Uutiset>Blogi
24.05.2022

Ratkaisu lapsiperheköyhyyteen edellyttää vankempia siltoja tutkimuksen ja käytännön välille

Teksti on julkaistu keskiviikkona 18. toukokuuta 2022 Pintaa syvemmältä -uutiskirjeessä. Jos lasten, nuorten ja perheiden asiat kiinnostavat, liity Itlan uutiskirjelistalle. Jatkossa saat Uutisia Itlasta ja Pintaa syvemmältä -uutiskirjeet, joissa kerromme Itlan toiminnasta ja tapatumista.

Syksyllä 2021 Itla käynnisti lapsiperheköyhyyteen pureutuvan Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman. Ohjelma jäsentää lapsiperheköyhyyttä ja sen taustatekijöitä, kartoittaa toimia, joilla voidaan poistaa köyhyyttä tai vähentää sen kielteisiä vaikutuksia sekä vahvistaa aihepiirin vaikuttamistoimintaa.

Lapsiperheköyhyys on taloudellista niukkuutta, joka haittaa tai estää lapsen oikeuksien toteutumisen. Lasten yhdenvertainen oikeus riittävään elintasoon, sosiaaliturvaan, koulutukseen ja kulttuuriin ei toteudu kaikilta osin perheen kohdatessa köyhyyttä. Samalta viivalta -ohjelmassa rakennetaan tutkittuun tietoon ja yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Lasten oikeudet tulla kuulluksi ja vaikuttaa ovat ohjelman ytimessä

Lasten oikeudet ja erityisesti oikeudet tulla kuulluksi ovat ohjelman ytimessä. Ohjelmalle perustettiin maaliskuussa Nuorten ryhmä. Nuorten ryhmä hahmottaa lapsiperheköyhyyttä ja sen ratkaisuja omista näkökulmistaan, reflektoi omia kokemuksiaan lapsiperheköyhyydestä sekä sen lieveilmiöistä arjen tasolla, kuten erilaisten valintamahdollisuuksien kaventuminen. Nuorten ryhmä myös ohjaa tutkimuskysymysten määrittelyä ja ohjelman edistymistä ja ideoi vaikuttamisviestintää.

Perhetaustan yhteys koulutukseen

Samalta viivalta -ohjelma etsii ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen tutkimusperustaisesti. Perhetaustan yhteys koulutuspolkuihin on tutkimusten mukaan keskeinen köyhyyden ylisukupolvisuuden mekanismi. Yhdenvertaisuus ei toteudu, jos koulutuspolkuja ohjaa perhetausta motivaation ja osaamisen sijaan.

Ohjelman alussa otimme selvää, miten perhetausta näyttäytyy koulutuksessa Suomessa. Sovelsimme Sofin ilmiökarttamallia ja järjestimme kolme keskustelutilaisuutta tutkijoille, ammattilaisille ja päättäjille.

Ilmiöpöytätrilogia nosti esiin puutteet ammattilaisten ja tutkijoiden välisessä vuoropuhelussa. Ammattilaiset ja päättäjät eivät kokeneet aiheen tutkimusta tarpeeksi merkitykselliseksi käytännön toiminnan näkökulmasta.

Itlan tutkijat tiivistävät ilmiöpöytäsarjan keskeiset opit myöhemmin vertaisarvioidussa artikkelissa.

Hintojen nousu lisää lapsiperheköyhyyttä

Samalta viivalta -ohjelma toteuttaa Itlan strategiaa tarttua ajassa liikkuviin, ajankohtaisiin ilmiöihin. Siksi Itla oli mukana selvittämässä, mitä tapahtuisi lapsiperheköyhyydelle erilaisissa perheissä, jos ruoka- ja polttoainemenot kasvaisivat 10 prosenttia. Ruuan ja polttoaineen hintojen nousu kymmenyksellä voi tarkoittaa, että Suomessa on lähes 8 000 lapsiperhettä aikaisempaa enemmän, joilla tulot eivät riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Näissä perheissä elää noin 13 000 alle 18-vuotiasta lasta. Hintojen nousu aiheuttaa köyhyyttä etenkin yhden vanhemman perheille ja monilapsisille perheille. Selvityksestä uutisoitiin laajasti.

Tulevat tutkimusprojektit kuvaavat ja täydentävät lapsiperheköyhyyden kokonaiskuvaa

Samalta viivalta -ohjelma on alussa, mutta ohjelmassa ilmestyy kesän alussa ja syksyllä jo useita tärkeitä tutkimuksia.

Käsittelemme lasten yhdenvertaisuutta uusista näkökulmista. Rekisteritutkimuksessa selvitämme, kuinka moni lapsiperhe on ylivelkaantunut Suomessa ja kuinka monta lasta näissä perheissä elää. Pitkittäistutkimuksella otamme selvää, mitkä tekijät johtavat lapsiperheiden tippumiseen toimeentulotuelle.

Kehitämme myös lapsiperheköyhyyden mallinnusta niin, että mallinnuksessa otetaan paremmin huomioon lapsiperheköyhyyttä kokevien näkemykset ja lapsen oikeudet. Julkaisemme myös lapsiperheköyhyys datana -sivuston, jossa annettaan kokonaiskuva lapsiperheköyhyyden tilasta Suomessa.

Tutkimuksien pohjalta voimme suunnitella ennakoivia ja lapsiperheköyhyyttä ehkäiseviä interventioita.


Kirjoittaja

Aapo Hiilamo

Erikoistutkija


Ohjelman etenemistä voi seurata Itlan sivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeessä.

Kuuntele myös Itlan Lapsuuden rakentajat podcastin 25. jakso Hintojen nousun vaikutus lapsiperheköyhyyteen, jossa aiheesta keskustelevat väitöskirjatutkija Lauri Mäkinen ja apulaisprofessori Mia Tammelin.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma