Uutiset>Blogi
06.10.2022

Työelämäprofessuuri tuo yhteen tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön

Itla lahjoitti Oulun yliopistolle interventio- ja implementointitutkimuksen työelämäprofessuurin 2020. Yhteistyön tavoite – suoraan käytäntöä hyödyttävä tutkimus ja suoraan käytännöstä tutkimukseen siirtyvät tarpeet – on osoittautunut toimivaksi. Esimerkiksi työn arjen kysymykset ovat päätyneet väitöskirjojen ja kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden aiheiksi sekä tutkimuksen tuoma tieto konkreettisiksi ratkaisuksi lasten ja perheiden palveluissa.

Itla ja Oulun yliopisto aloittivat 2020 yhteistyön, jonka yhteinen nimittäjä oli Itlan yliopistolle lahjoittama työelämäprofessuuri. Sen keskeinen idea on tehdä tutkimusta, joka hyödyttää suoraan palveluiden kehittämistä ja vaikuttaa tätä kautta lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointiin.

Liikkeelle alueellisesta oppimisverkostosta

Ihan aluksi rakensimme alueellisen oppimisverkoston (AO), johon tuli mukaan neljä aluetta Suomesta. Alueiden tukena, kehittämisen tukirakenteena, toimii Itlan ja Oulun yliopiston yhteinen työryhmä. Työryhmä toimii yhteisövaikuttavuus-lähestymistavan (Kania & Kramer 2011, Niemelä et al. 2019) mukaisesti.


”Yhteisövaikuttavuus on viitekehys, jonka avulla systeemistä kehittämistä ja yhteistyötä voidaan tehdä tavoitteellisesti yhdessä toimialoista riippumatta. Viitekehystä voi soveltaa systeemisten haasteiden ratkaisemiseksi, joihin tarvitaan laaja joukko toimijoita.”


Translationaalinen tutkimus tuo käytännön ongelmat tutkijan pöydälle

Samaan aikaan käynnistimme translationaalisen tutkijaohjelman pilotin. Tutkimuksen kohteeksi valikoituu arjen työstä kysymyksiä, joihin voidaan tutkitulla tiedolla vastata. Parhaillaan työn alla on väitöskirjoja ja useita tieteellisiä artikkeleita.

Käytännöstä tutkimuksen aiheiksi ovat nousseet mm. nuoruuden harrastustoiminnan yhteys aikuisuuden mielenterveyshäiriöihin, monialainen johtaminen ja implementaatiomittarin kehittäminen, lasten neurokehityksellisten diagnoosien yhteys lasten kodin ulkopuolelle sijoituksiin, kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten terveys sekä paljon terveydenhuollon palveluita käyttävät lapset ja nuoret. Nämä ovat juuri niitä aiheita, joihin käytännön työssä kaivataan lisää ajankohtaista tietoa.

Työelämälähtöinen tutkimus jatkuu

Työelämään vahvasti kytköksissä olevasta lahjoitusprofessuurista on muodostumassa yhteistyöpositio tieteellisen tutkimuksen ja paikallisen kehittämisen välille.


”Myös Itlan edistämät lasten ja perheiden hyvää arkea mahdollistavat kasvuyhteisöt sekä niitä tukevat palvelut ja toimijoiden yhteistyön kehittäminen, edistyvät tämän position kautta eri puolilla Suomea”, kertoo tutkimusprofessori Tiina Ristikari. ”Yhtä lailla edistyy lasten ja perheiden palveluiden ja kolmannen sektorien resurssien”, jatkaa työelämäprofessori Mika Niemelä. 


Tätä tekstiä kirjoitettaessa saimme tiedon Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituspäätöksestä Helsingin yliopiston johtamalle usean yliopiston muodostamalle konsortiolle. Tutkimushankkeessa kehitetään koulua lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaksi yhteisöksi. Oulun yliopiston osahankkeessa hyödynnetään AO-työssä kertynyttä implementaatio-osaamista ja sovelletaan translationaalista tutkimusotetta, jossa arjen työstä nousevat kysymykset otetaan tutkimuksen tarkasteltaviksi ja tutkimustulokset palautetaan arjen käytöntöihin.

Näyttää siis siltä, että lahjoitusprofessuurista lähtenyt työtapa on todettu toimivaksi ja siinä on vielä paljon mahdollisuuksia. Tiedon tuottamisen ja käytännön sovelluksen välinen kuilu kaventuu ja voittajia ovat parempia palveluita saavat lapset, nuoret ja perheet.


Kirjoittaja

Mika Niemelä

Työelämäprofessori

Oulun yliopisto

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma