Uutiset>Uutiset

Itlan tutkimusapurahan haku auki 16.4.-16.5.2021

Itlan ensimmäinen tutkimusapurahahaku aukeaa. Haku suunnataan Lapsuuden rakentajat haastekilpailuun osallistuneiden toimintamallien tutkimukseen sekä Lapset puheeksi –toimintamallin tutkimukseen osana koulujen ennaltaehkäisevää toimintaa.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimukseen sekä hankkeisiin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta ja edistävät säätiön strategiaa.

Itlan ensimmäinen rahoitushaku aukeaa 16.4. ja päättyy 16.5.2021. Apurahojen saajat päätetään ja julkistetaan kesäkuussa 2021.

Säätiö myöntää kevään 2021 haussa kolme verotonta henkilökohtaista työskentelyapurahaa tieteelliseen tutkimukseen korkeintaan 12 kuukauden tutkimustyöhön. Apurahan määrään vaikuttavat työskentelyn kesto sekä se, aikooko apurahan saaja työskennellä apurahalla täysipäiväisesti vai osa-aikaisesti.

Tutkimusapurahaa voi hakea vuoden 2021 haussa seuraaviin tutkimusaiheisiin:

Itlan lapsuuden rakentajat haastekilpailuun vuosina 2019 ja 2020 osallistuneet toimintamallit, jotka koskevat

 • harrastamisen Suomen mallin toteutusta tai
 • lasten ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten äänen kuulemisen vahvistamista.

Lapset puheeksi – toimintamalli osana koulujen ennaltaehkäisevää toimintaa

Apurahahakemus

Lähetä vapaamuotoinen hakemus viimeistään 16.5.2021 osoitteeseen info@itla.fi.

Nimeä liitteet sukunimelläsi ja kirjoita viestin otsikkokenttään ‘Tutkimusapurahahakemus”.

Sisällytä hakemukseen

 1. hakijan CV
 2. tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua) joko suomeksi tai englanniksi.

Hyvä tutkimussuunnitelma sisältää muun muassa seuraavat asiat:

 • tiivistelmä
 • tausta
 • tavoitteet
 • tutkimuskysymykset ja -asetelma
 • menetelmät
 • apurahan hakijan oma osuus työssä
 • tutkimuksen nykyvaihe
 • tutkimuksen aikataulu
 • kustannusarvio ja -suunnitelma
 • eettinen arviointi.

Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan
Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.