Itlan kehitysjohtaja, dosentti Tiina Ristikarille on myönnetty Itlan tutkimusprofessorin arvonimi. Tutkimusprofessorin arvonimi myönnetään ensimmäistä kertaa.

Itlan hallitus on myöntänyt tutkimusprofessorin arvonimen Tiina Ristikarille, joka toimii Itlassa innovaatio-toimintalinjan kehitysjohtajana sekä Samalta viivalta – Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman johtajana. Arvonimi on määräaikainen vuosille 2022–2024.

Ristikari on tutkinut erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä perhepalveluiden kehittämistä. Erityisen kiinnostunut hän on lapsiperheköyhyydestä, sijaishuollossa varttuneiden lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista sekä pärjäävyyttä edistävien palvelumallien kehittämisestä.

Ristikarille on juuri myönnetty Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dosentuuri.

“Olen todella ilahtunut sekä dosentin että tutkimusprofessorin arvonimistä ja ajattelen, että tutkimusprofessuuriin nimittäminen osoittaa, kuinka tärkeänä Itla pitää tutkimusperustaisuutta kaikessa toiminnassamme. Parasta työssäni on saada tehdä työtä lapsiperheiden arjen kysymysten kanssa ja etsiä niihin ratkaisuja eri toimijoiden yhteistyönä. Tässä kaikessa etenkin translationaalisella tutkimuksella on merkittävä rooli”, kertoo Tiina Ristikari.

“Tutkittu tieto on monessa mielessä säätiöllemme ydinkysymys, kun haetaan ratkaisuja lasten hyvinvoinnin kysymyksiin. Säätiö onnittelee Tiina Ristikaria dosentin arvonimestä ja kolmevuotisesta tutkimusprofessorinimityksestä”, toteaa toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.

Itlan sääntöjen mukaan yhdellä säätiön toimihenkilöllä voi olla tutkimusprofessorin arvonimi. Nimityksestä päättää Itlan hallitus. Edellytyksenä arvonimen myöntämiselle on joko dosentin tai professorin pätevyys.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, 050 917 7396

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068