lapsoset-tutkimushankkeessa selvitetään erilaisia vaihtoehtoja pienituloisten lapsiperheiden tukemiseen.

Lapsiperheköyhyyden torjuminen ja riittävän toimeentulon turvaaminen lapsiperheille ovat tärkeitä edellytyksiä lapsen oikeuksien toteutumiselle. Kelan ja Itlan uusi tutkimushanke tuottaa uutta tietoa lapsiperheiden toimeentulosta ja selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa voitaisiin parantaa.


“Lapsena koettu köyhyys voi vaikuttaa ihmisen elämässä pitkään. Lapsiperheiden köyhyyttä on siis syytä edelleen vähentää”, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.


Miten sosiaaliturva vastaa nykyperheiden tarpeisiin?

Tutkijat tulevat rakentamaan kokonaiskuvaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentulosta Suomessa: mitä etuuksia lapsiperheet käyttävät ja kuinka merkittävä vaikutus niillä on lapsiperheköyhyyteen. Sosiaaliturvaetuuksien vaikutuksia pikkulasten vanhempien työnteon kannustimiin tarkastellaan myös tutkimuksessa.

Yhteiskunta on monimuotoistunut ja perhemuodot sen mukana. Lapsiperheiden sosiaaliturvaetuudet eivät ole kaikilta osin pysyneet mukana. Tutkijat aikovat selvittää, miten yleistynyt vuoroasuminen vaikuttaa lapsiperheköyhyyteen ja kuinka elatusavusta sopiminen nykyään toimii.

Lisäksi tutkijat syventyvät siihen, miten sosiaaliturva turvaa lapsiperheiden toimeentuloa erilaisissa elämän riskitilanteissa: esimerkiksi jos joku perheessä sairastuu tai vanhempi joutuu työttömäksi.


“Sosiaaliturvalla on nykyiselläänkin merkittävä lapsiperheköyhyyttä vähentävä vaikutus, mutta hankkeessa pyritään selvittämään, voisiko järjestelmää vielä parantaa”, toteaa projektitutkija Lauri Mäkinen.


Tutkimuksesta apua päättäjille

Tutkimuksen tuloksista tutkijat ammentavat politiikkasuosituksia päättäjille.


“Yhteiskunnassa tuntuu olevan laaja yhteisymmärrys siitä, että lapsiperheiden köyhyyttä pitäisi vähentää. Haluamme tutkimuksellamme tarjota mahdollisimman tuoreita ja punnittuja suosituksia siitä, miten tätä tavoitetta kohti päästään”, sanoo Jauhiainen.


Hankkeen toteuttavat Kela ja Itla Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoituksella. Hanke on alkanut maaliskuussa 2023 ja loppuu syyskuussa 2024. Itlasta mukana ovat tutkimusprofessori Tiina Ristikari, erikoistutkija Aapo Hiilamo ja projektitutkija Lauri Mäkinen. Kelassa tutkimusta tekevät tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen, erikoistutkijat Anneli Miettinen ja Ella Sihvonen sekä tutkija Tapio Räsänen.

Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.