Uutiset>Uutiset
09.12.2022

Petri Virtanen nimitetty STM:n tieteelliseen asiantuntijaryhmään terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi

Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen on nimitetty sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tieteellisen asiantuntijaryhmän jäseneksi. Ryhmä tekee ehdotuksia seuraaville vuosille terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi tutkitun tiedon pohjalta.

STM:n asettamispäätöksen mukaan tieteellisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on esittää toteutettavaksi lainsäädäntö- ja rahoitustoimia, joilla väestön terveyseroja voidaan vähentää. Tieteelliseltä asiantuntijaryhmältä odotetaan viittä strategisesti tärkeää ehdotusta terveyserojen vähentämiseksi tutkimustiedon ja kansallisten ja kansainvälisten esimerkkien pohjalta. Ryhmän toimikausi on 9.12.2022-15.4.2023.

Ryhmän asettamisen taustalla on väestön terveyserojen vaihtelu esimerkiksi sosioekonomisen aseman, sukupuolen, siviilisäädyn, asuinalueen ja äidinkielen mukaan.  Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ongelmat ovat yleisempiä vähän koulua käyneillä ja pienituloisilla. Koronapandemia on lisännyt psyykkistä kuormittuneisuutta ja yksinäisyyttä kaikissa ikäryhmissä ja vaikuttanut elintapoihin. Lisäksi henkilökohtainen asiointi terveys- ja sosiaalipalveluissa on vaikeutunut.

Ryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: Professori, lääketieteen tohtori Erkki Vartiainen

Varapuheenjohtaja: Työelämäprofessori, yhteiskuntatieteiden tohtori, Elli Aaltonen

Jäsenet:

  • Professori, filosofian tohtori, Petri Böckerman
  • Professori, filosofian tohtori, Maijaliisa Erkkola
  • Professori, valtiotieteiden tohtori, Anne Kouvonen
  • Tutkimusprofessori, lääketieteen tohtori, Seppo Koskinen
  • Professori, valtiotieteiden tohtori, Juho Saari
  • Tutkimusprofessori, valtiotieteiden tohtori, Pia Mäkelä
  • Professori, valtiotieteiden tohtori, Petri Virtanen
  • Professori, lääketieteen tohtori, Sakari Suominen

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys