Uutiset>Uutiset

Vanhempana Suomessa – ulkomaalaistaustaisille vanhemmille suunnattu pilottiryhmä pyrkii lisäämään luottamusta viranomaisiin

Ulkomaalaistaustaisten lasten määrä lapsi- ja perhepalveluissa on lisääntynyt. Tämä koskee myös niitä palveluja, joissa selvitellään lapseen kohdistuvaa kaltoinkohtelua tai arvioidaan sen riskiä. Vastaavasti ulkomailla syntyneiden vanhempien osallistuminen erilaisiin vanhemmuutta ja perhettä tukeviin interventioihin on muita vanhempia vähäisempää.

”Eri ammattiryhmien palautteissa on noussut vahvasti esiin tarve Vanhempana Suomessa -ryhmän kaltaiselle psykoedukatiiviselle vanhemmuuden tuelle. Tarve kulttuurisensitiivisille ratkaisuille, jotka on suunniteltu erityisesti ulkomaalaistaustaiselle väestölle, on ilmeinen”, kertoo tutkimuspäällikkö Natalia Skogberg Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).


Ryhmän tavoitteena on lisätä lasten turvallisuutta sekä perheen hyvinvointia ryhmämuotoisen vanhemmuuden tuen avulla. Tähän pyritään lisäämällä vanhempien luottamusta viranomaisia kohtaan sekä lisäämällä tietämystä vanhemmuudesta ja kasvatuksesta.


”Viranomaisten yhteinen näkemys on, että ulkomaalaistaustaisten lasten ja perheiden tarpeet eivät tällä hetkellä tule lapseen kohdistuvan kaltoinkohtelun kysymyksissä riittävällä tavalla kohdatuksi ja tähän pyrimme osaltamme vastaamaan”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Taina Laajasalo.

”Helsingin kaupunki pilotoi ryhmää kaupungin palveluissa tänä vuonna. Ryhmätoiminnan arvioinnissa ja jatkokehittämisessä ovat mukana myös Helsingin yliopisto sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla”, Laajasalo jatkaa.


Pilotoitavan ryhmän sisällöt on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa kansallisessa Barnahus-hankkeessa yhdessä THL:n Maahanmuuton ja kulttuurisen moninaisuus -tiimin sekä muun laaja-alaisesti aiheeseen perehtyneen asiantuntijajoukon kanssa.

Pilotoinnin tueksi on kehitetty aihetta käsittelevä Vanhempana Suomessa -käsikirja. Käsikirjan julkistustilaisuus järjestetään webinaarina perjantaina 5.3. klo 13.00–15.00. Tilaisuudessa esitellään myös pilotin toteutusta ja tavoitteita.

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla 5.3.2021.


Lisätietoja

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.