Uutiset>Uutiset

Muuttuva väestö – Kyselytutkimus kuntien varhaiskasvatus- ja esi- ja perusopetusjohtajille

Tutkimuksessa selvitetään väestömuutoksen nykyisiä ja ennakoitavissa olevia vaikutuksia varhaiskasvatus- ja esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämiseen kunnissa.

Uusimpien väestömuutosennusteiden mukaan väestön väheneminen ja ikääntyminen jatkuu monissa Suomen kunnissa lähivuosikymmenten aikana. Syntyvyyden lasku, ikääntyminen ja kasvukeskuksiin suuntautuva muuttoliike aiheuttavat kunnille erilaisia haasteita lakisääteisten palvelujen järjestämiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Itlan tutkimushankkeella vahvistetaan tietopohjaa siitä, millaisia vaikutuksia väestömuutoksella on varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen sivistyksellisten oikeuksien, perusoikeuksien sekä lasten oikeuksien näkökulmasta.

Tutkimuksessa kerätään tietoa kyselylomakkeella, jonka kohderyhmänä ovat Suomen kaikkien kuntien varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtajat. Toivomme kohderyhmältä laajaa osallistumista tärkeään tutkimukseen.

Linkki kyselytutkimukseen on lähetetty maanantaina 28.3.2022 ja siihen voi vastata 28.3.– 8.4.2022 välisenä aikana. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20–25 minuuttia ja sen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Tutkimuksen tulokset raportoidaan anonyymisti niin, etteivät vastaukset ole yhdistettävissä yksittäiseen kuntaan.

Itla ja Helsingin yliopisto toteuttavat tutkimusta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.


Lisätietoja

Tämän tutkimushankkeen lisäksi keväällä 2022 on käynnissä myös Kansallisen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttama arviointi, joka kohdistuu samaan aihepiiriin. On mahdollista, että osa vastaajista kuuluu molempien tutkimusten kohderyhmään. Toivomme tällöin osallistumista molempiin tärkeisiin tiedonkeruihin!

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.