Uutiset>Uutiset
21.02.2022

Implementointitutkimuksella yli vaikuttavuuskuilun

IMAGINE-tutkimushankkeen Petra Kouvosen (Itla) ja Riikka Lämsän (Helsingin yliopisto) johtaman osahankkeen ensimmäinen tapaaminen järjestettiin viime viikolla Itlan uudella toimistolla Helsingin Siltasaaressa.

Osahankkeen ensivaiheessa  tutkitaan hoidollisen lyhytintervention jalkautumista osaksi koulujen oppilashuollon toimintaa. Osahanke keskittyy erityisesti 12–18-vuotiaiden masennusoireilun hoitoon ja ehkäisyyn tarkoitetun IPC A -menetelmän (Interpersonal counselling) käyttöönoton ja juurruttamisen tutkimiseen, osana sote-uudistusta ja sen puitteissa toteutettavaa kansallista mielenterveysstrategiaa.

Mukaan tapaamiseen oli kutsuttu IMAGINE-hankkeen kansainväliseen neuvostoon kuuluva professori Heleen Riper Vrije Universiteit Amsterdamista. Riper on hoitanut vuodesta 2021 alkaen Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa Itlan lahjoitusprofessuuria.

IMAGINE-hankkeen johtaja Jari Lahti (Helsingin yliopisto) ja varajohtaja Outi Linnaranta (THL) esittelivät tutkimuskonsortion kokoonpanoa ja hankkeen työpaketteja. Tämän jälkeen kuultiin Riperin implementointiin liittyvää asiantuntemusta.

Työkaluja juurruttamisen tueksi

Menetelmien vaikuttavuustutkimusten ja käytännön soveltamisen välillä on usein kuilu. Tutkimusvaiheessa menetelmää toteuttaa valikoitunut joukko siitä innostuneita työntekijöitä, ja toteutuksen laatu pystytään varmistamaan. Siksi voi käydä niin, että tutkimuksessa saadaan hyviä tuloksia, mutta vaikuttavuus laimenee, kun menetelmää aletaan soveltaa tosielämässä. Usein implementointitutkimuksen tarpeeseen herätään vasta tässä vaiheessa.

Kouvosen ja Lämsän johtamassa osahankkeessa tehtävä tutkimus pyrkii tunnistamaan implementoinnin esteitä ja vahdittavia tekijöitä jo varhaisessa vaiheessa myös tulevaisuuden implementointisuunnittelua silmällä pitäen.

Kun uutta menetelmää juurrutetaan käytäntöön, pelkkä suunnittelu ei riitä, vaan toiminnan pitää myös siirtyä osaksi rutiineja. Keskeistä on huomioida toteuttamisen konteksti ja myös se, ketkä menetelmää implementoivat. Avainasemassa onnistuneen implementoinnin kannalta on palvelun johto.

– Esihenkilöiden tehtävä on jatkuvasti pohtia, miten menetelmää käyttävien työntekijöiden into ja pätevyys varmistetaan, jotta menetelmää toteutetaan kuten on tarkoitettu, Riper muistuttaa.

Pitkällä tähtäimellä tarkoitus on myös kartoittaa mahdollisuuksia versioida työkaluja, joilla voitaisiin vauhdittaa laadukasta ja systemaattista implementointia Suomessa.  Professori Riper esitteli tapaamisessa Hollannissa käytössä olevaa strukturoitua ItFits-työkalupakkia  menetelmien juurruttamisen tueksi. Malli pohjautuu normalisaatioteoriaan.

Työkalupakki voi auttaa alueita ja viranomaistahoja jalkauttamaan menetelmiä systemaattisesti nuorille suunnattuihin palveluihin. Pakkiin kuuluu muun muassa NoMaD-työkalu, joka löytyy Kasvun tuki -sivustolta.

IMAGINE-hanke  on osa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa YOUNG-ohjelmaa.


Lisätietoja

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki