Itla lahjoitti Oulun yliopistolle interventio- ja implementointitutkimuksen työelämäprofessuurin 2020. Yhteistyön tavoite – suoraan käytäntöä hyödyttävä tutkimus ja suoraan käytännöstä tutkimukseen siirtyvät tarpeet – on osoittautunut toimivaksi. Esimerkiksi työn arjen kysymykset ovat päätyneet väitöskirjojen ja kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden aiheiksi sekä tutkimuksen tuoma tieto konkreettisiksi ratkaisuksi lasten ja perheiden palveluissa.

Itla ja Oulun yliopisto aloittivat 2020 yhteistyön, jonka yhteinen nimittäjä oli Itlan yliopistolle lahjoittama työelämäprofessuuri. Sen keskeinen idea on tehdä tutkimusta, joka hyödyttää suoraan palveluiden kehittämistä ja vaikuttaa tätä kautta lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointiin.

Liikkeelle alueellisesta oppimisverkostosta

Ihan aluksi rakensimme alueellisen oppimisverkoston (AO), johon tuli mukaan neljä aluetta Suomesta. Alueiden tukena, kehittämisen tukirakenteena, toimii Itlan ja Oulun yliopiston yhteinen työryhmä. Työryhmä toimii yhteisövaikuttavuus-lähestymistavan (Kania & Kramer 2011, Niemelä et al. 2019) mukaisesti.

Yhteisövaikuttavuus on viitekehys, jonka avulla systeemistä kehittämistä ja yhteistyötä voidaan tehdä tavoitteellisesti yhdessä toimialoista riippumatta. Viitekehystä voi soveltaa systeemisten haasteiden ratkaisemiseksi, joihin tarvitaan laaja joukko toimijoita.

Translationaalinen tutkimus tuo käytännön ongelmat tutkijan pöydälle

Samaan aikaan käynnistimme translationaalisen tutkijaohjelman pilotin. Tutkimuksen kohteeksi valikoituu arjen työstä kysymyksiä, joihin voidaan tutkitulla tiedolla vastata. Parhaillaan työn alla on väitöskirjoja ja useita tieteellisiä artikkeleita.

Käytännöstä tutkimuksen aiheiksi ovat nousseet mm. nuoruuden harrastustoiminnan yhteys aikuisuuden mielenterveyshäiriöihin, monialainen johtaminen ja implementaatiomittarin kehittäminen, lasten neurokehityksellisten diagnoosien yhteys lasten kodin ulkopuolelle sijoituksiin, kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten terveys sekä paljon terveydenhuollon palveluita käyttävät lapset ja nuoret. Nämä ovat juuri niitä aiheita, joihin käytännön työssä kaivataan lisää ajankohtaista tietoa.

Työelämälähtöinen tutkimus jatkuu

Työelämään vahvasti kytköksissä olevasta lahjoitusprofessuurista on muodostumassa yhteistyöpositio tieteellisen tutkimuksen ja paikallisen kehittämisen välille.

“Myös Itlan edistämät lasten ja perheiden hyvää arkea mahdollistavat kasvuyhteisöt sekä niitä tukevat palvelut ja toimijoiden yhteistyön kehittäminen, edistyvät tämän position kautta eri puolilla Suomea”, kertoo tutkimusprofessori Tiina Ristikari. 

”Yhtä lailla edistyy lasten ja perheiden palveluiden ja kolmannen sektorien resurssien”, jatkaa työelämäprofessori Mika Niemelä. 

Tätä tekstiä kirjoitettaessa saimme tiedon Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituspäätöksestä Helsingin yliopiston johtamalle usean yliopiston muodostamalle konsortiolle. Tutkimushankkeessa kehitetään koulua lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaksi yhteisöksi. Oulun yliopiston osahankkeessa hyödynnetään AO-työssä kertynyttä implementaatio-osaamista ja sovelletaan translationaalista tutkimusotetta, jossa arjen työstä nousevat kysymykset otetaan tutkimuksen tarkasteltaviksi ja tutkimustulokset palautetaan arjen käytöntöihin.

Näyttää siis siltä, että lahjoitusprofessuurista lähtenyt työtapa on todettu toimivaksi ja siinä on vielä paljon mahdollisuuksia. Tiedon tuottamisen ja käytännön sovelluksen välinen kuilu kaventuu ja voittajia ovat parempia palveluita saavat lapset, nuoret ja perheet.

Mika Niemelä
Työelämäprofessori, Oulun yliopisto

Tiina Ristikari
Tutkimusprofessori, Kehitysjohtaja, Itla


Teksti on julkaistu keskiviikkona 28. syyskuuta 2022 Pintaa syvemmältä -uutiskirjeessä. Jos lasten, nuorten ja perheiden asiat kiinnostavat, liity Itlan uutiskirjelistalle. Jatkossa saat Uutisia Itlasta ja Pintaa syvemmältä -uutiskirjeet, joissa kerromme Itlan toiminnasta ja tapahtumista.