Itla toteuttaa ensimmäistä kertaa Suomessa osallistavan mallinnuksen, jossa tutkijat mallintavat yhdessä nuorten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa nuorten koulusta työelämään siirtymisen kipupisteitä. Lokakuussa aiheesta järjestetään myös julkinen luento.

Mallinnusprojektin tavoitteena on erityisesti pitkäaikaisen toimeentulotuen käytön ehkäisy nuorilla aikuisilla.

”Tieteellisessä tutkimuksessa tutkijat ovat usein kaukana arjesta, mikä voi johtaa epärealistisiin oletuksiin ihmisten käyttäytymisestä. Osallistava mallinnus on metodi, jossa tilanne voidaan kääntää päälaelleen huomioimalla tutkijoiden näkemysten lisäksi nuorten ja järjestöjen tieto”, kertoo Itlan erikoistutkija Aapo Hiilamo.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Canberran yliopiston kanssa, ja sen englanninkielinen nimi on Itla’s Computational Social Science Model of Child Wellbeing and Social Assistance Pathways (CHERISH).

Projektin ensimmäisessä vaiheessa on osallistava kartoitus, eli kartan rakentaminen tekijöistä, jotka suorasti tai epäsuorasti liittyvät nuorten aikuisten pitkäaikaiseen toimeentulotuen käyttöön.

Keväällä Itla kokosi yhteen aiheen tutkijat, joiden kanssa piirrettiin ensimmäinen versio pitkäaikaiseen toimeentulotuen käyttöön vaikuttavien tekijöiden kartasta. Syyskuussa karttaa validoitiin ja parannettiin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Seuraavaksi Itlan tutkijat keskustelevat kartasta nuorten kanssa.

Projektin toisessa vaiheessa rakennetaan mallinnus, jossa testaan erilaisten toimenpiteiden vaikutusta toimeentulotuen käyttöön. Tavoitteena on löytää strategisesti tehokkaita toimenpiteitä, joissa pienellä muutoksella voidaan vaikuttaa mahdollisimman moneen pitkäaikaisen toimeentulotuen käytön taustatekijään.

Projekti tuottaa päätöksentekijöille konkreettisia suosituksia

Projektin tuotoksena syntyy paitsi tieteellisiä julkaisuja myös interaktiivinen toimenpiteiden simulaatiotyökalu. Työkalun avulla päättäjät voivat kokeilla mahdollisten toimenpiteiden toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia.

”Olemme innoissamme uudesta tavasta lähestyä vaikeaa ongelmaa. Meillä on paljon tutkimusta toimeentulotuen käytöstä mutta perinteisillä mallinnustyökaluilla on rajoitteensa, silloin kun ilmiöön liittyy monimutkaisia kausaalisuhteita”, jatkaa Hiilamo.

Projekti kestää alkuvuoteen 2023 asti ja on osa Itlan kolmivuotista Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmaa.

Julkinen luento osallistavasta mallinnuksesta lokakuussa

Osallistavan mallinnuksen pioneeri Juan Costa-Rho Canberran yliopistosta vierailee Suomessa lokakuussa. Osana vierailua järjestetään julkinen luento osallistavasta mallinnuksesta, tavataan yhteistyökumppaneita sekä järjestetään työpaja. Julkisesta luennosta tiedotetaan myöhemmin lisää.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Aapo Hiilamo,  aapo.hiilamo@itla.fi,  040 640 2792