Uutiset>Vieraskynä
17.03.2021

Uuden ajan johtaminen

Uuden ajan johtamiseen siirtymisessä on kyse sekä ajatuksellisesta että toiminnallisesta muutoksesta.

Johtamisen kehitysvaiheita

Modernin ajan johtamisen evoluutiossa on tunnistettavissa erilaisia kehitysvaiheita. Suurmiesten aikakaudella voidaan kuvata ajattelua, jossa valta keskitetään yhdelle henkilölle. Teollistumisen myötä syntyi ammattimaisen työnjohdon idea töiden jakamiseen ja kontrolliin. Vuosituhannen lopussa toimintaympäristön muuttuessa tietointensiivisemmäksi, nopeammaksi ja epävakaammaksi voimistui esimerkiksi transformatiivinen johtamisajattelu, joka painottaa muun muassa kehitystä, valmentamista ja työntekijöiden palvelemista.

Uuden ajan johtamisajattelu

Jokainen kehitysvaihe on vaatinut ison ajattelutavan muutoksen. Viimeisin johtamisen kehitysvaihe on kenties vasta aluillaan. Sitä voisi kutsua uuden ajan johtamisajatteluksi. Sen keskeinen ajatus on, että johtuminen tapahtuu enemmän vertais- ja asiakassuhteissa kuin esimies-alaissuhteissa. Valtaa ei keskitetä tai liitetä vain yhteen rooliin, vaan se nähdään enemmänkin prosessina, josta kaikki voivat sovitusti olla vastuussa. Uuden ajan johtamista kuvaavat sanat läpinäkyvyys, itse- ja yhteisöohjautuvuus sekä kollektiivinen päätöksenteko. Tällainen horisontaalinen johtamisajattelu törmää tietenkin moniin uskomuksiin esimerkiksi siitä, että ihminen ei voi toimia organisaatiossa fiksusti ilman auktoriteettia.

Uusi johtamisen aikakausi edellyttää useita ajattelutavan muutoksia. Tässä joitakin ehdotuksia uusiksi teeseiksi:

 1. Hierarkkisesta valta-ajattelusta jaettuun valtakäsitykseen
 2. Omistajuuden kaventamisesta sen leventämiseen ja uusiin omistusmuotoihin
 3. Alaistaitojen sijaan johtamisosaamista kaikille
 4. Suunnittelusta ei-tietämiseen ja tutkimiseen
 5. Kontrollista ja varmistamisesta resilienssiin, kykyyn reagoida
 6. Yksilönäkökulmasta yhteisöihin ja suhteisiin
 7. Siiloista ja organisaatiorajoista verkostoihin
 8. Hierarkkisesta yhteisölliseen päätöksentekoon
 9. Rajatusta tiedosta läpinäkyvään tietoon
 10. Ositetuista tehtävistä kokonaisuuden ymmärtämiseen ja merkityksiin
 11. Pelosta psykologiseen turvallisuuteen
 12. Faktatiedon käsitteestä kollektiiviseen tietoisuuteen

Verkostotyö kiteyttää uuden ajan johtamisen käytäntöjä, prosesseja ja rakenteita

Uuden ajan johtamisen verkosto (UAJ) on yksi kokeileva tapa tutkailla ja oppia yhteistyön ja johtamisen uusista muodoista. UAJ-verkosto sai alkunsa vuoden 2020 alkupuolella, kun aloimme haastatella mielenkiintoisia ja näkemyksellisiä johtamisen ammattilaisia. Tallensimme nämä haastattelut ja jaoimme niitä sosiaalisen median kautta eteenpäin. Kutsuimme ihmisiä mukaan kommentoimaan, kyselemään ja jakamaan omat kokemuksensa. Mielenkiintoisen sisällön jakaminen synnytti prosessin, joka suuntautuu ja ohjautuu eteenpäin mukana olevien ihmisten aktiivisuuden ja jatkokysymysten kautta.

UAJ-verkoston ideana ei ole määritellä “totuutta” tai valtaperusteisesti olettaa, että joku johtaa sitä. UAJ-verkosto on oppiva ja kehkeytyvä yhteisö, jolle Howspace-alusta on tarjonnut tilan ilmentyä. Kuluneen vuoden aikana reilun 300 ihmisen verkostoksi kasvanut yhteisö on synnyttänyt myös virtuaalisia aamukahveja ja helmikuussa 2021 pidetyn Uuden ajan johtaminen kriisien keskellä -webinaarin. Webinaarissa pohdittiin huippuasiantuntijoiden paneelikeskustelun sekä case Vastaamon kautta sitä, mitä meidän olisi syytä oppia ilmiöistä, joiden äärellä nyt ja tulevaisuudessa olemme.

Uuden ajan johtaminen edellyttää yhteistyötä ja muuntuvia rakenteita

Uuden ajan johtamisen verkoston tavoitteena on synnyttää ja jakaa johtamisinnovaatioita. Tämä ideointi ja kehittely tapahtuu tavalla, johon Sitran Megatrendit 2020 -raportti viittaa: uudenlaiset heimot ja yhteisöt synnyttävät ajasta ja paikasta riippumatonta yhteistä ajattelua.

Uudenlaiseen ajatteluun ja yhteistyön muotoon siirtyminen ei ole “läpihuutojuttu”, vaan se edellyttää koko organisaation systeemin muuntumista ja oppimista. Kyse on samaan aikaan sekä ajatuksellisesta että toiminnallisesta muutoksesta. Onnistuakseen tämä edellyttää muun muassa sitä, että ymmärretään organisaation evoluution vaihe ja muutosta tuetaan samaan aikaan monesta suunnasta. Prosessi tarvitsee johtamista ja rakenteita, mutta ne ovat erilaisia kuin ennen. Siksi kutsumme prosessin mahdollistamista uuden ajan johtamiseksi.


Kirjoittaja

Sebastian Siukonen

Kirjoittaja

Vesa Purokuru

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki