Uutiset>Uutiset
05.03.2021

Vanhempana Suomessa – ulkomaalaistaustaisille vanhemmille suunnattu pilottiryhmä pyrkii lisäämään luottamusta viranomaisiin

Ulkomaalaistaustaisten lasten määrä lapsi- ja perhepalveluissa on lisääntynyt. Tämä koskee myös niitä palveluja, joissa selvitellään lapseen kohdistuvaa kaltoinkohtelua tai arvioidaan sen riskiä. Vastaavasti ulkomailla syntyneiden vanhempien osallistuminen erilaisiin vanhemmuutta ja perhettä tukeviin interventioihin on muita vanhempia vähäisempää.

”Eri ammattiryhmien palautteissa on noussut vahvasti esiin tarve Vanhempana Suomessa -ryhmän kaltaiselle psykoedukatiiviselle vanhemmuuden tuelle. Tarve kulttuurisensitiivisille ratkaisuille, jotka on suunniteltu erityisesti ulkomaalaistaustaiselle väestölle, on ilmeinen”, kertoo tutkimuspäällikkö Natalia Skogberg Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).


Ryhmän tavoitteena on lisätä lasten turvallisuutta sekä perheen hyvinvointia ryhmämuotoisen vanhemmuuden tuen avulla. Tähän pyritään lisäämällä vanhempien luottamusta viranomaisia kohtaan sekä lisäämällä tietämystä vanhemmuudesta ja kasvatuksesta.


”Viranomaisten yhteinen näkemys on, että ulkomaalaistaustaisten lasten ja perheiden tarpeet eivät tällä hetkellä tule lapseen kohdistuvan kaltoinkohtelun kysymyksissä riittävällä tavalla kohdatuksi ja tähän pyrimme osaltamme vastaamaan”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Taina Laajasalo.

”Helsingin kaupunki pilotoi ryhmää kaupungin palveluissa tänä vuonna. Ryhmätoiminnan arvioinnissa ja jatkokehittämisessä ovat mukana myös Helsingin yliopisto sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla”, Laajasalo jatkaa.


Pilotoitavan ryhmän sisällöt on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa kansallisessa Barnahus-hankkeessa yhdessä THL:n Maahanmuuton ja kulttuurisen moninaisuus -tiimin sekä muun laaja-alaisesti aiheeseen perehtyneen asiantuntijajoukon kanssa.

Pilotoinnin tueksi on kehitetty aihetta käsittelevä Vanhempana Suomessa -käsikirja. Käsikirjan julkistustilaisuus järjestetään webinaarina perjantaina 5.3. klo 13.00–15.00. Tilaisuudessa esitellään myös pilotin toteutusta ja tavoitteita.

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla 5.3.2021.


Lisätietoja

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys