Itla, Helsingin yliopisto ja MDI ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen monitieteiseen tutkimushankkeeseen 2021–2023.

Tutkimushanke tuottaa tietoa väestönmuutosten vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Tutkimushankkeessa neljä näkökulmaa väestönkehityksen vaikutuksiin

  • Väestönmuutoksen tämänhetkiset vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen
  • Kuntien strategiat ja tarpeet väestönmuutokseen vastaamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa
  • Väestönmuutoksen vaikutukset lapsen oikeuksiin ja sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen sekä vaikutusten seurantaan
  • Lasten ja nuorten näkemykset

Säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen iloitsee tutkimusrahoituksesta:

On hienoa päästä tutkimaan kokonaisvaltaisesti väestönmuutoksen seurauksia osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Hankkeessa on kolme tutkimusryhmää, joita johtavat apulaisprofessori Janne Varjo, professori Mirjam Kalland ja yhtä näistä johdan itse. Tutkimuksessa nostetaan esiin väestönkehityksen vaikutuksia eri puolilla Suomea ja se, miten lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteet ja lapsivaikutusten arviointi otetaan huomioon palvelujen suunnittelussa niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa.”

Tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikön (KUPOLI), Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyvän tutkimusyhteisön (Diversity, multilingualism and social justice) muodostamana ryhmittymänä. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI osallistuu tutkimushankkeen yhteen osatutkimukseen.

Tutkimushanke toteutetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2020–2022 toteuttamaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa parantavaa Oikeus Oppia – kehittämisohjelmaa. Hanke käynnistetään syys-lokakuussa 2021 ja päättyy 31.12.2023.

Tutkimuksen rahoitus on 1,3 miljoona euroa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, Itla
petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068

Apulaisprofessori Janne Varjo, Helsingin yliopisto
janne.varjo@helsinki.fi, 050 3182205