Toteutamme pilottitutkimuksen SenseMaker®-kyselytyökalun ja -tutkimusmetodin soveltumisesta lasten ja nuorten osallisuuden kokemusten kuvailemiseksi Suomessa. Haemme tutkimukseen Oulun kaupungin Kaakkurin koulun 11-16-vuotiaita oppilaita sekä oppilaiden huoltajia, opettajia ja harrastustoiminnan ohjaajia. Tutkimus toteutetaan lukuvuoden 2021-2022 aikana.

Haemme tutkimukseen vapaaehtoisia kyselyvastaajia ja keskustelukumppaneita, jotka:

  • kuuluvat yllä mainittuihin kohderyhmiin
  • pystyvät lukemaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään suomen kieltä sujuvasti (ikätasoisesti)
  • pystyvät vastaamaan SenseMaker®-kyselyyn omalla tai koulun tietokoneella tai älylaitteella
  • pystyvät osallistumaan ryhmäkeskusteluun kyselyaineistonkeruun jälkeen (toteutetaan etäyhteyksin).

Olemme erityisen kiinnostuneita juuri sinun kokemuksistasi, ajatuksistasi ja mielipiteistäsi. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit perua osallistumisesi missä vaiheessa tahansa. Tutkimustulokset raportoidaan tiedejulkaisun muodossa, jolloin tutkimustieto tulee julkisesti hyödynnettäväksi. Tutkimusaineisto ei ole yhdistettävissä sinuun eikä sinua voida tunnistaa tutkimustulosten raportoinnista.

Tutkimuksen toteuttajana ja rahoittajana toimii Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin Kaakkurin koulun kanssa.

HUOM! Mikäli haluat osallistua tutkimukseemme tutustuttuasi sinulle lähetettyihin tutkimustiedotteisiin, pääset ilmoittautumaan mukaan vahvistamalla tietoon perustuvan suostumuksesi sähköisellä lomakkeella. Linkit tutkimustiedotteisiin ja suostumuslomakkeelle on lähetetty sinulle Kaakkurin koulun Wilma-järjestelmän kautta. Arvomme kaikista ilmoittautuneista tutkimukseen mukaan noin 70–100 henkilöä. Alle 15-vuotiaat lapset ja nuoret tarvitsevat myös huoltajansa tai edunvalvojansa tietoon perustuvan suostumuksen tutkimukseen osallistumiseksi.

Tutkimus toteutetaan kahtena aineistonkeruukierroksena Kaakkurin koulussa lukuvuoden 2021-2022 aikana. Katso tarkemmat ohjeet aikuisille sekä lapsille ja nuorille.

Tervetuloa osallistumaan!

 

     

Tutkimuksesta vastaava henkilö
Mika Niemelä
Oulun yliopiston työelämäprofessori
040 506 9793
mika.niemela@oulu.fi

Tutkimuksen päätutkija
Karla Stenberg
Projektikoordinaattori, Itla
040 557 7395
karla.stenberg@itla.fi