Uutiset>Uutiset
07.10.2021

SenseMaker®-pilottitutkimus Kaakkurin koulussa

Toteutamme pilottitutkimuksen SenseMaker®-kyselytyökalun ja -tutkimusmetodin soveltumisesta lasten ja nuorten osallisuuden kokemusten kuvailemiseksi Suomessa. Haemme tutkimukseen Oulun kaupungin Kaakkurin koulun 11-16-vuotiaita oppilaita sekä oppilaiden huoltajia, opettajia ja harrastustoiminnan ohjaajia. Tutkimus toteutetaan lukuvuoden 2021-2022 aikana.

Haemme tutkimukseen vapaaehtoisia kyselyvastaajia ja keskustelukumppaneita, jotka:

  • kuuluvat yllä mainittuihin kohderyhmiin
  • pystyvät lukemaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään suomen kieltä sujuvasti (ikätasoisesti)
  • pystyvät vastaamaan SenseMaker®-kyselyyn omalla tai koulun tietokoneella tai älylaitteella
  • pystyvät osallistumaan ryhmäkeskusteluun kyselyaineistonkeruun jälkeen (toteutetaan etäyhteyksin).

Olemme erityisen kiinnostuneita juuri sinun kokemuksistasi, ajatuksistasi ja mielipiteistäsi. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit perua osallistumisesi missä vaiheessa tahansa. Tutkimustulokset raportoidaan tiedejulkaisun muodossa, jolloin tutkimustieto tulee julkisesti hyödynnettäväksi. Tutkimusaineisto ei ole yhdistettävissä sinuun eikä sinua voida tunnistaa tutkimustulosten raportoinnista.

Tutkimuksen toteuttajana ja rahoittajana toimii Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin Kaakkurin koulun kanssa.

HUOM! Mikäli haluat osallistua tutkimukseemme tutustuttuasi sinulle lähetettyihin tutkimustiedotteisiin, pääset ilmoittautumaan mukaan vahvistamalla tietoon perustuvan suostumuksesi sähköisellä lomakkeella. Linkit tutkimustiedotteisiin ja suostumuslomakkeelle on lähetetty sinulle Kaakkurin koulun Wilma-järjestelmän kautta. Arvomme kaikista ilmoittautuneista tutkimukseen mukaan noin 70–100 henkilöä. Alle 15-vuotiaat lapset ja nuoret tarvitsevat myös huoltajansa tai edunvalvojansa tietoon perustuvan suostumuksen tutkimukseen osallistumiseksi.

Tutkimus toteutetaan kahtena aineistonkeruukierroksena Kaakkurin koulussa lukuvuoden 2021-2022 aikana. 

Tervetuloa osallistumaan!


Lisätietoja

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys