Uutiset>Uutiset

Nimitysuutisia: projektitutkijoiksi Anni Kyösti ja Taru Lilja, projektikoordinaattoriksi Venla Ritola

Itlassa aloittaa tammikuussa 2022 kolme uutta työntekijää: projektitutkijat Anni Kyösti väestökehityksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen tutkivassa hankkeessa ja Taru Lilja Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa sekä projektikoordinaattori Venla Ritola alueellisessa oppimisverkostossa.

Anni Kyösti projektitutkijaksi

HM, väitöskirjatutkija Anni Kyösti on valittu projektitutkijaksi monitieteiseen tutkimushankkeeseen väestökehityksen vaikutuksista varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen. Syksyllä 2021 käynnistettyä tutkimushanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja koordinoi Helsingin yliopisto. Kyösti on mukana hankkeen palveluverkkotutkimuksessa. Aikaisemmin Kyösti on työskennellyt tutkijana Tampereen yliopistossa ja muun muassa hankekoordinaattoria Inarin kunnassa. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2023 loppuun.

Taru Lilja projektitutkijaksi

FM Taru Lilja aloittaa projektitutkijana Itlan kolmivuotisessa Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa. Liljan työkuvaan kuuluu erityisesti ohjelman laadullinen tutkimus sekä sidosryhmätyöskentely mukaan lukien lasten ja nuorten kanssa tehtävä yhteistyö. Aikaisemmin hän on toiminut projektitutkijana Hämeen ammattikorkeakoulussa ja tutkimusavustajana Helsingin yliopistossa. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2024 loppuun.

Venla Ritola projektikoordinaattoriksi

VTM, väitöskirjatutkija Venla Ritola aloittaa projektikoordinaattorina Itlan innovaatio-toimintalinjalla. Toimenkuvaan kuuluu keskeisesti Lapsuuden rakentajat alueellisen oppimisverkoston lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksia kartoittavan SenseMaker®-pilottitutkimuksen koordinointi ja tutkimus sekä muut alueellisen oppimisverkoston koordinaatiotehtävät. Aikaisemmin sosiaalityöntekijänä ja tutkijana toiminut Ritola on projektikoordinaattorin sijaisena vuoden 2022 loppuun.


“Olemme säätiössä iloisia näistä uusista rekrytoinneista, koska ne vahvistavat tutkimusosaamistamme ja laajentavat tutkimusfokustamme kuntakentällä – erityisesti sivistystoimen sektorilla ja palveluihin liittyvien käyttäjäkokemusten alueella”, toteaa säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.


Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.