Uutiset>Uutiset

Tukea kouluyhteisöjen hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen

Uusi verkkosivu kokoaa yhteen materiaalia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Aineisto on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten aikuisille. Aineisto sisältää keinoja kriisitilanteissa toimimiseen lasten ja nuorten kanssa sekä tukea kouluyhteisön työhön.

Tänä syksynä koulut ovat käynnistyneet jälleen poikkeuksellisissa oloissa. Koronapandemiasta palautuminen on meneillään samalla, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja eri puolella Suomea moni sotaa paennut ukrainalaislapsi, -nuori ja -perhe hakee paikkaansa kouluyhteisöissä.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen johto ja henkilöstö ovat onnistuneet toimimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja hyvän arjen turvaamiseksi. Tukimateriaalia tuottavat monet eri tahot.


Olemme koonneet ja jäsennelleet sitä yhdelle sivustolle: Tukimateriaalia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen.


Sivustolla oleva tieto tukee aikuisia kohtaamaan lapset ja nuoret paremmin kuormittavassa tilanteessa. Materiaalia on jäsennetty erityisesti kahdesta näkökulmasta: 1) oppilaan ja 2) koulun aikuisen, kuten opettajan, kuraattorin tai oppilashuoltoryhmän jäsenen. Vaikka materiaalissa puhutaan oppilaasta, se on tarkoitettu sovellettavaksi varhaiskasvatuksessa, toisella asteella ja harrastustoiminnassa. Materiaalit soveltuvat monilta osin myös perheille ja huoltajille antaen eväitä lapsen ja nuoren tukemiseen. Tarve perheiden tukemiselle osana kouluyhteisöä koskee aivan erityisesti Ukrainasta Venäjän hyökkäystä paenneita perheitä.

Sivuston ovat toteuttaneet Itla ja EduRESCUE-tutkimuskonsortio. EduRESCUE on osa PANDEMICS-ohjelmaa, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.


”Haluamme omalta osaltamme tukea kouluyhteisöjen kykyä toimia ja selviytyä poikkeustilanteissa sekä käsitellä ajankohtaisia kriisejä ja parantaa tuleviin kriiseihin varautumista”, kertoo PANDEMICSin ohjelmajohtaja, Itlan erikoistutkija Marjo Kurki.


Sivustoa päivitetään ja kehitetään palautteen perusteella. Itla tekee yhteistyötä EduRESCUE-tutkimuskonsortion lisäksi Opetushallituksen ja muiden sidosryhmien kanssa materiaalin kokoamiseksi ja jakelemiseksi.

Lisätietoja

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.