Ilkka Virmasalo ja Joel Manner ovat aloittaneet projektitutkijoina Samalta viivalta -ohjelmassa, Katariina Issakainen on palannut Itlaan viestintäsuunnittelijaksi ja Ida-Maria Peltoniemi on Itlan uusi viestintäharjoittelija.

Ilkka Virmasalo projektitutkijaksi

Yhteiskuntatieteiden tohtori Ilkka Virmasalo on aloittanut Samalta viivalta -ohjelmassa projektitutkijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu Samalta viivalta Oulu -osaohjelman tutkimuksellisen kokonaisuuden hallinta sekä tilastolliset analyysit. Virmasalo opiskelee myös sosiaalityön maisteriohjelmassa. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa sosiaalityöntekijänä Keski-Suomen hyvinvointialueella sekä tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Joel Manner projektitutkijaksi

Valtiotieteiden maisteri Joel Manner on aloittanut myös Samalta viivalta -ohjelmassa projektitutkijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu kohortti- ja rekisteriaineiston määrällinen analyysi sekä tekstien ja artikkelien työstö. Mantereella on sosiaalipsykologian tutkinto. Hän on aiemmin työskennellyt määrällisen tutkimuksen parissa, joka on koskenut lasten ja nuorten vapaa-aikaa, mielenterveyttä sekä nuorten tilannetta korona-aikana. Tämän lisäksi Manner on tehnyt maahanmuuttajien integraatiota koskevaa tutkimusta.

Katariina Issakainen viestintäsuunnittelijaksi

Katariina Issakainen on aloittanut osa-aikaisen viestintäsuunnittelijan tehtävät Itlan viestinnässä. Issakainen viimeistelee viestinnän maisteriopintoja Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on aiemmin työskennellyt Itlassa viestintäharjoittelijana ja -suunnittelijana sekä muun muassa harjoittelijana Fortumin konserniviestinnässä.

Ida-Maria Peltoniemi viestinnän harjoittelijaksi

Ida-Maria Peltoniemi on aloittanut viestintäharjoittelun Itlan viestinnässä. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa verkkosivujen ylläpito, sosiaalisen median kanavien päivittäminen sekä muut viestinnän avustavat tehtävät. Peltoniemi opiskelee Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman maisterivaiheessa digitaalista kulttuuria.

 

Ilkka Virmasalo                                                           Joel Manner

Ida-Maria Peltoniemi                                                           Katariina Issakainen