Uutiset>Uutiset
30.03.2022

Muuttuva väestö – Kyselytutkimus kuntien varhaiskasvatus- ja esi- ja perusopetusjohtajille

Tutkimuksessa selvitetään väestömuutoksen nykyisiä ja ennakoitavissa olevia vaikutuksia varhaiskasvatus- ja esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämiseen kunnissa.

Uusimpien väestömuutosennusteiden mukaan väestön väheneminen ja ikääntyminen jatkuu monissa Suomen kunnissa lähivuosikymmenten aikana. Syntyvyyden lasku, ikääntyminen ja kasvukeskuksiin suuntautuva muuttoliike aiheuttavat kunnille erilaisia haasteita lakisääteisten palvelujen järjestämiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Itlan tutkimushankkeella vahvistetaan tietopohjaa siitä, millaisia vaikutuksia väestömuutoksella on varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen sivistyksellisten oikeuksien, perusoikeuksien sekä lasten oikeuksien näkökulmasta.

Tutkimuksessa kerätään tietoa kyselylomakkeella, jonka kohderyhmänä ovat Suomen kaikkien kuntien varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtajat. Toivomme kohderyhmältä laajaa osallistumista tärkeään tutkimukseen.

Linkki kyselytutkimukseen on lähetetty maanantaina 28.3.2022 ja siihen voi vastata 28.3.– 8.4.2022 välisenä aikana. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20–25 minuuttia ja sen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Tutkimuksen tulokset raportoidaan anonyymisti niin, etteivät vastaukset ole yhdistettävissä yksittäiseen kuntaan.

Itla ja Helsingin yliopisto toteuttavat tutkimusta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.


Lisätietoja

Tämän tutkimushankkeen lisäksi keväällä 2022 on käynnissä myös Kansallisen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttama arviointi, joka kohdistuu samaan aihepiiriin. On mahdollista, että osa vastaajista kuuluu molempien tutkimusten kohderyhmään. Toivomme tällöin osallistumista molempiin tärkeisiin tiedonkeruihin!

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
08.04.2024
Oma Häme ja Itla käynnistivät menetelmien arviointipilotin
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja seurantaa parannetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen ja Itlan puoli vuotta kestävässä pilottiprojektissa.
Kasvun tuki
Poika istuu ja katselee älypuhelintaan
Uutiset
|
04.04.2024
Mitä ajattelet Lapsuuden rakentajat podcastista? Vastaa kyselyyn
Mistä aiheista haluaisit kuulla Lapsuuden rakentajat podcastissa? Kaipaatko räväkkää keskustelua ja sähäkkää kommentointia vai analyyttista, punnittua pohdintaa? Auta meitä kehittämään podcastiamme vastaamalla kyselyyn!
Kaksi nuorta hymyilevät kameralle kesäpäivänä.
Tapahtuma
|
25.03.2024
Kuvittele, jos onnistuisimme paremmin nuorten mielenterveyden tukemisessa
Kuvittele jos jokainen lapsi ja nuori saisi tulevaisuudessa tutkitusti vaikuttavaa apua mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi totta Suomessa?
Ma 22.4.2024
12:00-16:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki
Kasvun tuki
Blogi
|
13.03.2024
Päätöksenteon ristiriidat johtuvat usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista ratkaisukeinoista
Muutokset kuntien palveluverkossa ovat usein vaikeita ja pitkiä prosesseja. Päätöksenteon hankaluus johtuu usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista rationaliteeteista eli päämäärään pyrkimisen optimaalisista keinoista. Näiden välille tarvittaisiin keskustelun ja yhteisen tilannekuvan mahdollistavia päätöksenteon areenoja.
Muuttuva väestö
Uutiset
|
13.03.2024
Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa on tuettava kansallisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformi etenee keväällä 2024. Yksi uudistuksen tavoitteista on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kokoontuivat 16.2. keskustelemaan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.
Kasvun tuki
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus