Uutiset>Uutiset
09.12.2022

Petri Virtanen nimitetty STM:n tieteelliseen asiantuntijaryhmään terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi

Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen on nimitetty sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tieteellisen asiantuntijaryhmän jäseneksi. Ryhmä tekee ehdotuksia seuraaville vuosille terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi tutkitun tiedon pohjalta.

STM:n asettamispäätöksen mukaan tieteellisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on esittää toteutettavaksi lainsäädäntö- ja rahoitustoimia, joilla väestön terveyseroja voidaan vähentää. Tieteelliseltä asiantuntijaryhmältä odotetaan viittä strategisesti tärkeää ehdotusta terveyserojen vähentämiseksi tutkimustiedon ja kansallisten ja kansainvälisten esimerkkien pohjalta. Ryhmän toimikausi on 9.12.2022-15.4.2023.

Ryhmän asettamisen taustalla on väestön terveyserojen vaihtelu esimerkiksi sosioekonomisen aseman, sukupuolen, siviilisäädyn, asuinalueen ja äidinkielen mukaan.  Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ongelmat ovat yleisempiä vähän koulua käyneillä ja pienituloisilla. Koronapandemia on lisännyt psyykkistä kuormittuneisuutta ja yksinäisyyttä kaikissa ikäryhmissä ja vaikuttanut elintapoihin. Lisäksi henkilökohtainen asiointi terveys- ja sosiaalipalveluissa on vaikeutunut.

Ryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: Professori, lääketieteen tohtori Erkki Vartiainen

Varapuheenjohtaja: Työelämäprofessori, yhteiskuntatieteiden tohtori, Elli Aaltonen

Jäsenet:

  • Professori, filosofian tohtori, Petri Böckerman
  • Professori, filosofian tohtori, Maijaliisa Erkkola
  • Professori, valtiotieteiden tohtori, Anne Kouvonen
  • Tutkimusprofessori, lääketieteen tohtori, Seppo Koskinen
  • Professori, valtiotieteiden tohtori, Juho Saari
  • Tutkimusprofessori, valtiotieteiden tohtori, Pia Mäkelä
  • Professori, valtiotieteiden tohtori, Petri Virtanen
  • Professori, lääketieteen tohtori, Sakari Suominen

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
08.04.2024
Oma Häme ja Itla käynnistivät menetelmien arviointipilotin
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja seurantaa parannetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen ja Itlan puoli vuotta kestävässä pilottiprojektissa.
Kasvun tuki
Poika istuu ja katselee älypuhelintaan
Uutiset
|
04.04.2024
Mitä ajattelet Lapsuuden rakentajat podcastista? Vastaa kyselyyn
Mistä aiheista haluaisit kuulla Lapsuuden rakentajat podcastissa? Kaipaatko räväkkää keskustelua ja sähäkkää kommentointia vai analyyttista, punnittua pohdintaa? Auta meitä kehittämään podcastiamme vastaamalla kyselyyn!
Kaksi nuorta hymyilevät kameralle kesäpäivänä.
Tapahtuma
|
25.03.2024
Kuvittele, jos onnistuisimme paremmin nuorten mielenterveyden tukemisessa
Kuvittele jos jokainen lapsi ja nuori saisi tulevaisuudessa tutkitusti vaikuttavaa apua mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi totta Suomessa?
Ma 22.4.2024
12:00-16:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki
Kasvun tuki
Blogi
|
13.03.2024
Päätöksenteon ristiriidat johtuvat usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista ratkaisukeinoista
Muutokset kuntien palveluverkossa ovat usein vaikeita ja pitkiä prosesseja. Päätöksenteon hankaluus johtuu usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista rationaliteeteista eli päämäärään pyrkimisen optimaalisista keinoista. Näiden välille tarvittaisiin keskustelun ja yhteisen tilannekuvan mahdollistavia päätöksenteon areenoja.
Muuttuva väestö
Uutiset
|
13.03.2024
Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa on tuettava kansallisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformi etenee keväällä 2024. Yksi uudistuksen tavoitteista on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kokoontuivat 16.2. keskustelemaan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.
Kasvun tuki
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus