Uutiset>Uutiset
08.02.2024

Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa

Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.

Itlan Opaste-julkaisusarjassa julkaistu Lasten kuulemisen käsikirja antaa konkreettisia työkaluja ja välineitä lapsilähtöiseen lasten kuulemiseen. Veronica Salovaaran, Pauliina Hongiston, Mirjam Kallandin ja Julia Puumalaisen laatima käsikirja on tarkoitettu tukemaan kuntien viranhaltijoita sekä muita tahoja lasten kuulemisen toteuttamisessa.

Lasten oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on turvattu niin Suomen perustuslaissa kuin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Jotta lasten oikeudet toteutuvat, on päätöksenteossa selvitettävä lasten ja lapsiperheiden etuja ja tarpeita.

Lasten kuuleminen lapsivaikutusten arvioinnin osana

Lasten kuuleminen on osa lapsivaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten arvioinnilla pyritään tuottamaan tietoa siitä, miten jokin päätös tai toiminta vaikuttaa lapsiin. Lapsivaikutusten arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon myös lasten näkökulma, ja tämä on mahdollista lasten kuulemisen avulla.

Lasten kuulemisen käsikirjan lähtökohdiksi mainitaan lapsilähtöisyys ja paikkaperustaisuus. Lapsilähtöisessä näkökulmassa pyritään ymmärtämään lasten omat lähtökohdat ja tuodaan esiin heidän näkemyksensä mahdollisimman tarkasti. Paikkaperustaisella kuulemisella puolestaan tarkoitetaan sitä, että kuunnellaan juuri niitä lapsia, joita arvioitavana oleva muutos tai toiminta koskee.


”On tärkeää, että lapset otetaan mukaan heti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, ja että kuultavana olevat lapset edustavat kattavasti niitä lapsia, jota suunnitteilla oleva toiminta tai muutos koskee”, Veronica Salovaara kertoo.


Käsikirjasta apua kuulemisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin

Käsikirjassa sanalla lapsi viitataan kaikkiin alle 18-vuotiaisiin, ja käsikirja sopiikin niin pienten lasten kuin nuortenkin kuulemisen tueksi. Käsikirjan avulla voi suunnitella ja toteuttaa lasten kuulemisen sekä arvioida toteutetun kuulemisen laatua.

Käsikirja on laadittu osana vuosina 2021–2023 käynnissä ollutta tutkimushanketta Muuttuva väestö – Väestönkehityksen vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen. Itlan, Helsingin yliopiston ja MDI:n toteuttama hanke tuotti tietoa siitä, miten väestönmuutokset vaikuttavat varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Kirjoittajien toiveena on, että kuulemisen koulutukset vakiintuisivat pian osaksi kuntien ja muiden toimijoiden käytänteitä, jotta lasten kuulemista voitaisiin toteuttaa yhdenmukaisesti kaikkialla.


”Muuttuva väestö -tutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten näkemyksiä pidetään tärkeinä ja kunnissa halutaan tehdä lasten edun mukaisia päätöksiä. Lasten näkemysten selvittäminen vaatii osaamista, resursseja sekä selkeitä toimintamalleja, joiden avulla kuulemiset voitaisiin vakiinnuttaa osaksi kuntien käytäntöjä”, Pauliina Hongisto kertoo.


Mirjam Kallandin mukaan on tärkeää, että kouluissa ja päiväkodeissa luodaan rakenteita, jotka vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista arjessa:


”Kuuleminen on myös arkista lasten ja nuorten tavoittamista ja asettumista yhteiseen pohdintaan. Jo se, että käytettäisiin päivittäin kymmenen minuuttia siihen, että pohdittaisiin yhdessä, miten tänään sujui ja mitä voisi huomenna tehdä paremmin, voisi lisätä yhteistä ymmärrystä ja yhteisön hyvinvointia.”


Käsikirja on julkaistu sekä suomen että ruotsin kielellä.

Lisätietoja

Lasten kuulemisen käsikirjasta

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma