Uutiset>Uutiset

Nimitysuutisia: Riikka Lämsä, Emma Salusjärvi ja Lauri Mäkinen aloittavat Itlassa

Itlassa on aloittanut syksyn 2022 aikana kolme uutta työntekijää: työpaketin apulaisjohtaja Riikka Lämsä sekä projektitutkija Emma Salusjärvi mielen hyvinvointia ja nuorten osallisuutta käsittelevässä hankkeessa ja projektitutkija Lauri Mäkinen Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa.

Riikka Lämsä työpaketin apulaisjohtajaksi

VTT Riikka Lämsä on aloittanut Itlassa osa-aikaisesti 1.10. Lämsä työskentelee Itlassa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa konsortiossa Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta. Lämsä toimii apulaisjohtajana työpaketissa, jossa tutkitaan nuorten psykososiaalisten menetelmien implementointia. Hän ohjaa tutkijoita ja hoitaa hallinnollisia tehtäviä. Lämsä työskentelee myös Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tutkimuskoordinaattorina sekä Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman varajohtajana. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2024 loppuun.

Emma Salusjärvi projektitutkijaksi

LL Emma Salusjärvi aloitti 1.11. osa-aikaisena projektitutkijana Itlassa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa konsortiossa Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta. Salusjärvi tutkii Itlan osahankkeessa nuorille suunnatun interpersoonallisen ohjauksen, eli IPC-menetelmän implementointia. Salusjärvi on psykiatriaan erikoistuva lääkäri ja on aikaisemmin tutkinut SYKE:n ja Helsingin yliopiston projektissa ympäristöystävällisen ruokavalion ja arkiliikkumisen terveyshyötyjä. Salusjärvi työskentelee myös Helsingin kaupungin psykiatrian poliklinikalla akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmässä. Tehtävä on määräaikainen kesäkuun 2023 loppuun.

Lauri Mäkinen projektitutkijaksi

VTM Lauri Mäkinen aloitti 1.11. Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman projektitutkijana . Mäkinen on työskennellyt aikaisemmin Turun yliopistossa muun muassa yliopisto-opettajana. Hänen työn alla oleva väitöskirjansa käsittelee köyhyyden mittaamiseen liittyvää problematiikkaa. Mäkinen työskentelee vuoden 2022 loppuun asti osa-aikaisesti ja aloittaa Itlassa vuoden 2023 alusta kokoaikaisesti. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2024 loppuun.

Lisätietoja

Lauri Mäkinen

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 663 9626
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.