Uutiset>Uutiset

Nimikemuutoksia Itlassa

Itlassa tulee voimaan tänään 1.4. alkaen kaksi nimikemuutosta: erikoistutkija Marjo Kurki ja viestintäjohtaja Kirsi Campello.

Marjo Kurjen nimikemuutos tieteellisestä päätoimittajasta erikoistutkijaksi liittyy muutoksiin Kasvun tuki –toiminnassa sekä uuden Kasvun tuki –aikakauslehden julkaisemiseen. Marjo toimii lehden päätoimittajana, mutta profiloituu vahvasti senioritason tutkimustehtäviin säätiössä ja erilaisissa tutkimushankkeissa.

Viestintä ja tiedeviestintä ovat keskeisessä roolissa Itlassa tutkitun tiedon käytäntöön viemisessä ja yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä. Kirsi Campellon nimikemuutos viestintäpäälliköstä viestintäjohtajaksi liittyy säätiön viestinnän kasvavaan rooliin ja viestinnän merkitykseen säätiön sillanrakentaja-tehtävässä.


“Tutkittu tieto on säätiön keskeinen voimavara. Näillä molemmilla nimikemuutoksilla vahvistetaan säätiön asemaa keskeisenä toimijana lasten hyvinvointitiedon tuottajana sekä hyvinvointitietoon liittyvää tiedeviestintää. Olemme säätiössä iloisia, että meillä on osaavat tekijät vaativissa tehtävissä”, kertoo Itlan toimitusjohtaja Petri Virtanen.


Lisätietoja

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797
Tutustu asiantuntijaan
Kirsi Campello

Viestintäjohtaja
Director of Communications

040 630 1633
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.