Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen on nimitetty sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tieteellisen asiantuntijaryhmän jäseneksi. Ryhmä tekee ehdotuksia seuraaville vuosille terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi tutkitun tiedon pohjalta.

STM:n asettamispäätöksen mukaan tieteellisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on esittää toteutettavaksi lainsäädäntö- ja rahoitustoimia, joilla väestön terveyseroja voidaan vähentää. Tieteelliseltä asiantuntijaryhmältä odotetaan viittä strategisesti tärkeää ehdotusta terveyserojen vähentämiseksi tutkimustiedon ja kansallisten ja kansainvälisten esimerkkien pohjalta. Ryhmän toimikausi on 9.12.2022-15.4.2023.

Ryhmän asettamisen taustalla on väestön terveyserojen vaihtelu esimerkiksi sosioekonomisen aseman, sukupuolen, siviilisäädyn, asuinalueen ja äidinkielen mukaan.  Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ongelmat ovat yleisempiä vähän koulua käyneillä ja pienituloisilla. Koronapandemia on lisännyt psyykkistä kuormittuneisuutta ja yksinäisyyttä kaikissa ikäryhmissä ja vaikuttanut elintapoihin. Lisäksi henkilökohtainen asiointi terveys- ja sosiaalipalveluissa on vaikeutunut.

Ryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: Professori, lääketieteen tohtori Erkki Vartiainen

Varapuheenjohtaja: Työelämäprofessori, yhteiskuntatieteiden tohtori, Elli Aaltonen

Jäsenet:

Professori, filosofian tohtori, Petri Böckerman

Professori, filosofian tohtori, Maijaliisa Erkkola

Professori, valtiotieteiden tohtori, Anne Kouvonen

Tutkimusprofessori, lääketieteen tohtori, Seppo Koskinen

Professori, valtiotieteiden tohtori, Juho Saari

Tutkimusprofessori, valtiotieteiden tohtori, Pia Mäkelä

Professori, valtiotieteiden tohtori, Petri Virtanen

Professori, lääketieteen tohtori, Sakari Suominen

Lue seuraavaksi