Uutiset>Blogi

Ratkaisu lapsiperheköyhyyteen edellyttää vankempia siltoja tutkimuksen ja käytännön välille

Teksti on julkaistu keskiviikkona 18. toukokuuta 2022 Pintaa syvemmältä -uutiskirjeessä. Jos lasten, nuorten ja perheiden asiat kiinnostavat, liity Itlan uutiskirjelistalle. Jatkossa saat Uutisia Itlasta ja Pintaa syvemmältä -uutiskirjeet, joissa kerromme Itlan toiminnasta ja tapatumista.

Syksyllä 2021 Itla käynnisti lapsiperheköyhyyteen pureutuvan Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman. Ohjelma jäsentää lapsiperheköyhyyttä ja sen taustatekijöitä, kartoittaa toimia, joilla voidaan poistaa köyhyyttä tai vähentää sen kielteisiä vaikutuksia sekä vahvistaa aihepiirin vaikuttamistoimintaa.

Lapsiperheköyhyys on taloudellista niukkuutta, joka haittaa tai estää lapsen oikeuksien toteutumisen. Lasten yhdenvertainen oikeus riittävään elintasoon, sosiaaliturvaan, koulutukseen ja kulttuuriin ei toteudu kaikilta osin perheen kohdatessa köyhyyttä. Samalta viivalta -ohjelmassa rakennetaan tutkittuun tietoon ja yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Lasten oikeudet tulla kuulluksi ja vaikuttaa ovat ohjelman ytimessä

Lasten oikeudet ja erityisesti oikeudet tulla kuulluksi ovat ohjelman ytimessä. Ohjelmalle perustettiin maaliskuussa Nuorten ryhmä. Nuorten ryhmä hahmottaa lapsiperheköyhyyttä ja sen ratkaisuja omista näkökulmistaan, reflektoi omia kokemuksiaan lapsiperheköyhyydestä sekä sen lieveilmiöistä arjen tasolla, kuten erilaisten valintamahdollisuuksien kaventuminen. Nuorten ryhmä myös ohjaa tutkimuskysymysten määrittelyä ja ohjelman edistymistä ja ideoi vaikuttamisviestintää.

Perhetaustan yhteys koulutukseen

Samalta viivalta -ohjelma etsii ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen tutkimusperustaisesti. Perhetaustan yhteys koulutuspolkuihin on tutkimusten mukaan keskeinen köyhyyden ylisukupolvisuuden mekanismi. Yhdenvertaisuus ei toteudu, jos koulutuspolkuja ohjaa perhetausta motivaation ja osaamisen sijaan.

Ohjelman alussa otimme selvää, miten perhetausta näyttäytyy koulutuksessa Suomessa. Sovelsimme Sofin ilmiökarttamallia ja järjestimme kolme keskustelutilaisuutta tutkijoille, ammattilaisille ja päättäjille.

Ilmiöpöytätrilogia nosti esiin puutteet ammattilaisten ja tutkijoiden välisessä vuoropuhelussa. Ammattilaiset ja päättäjät eivät kokeneet aiheen tutkimusta tarpeeksi merkitykselliseksi käytännön toiminnan näkökulmasta.

Itlan tutkijat tiivistävät ilmiöpöytäsarjan keskeiset opit myöhemmin vertaisarvioidussa artikkelissa.

Hintojen nousu lisää lapsiperheköyhyyttä

Samalta viivalta -ohjelma toteuttaa Itlan strategiaa tarttua ajassa liikkuviin, ajankohtaisiin ilmiöihin. Siksi Itla oli mukana selvittämässä, mitä tapahtuisi lapsiperheköyhyydelle erilaisissa perheissä, jos ruoka- ja polttoainemenot kasvaisivat 10 prosenttia. Ruuan ja polttoaineen hintojen nousu kymmenyksellä voi tarkoittaa, että Suomessa on lähes 8 000 lapsiperhettä aikaisempaa enemmän, joilla tulot eivät riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Näissä perheissä elää noin 13 000 alle 18-vuotiasta lasta. Hintojen nousu aiheuttaa köyhyyttä etenkin yhden vanhemman perheille ja monilapsisille perheille. Selvityksestä uutisoitiin laajasti.

Tulevat tutkimusprojektit kuvaavat ja täydentävät lapsiperheköyhyyden kokonaiskuvaa

Samalta viivalta -ohjelma on alussa, mutta ohjelmassa ilmestyy kesän alussa ja syksyllä jo useita tärkeitä tutkimuksia.

Käsittelemme lasten yhdenvertaisuutta uusista näkökulmista. Rekisteritutkimuksessa selvitämme, kuinka moni lapsiperhe on ylivelkaantunut Suomessa ja kuinka monta lasta näissä perheissä elää. Pitkittäistutkimuksella otamme selvää, mitkä tekijät johtavat lapsiperheiden tippumiseen toimeentulotuelle.

Kehitämme myös lapsiperheköyhyyden mallinnusta niin, että mallinnuksessa otetaan paremmin huomioon lapsiperheköyhyyttä kokevien näkemykset ja lapsen oikeudet. Julkaisemme myös lapsiperheköyhyys datana -sivuston, jossa annettaan kokonaiskuva lapsiperheköyhyyden tilasta Suomessa.

Tutkimuksien pohjalta voimme suunnitella ennakoivia ja lapsiperheköyhyyttä ehkäiseviä interventioita.


Kirjoittaja

Aapo Hiilamo

Erikoistutkija


Ohjelman etenemistä voi seurata Itlan sivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeessä.

Kuuntele myös Itlan Lapsuuden rakentajat podcastin 25. jakso Hintojen nousun vaikutus lapsiperheköyhyyteen, jossa aiheesta keskustelevat väitöskirjatutkija Lauri Mäkinen ja apulaisprofessori Mia Tammelin.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.