Uutiset>Uutiset
21.06.2021

Tutkimus: Nuorten maksuhäiriömerkintöjen taustalla useita kuormittavia tekijöitä

Tuoreen tutkimuksen mukaan maksuhäiriömerkinnät ovat yleisiä nuorilla aikuisilla, jotka ovat kohdanneet vaikeuksia lapsuuden perheessä ja teini-iän aikana. Maksuhäiriöitä ehkäisevät tukitoimet ovat tulosten perusteella tärkeitä erityisesti ammattikouluissa sekä palveluissa, joissa tavoitetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret.

Noin kymmenesosalla 20–30-vuotiasta on maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkinnät kertovat pahoista talousongelmista sekä vaikeuttavat siirtymistä itsenäiseen elämään. Helsingin yliopiston BIBU-hankkeen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen tutkimus selvitti miten lapsuuden ja nuoruuden aikaiset tekijät näkyvät nuorten aikuisten maksuhäiriömerkinnöissä. Tutkimuksessa käytettiin luotettavia Kansallinen syntymäkohortti 1987 ja 1997 rekisteriaineistoja.

Maksuhäiriöitä ehkäisevät toimenpiteet ovat tärkeitä ammattikouluissa sekä palveluissa, joissa tavoitetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret

Tutkimuksessa havaittiin, että toisen asteen koulutusvalinnat ja saavutettu koulutustaso olivat vahvassa yhteydessä maksuhäiriömerkintöihin. Maksuhäiriömerkinnät olivat huomattavan yleisiä henkilöillä, jotka etenivät peruskoulun jälkeen ammattikouluun tai jäivät kokonaan vaille toisen asteen koulutuspaikkaa.  

Maksuhäiriöitä ehkäisevät toimet ovatkin tulosten perusteella tärkeitä erityisesti ammattikouluissa sekä palveluissa, joissa tavoitetaan koulupudokkaat ja työelämän ulkopuolella olevat.  

Vanhempien tausta vahvasti yhteydessä nuorten aikuisten maksuhäiriömerkintöihin

Tulosten mukaan pienituloisten, toimeentulotukea saaneiden ja matalasti koulutettujen vanhempien lapsilla oli muita selvästi enemmän maksuhäiriömerkintöjä aikuisuudessa. Maksuhäiriömerkinnät olivat yleisiä etenkin niillä, joiden lapsuudenperhettä kuormittivat useat eri tekijät, kuten vanhempien kuolema, ero tai mielenterveysvaikeudet. 


“Maksuhäiriömerkintöjä on eniten henkilöillä, joilla ei ollut lapsuudessa turvanaan niin sanottua vanhempien pankkia. Esimerkiksi vanhempien korkeimman tuloviidenneksen lapsista vain kahdella prosentilla oli maksuhäiriömerkintä noin 23-vuotiaana. Tämä luku matalimmassa vanhempien tuloviidenneksessä oli lähes yhdeksänkertainen, noin 20 prosenttia”, sanoo Aapo Hiilamo, BIBU-hankkeen tutkija Helsingin yliopistosta.  


Maksuhäiriömerkinnän saaneilla nuorilla aikuisilla tavallisesti useita aiempia haasteita 

Maksuhäiriömerkintöjä oli erityisesti henkilöillä, jotka olivat saaneet toimeentulotukea varhaisaikuisuudessa pitkäkestoisesti sekä olleet koulutuksen ja työelämän ulkopuolella useita vuosia.  Maksuhäiriömerkinnän saaneilla nuorilla oli muita todennäköisemmin diagnosoitu mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö lapsuuden aikana, ja he olivat kokeneet lastensuojelun sijoituksen kodin ulkopuolelle. Kodin ulkopuolelle teini-iässä sijoitetuista nuorista aikuisista noin puolet oli saanut maksuhäiriömerkinnän varhaisaikuisuudessa.


”Näyttää siltä, että maksuhäiriömerkinnät koskevat ennen kaikkea jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevia nuoria aikuisia, joilla ne todennäköisesti vaikeuttavat itsenäisen elämän aloittamista vielä entisestään”, sanoo THL:n erikoistutkija Antti Kääriälä.”Jatkotutkimuksessa on keskeistä selvittää keinoja, joilla maksuhäiriömerkintöjä voidaan tehokkaasti ehkäistä”, kommentoi Hiilamo.


Tutkimus julkaistaan Itlan tutkimukset-sarjassa. 


”Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on aiemmin julkaissut tutkimuksia nuoruusikään liittyen muun muassa koulusta työelämään siirtymisen poluista. Nyt julkaistava tutkimus lisää ymmärrystä nuorten taloudellisen toimeentulon dynamiikasta”, toteaa toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.


Tutkimuksessa ei havaittu koronaepidemian lisänneen olennaisesti nuorten maksuhäiriömerkintöjä. Epidemian vaikutukset voivat näkyvä vasta myöhemmin.  


Lisätietoja

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys