Uutiset>Blogi
26.04.2022

Ukrainan sota nosti esiin lapsiin ja nuoriin liittyvän traumaosaamisen tarpeen palvelujärjestelmässä

Sotatraumalle altistuminen voi näkyä läpi elämän. Vakavien ja pitkäkestoisten vaikutusten vuoksi on tärkeää, että tuen tarve tunnistetaan ajoissa ja tuki on turvallista ja tehokasta. Lisäksi on tärkeää tarjota tukea mahdollisimman varhain. Itla vastaa erityisesti Ukrainan sodan vuoksi esiin tulleeseen traumaosaamisen tarpeeseen kouluttamalla Teaching recovery techniques (TRT) -menetelmän osaajia.

Sodan kauheudet tulivat meitä lähelle uudella tavalla 24.2.2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Viimeaikaiset uutiset käsittämättömistä julmuuksista ja sotarikoksista vavisuttavat meidän monien ihmis- ja maailmankuvaa. Reilun kuukauden aikana yli neljä miljoonaa ukrainalaista, joista yli kaksi miljoonaa lasta, on lähtenyt pakolaisiksi ympäri Eurooppaa. Itä-Ukrainassa pitkittynyt sotatilanne on jatkunut jo vuodesta 2014 alkaen. Osa ukrainalaisista lapsista on siis elänyt käytännössä koko lapsuutensa sodan varjossa. Osalle lapsista taas tilanne on täysin uusi ja ennakoimaton.

Maahanmuuttoviraston arvioi, että Suomeen tulee tänä vuonna noin 40 000–80 000 ukrainalaista pakolaista. On siis odotettavissa, että Suomeen saapuu tuhansia sodan trauman kokeneita lapsia ja nuoria Ukrainasta.

Osa sodan kokeneista tarvitsee erityistä tukea traumakokemusten käsittelyyn

Sota ja siihen liittyvät menetykset altistavat lapset traumaattisille kokemuksille, joilla on yhteys mahdollisille myöhemmille mielenterveyden ongelmille, kuten traumaperäiselle stressihäiriölle. Tiedämme, että sotatrauman vaikutukset voivat näkyä elämän mittaisena.

Sotakokemukselle altistuneille lapsille ja nuorille on tärkeää tarjota vaikuttavaa apua. Paljon on tehtävissä pakolaisperheiden ystävällisellä ja tukea tarjoavalla kohtaamisella yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseksi on myös paljon toimivia menetelmiä, joita voidaan nyt ottaa tehokkaasti käyttöön ja soveltaa ukrainalaisten pakolaislasten ja -nuorten auttamiseksi. Osa lapsista tulee kuitenkin tarvitsemaan fokusoitua tukea juuri traumakokemusten käsittelyyn. Tähän tarvitaan turvallisiksi ja tehokkaiksi osoitettuja menetelmiä, jotka on mahdollista toteuttaa helposti ja vähillä resursseilla.


”Suomessa on tällä hetkellä rajoitetusti lapsen traumaan liittyvää osaamista. Erityisesti näyttöön perustuvia menetelmiä on liian vähän tarjolla.”


Itlan tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin yhdenvertainen tukeminen ja hyvän tulevaisuuden edistäminen. Itlassa todettiin Ukrainan sodan puhjettua, että Suomessa tarvitaan pitkäkestoista työtä, jolla lisätään ammattilaisten lapsiin ja nuoriin liittyvää traumaosaamista. Apu Ukrainan pakolaislasten ja -nuorten auttamiseksi Suomessa päätettiin sitoa Teaching recovery techniques eli TRT-menetelmään ja sen käyttöön kouluttamiseen.

Sotatraumalle altistuneille lapsille ja vanhemmille tukea TRT-ryhmissä

TRT-menetelmä on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Toteutus on ryhmämuotoinen ja sisältää viisi lasten istuntoa ja kaksi vanhempien istuntoa. Menetelmä perustuu traumakeskeiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian malliin. Menetelmän tavoitteena on tukea sotatraumalle altistuneita lapsia ja nuoria toipumisessa ja parantaa selviytymistä opettamalla traumaattisen stressin vaikutuksista ja keinoista näiden vaikutusten lievittämiseen ja hallintaan. Tutkimuksissa on todettu, että menetelmällä on vahva vaikutus trauma- ja masennusoireisiin, mielenterveyden ongelmiin sekä traumaattiseen suruun.

Koulutus ja käyttöönotto valtakunnallisena yhteistyönä

Itlan koordinoimana koottiin asiantuntijaryhmä, joka teki suunnitelman TRT-menetelmän pilottikoulutukseen ja käyttöönottoon. Yhteistyökumppaneiksi valikoituivat SPR:n Nuorten turvatalot, joita toimii Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Nuorten turvatalot tekevät ennaltaehkäisevää työtä tarjoamalla matalan kynnyksen tukea, ja turvatalojen kumppaneita ovat vastaanottokeskukset ja oppilashuoltoryhmät. Toiseksi partneriksi valikoitui Oulun vastaanottokeskus, jonka työtä tukee Oulun kaupungin oppilashuolto. Oppilashuollossa on jo aikaisemmin otettu TRT käyttöön.

Pilottikoulutus 30 ammattilaiselle toteutetaan alkukesästä ja ensimmäiset ryhmät käynnistyvät syksyllä. Itlan suunnitelmissa on toinen koulutus syksyllä ja menetelmätyönohjauksen tarjoaminen ammattilaiselle käyttöönoton tueksi.

Auttamistyöhön on tärkeä kytkeä mukaan lapsen vanhemmat ja arkiympäristö. Kun vanhemman tai opettajan huoli herää, tulee varhaisen vaiheen tuen olla helposti tarjolla. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että esimerkiksi oppilashuolto tunnistaa ne lapset ja nuoret, jotka hyötyvät TRT-menetelmän tarjoamista taidoista.

Tarve systemaattisille menetelmille traumojen tunnistamiseksi ja hoitamiseksi oli tunnistettu jo ennen Ukrainan sotaa. TRT-menetelmä arvioitiin Itlan Kasvun tuki -työssä kaksi vuotta sitten ja sillä todettiin olevan vahva vaikuttavuusnäyttö. Vaikuttavuutta on tutkittu muun muassa Palestiinassa.

Menetelmä on kansainvälisesti laajalle levinnyt, ja manuaaleja on saatavilla monella kielellä. Koulutuksia järjestää eri puolilla maailmaa Children and War Foundation (CWF) ja Suomessa yksityiset kouluttajapätevyyden saaneet psykotraumatologian asiantuntijat. Osaajien koulutus ei kuitenkaan yksin riitä. Itlan tavoitteena on, että TRT-menetelmän käyttö juurtuu Suomeen, menetelmää käytetään aktiivisesti Suomessa ja se olisi tarjolla tasapuolisesti kaikille siitä hyötyville lapsille ja nuorille.


Kirjoittaja
Marjo Kurki

Aloitin Itlassa alkuvuonna 2019 tieteellisenä päätoimittajana Kasvun tuen arviointitoimituksessa. Olen koulutukseltani terveystieteiden tohtori.

Toimin tällä hetkellä ohjelmajohtajana. Johdan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamia PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmia, joissa edistän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisäksi edistän säätiössä psykososiaalisten menetelmien kansallista arviointia ja implementointia ja siihen liittyvää vaikuttavuustyötä.

Tutustu asiantuntijaan

Kirjoittaja

Kirsi Peltonen

Erikoistutkija

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Turun yliopisto

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys