Avainsana: Muuttuva väestö

Itlan, Helsingin yliopiston ja MDI:n toteuttama tutkimushanke tuotti tietoa väestönmuutosten vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Uutiset

Blogi
|
13.03.2024
Päätöksenteon ristiriidat johtuvat usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista ratkaisukeinoista
Muutokset kuntien palveluverkossa ovat usein vaikeita ja pitkiä prosesseja. Päätöksenteon hankaluus johtuu usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista rationaliteeteista eli päämäärään pyrkimisen optimaalisista keinoista. Näiden välille tarvittaisiin keskustelun ja yhteisen tilannekuvan mahdollistavia päätöksenteon areenoja.
Blogi
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
29.03.2023
Lasten kuuleminen teoriassa ja käytännössä – kokemuksia kentältä
Osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta olemme käyneet kuudessa Suomen kunnassa kuulemassa lasten ja nuorten näkemyksiä muun muassa heidän arkensa rakentumisesta ja opetuksen järjestämisestä. Tutkimuksen tarkoituksena on nostaa lasten ja nuorten ääni kuuluviin sekä rakentaa kuulemisen malli, jota voidaan hyödyntää paikallisessa päätöksenteossa.
Muuttuva väestö
Blogi
|
30.03.2022
Muuttuva väestö – Kyselytutkimus kuntien varhaiskasvatus- ja esi- ja perusopetusjohtajille
Tutkimuksessa selvitetään väestömuutoksen nykyisiä ja ennakoitavissa olevia vaikutuksia varhaiskasvatus- ja esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämiseen kunnissa.
Muuttuva väestö

Materiaali

PDF
|
2023
|
Veronica Salovaara et.al
Lasten kuulemisen käsikirja
Opaste - Itlan oppaat ja käsikirjat
Muuttuva väestö
Avaa tiedosto
PDF
|
2023
|
Veronica Salovaara et.al
Handbok för hörande av barn
Opaste - Itlan oppaat ja käsikirjat
Muuttuva väestö
Avaa tiedosto