Uutiset>Blogi
21.03.2023

Itlan vaaliviestit päättäjille: Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä ja nuorten mielenterveyttä on tuettava

Tunnettu tosiasia on, että ollakseen jotain, ei voi olla kaikkea. Tämä pitää paikkansa, kun pohtii teemoja, jotka haastavat lasten hyvinvointia tällä hetkellä Suomessa: jos tavoittelee kaikkea mahdollista, voi olla, ettei päästä puusta pidemmälle. Siksi olemme nostaneet näin vaalien alla esiin kaksi erityisen laajaa ja seurauksiltaan merkittävää ilmiötä – lapsiperheköyhyyden ja nuorten mielenterveyden. Taustoitamme ilmiöitä tutkimustiedon valossa ja esitämme myös ratkaisuehdotuksia tuleville päättäjille.

Lapsiperheköyhyys ja nuorten mielenterveyden haasteet ovat yhteiskunnallisia ilmiöitä, joilla on pitkä historia. Lapsiperheköyhyys on ollut Suomen kansallinen häpeäpilkku jo vuosikymmenten ajan. Käytännössä kaikki hallitukset 1990-luvun alkuvuosista alkaen ovat pitäneet teemaa tärkeänä, mutta siitä huolimatta radikaalia muutosta lapsiperheköyhyydestä kärsivien lasten määrässä ei ole juurikaan tapahtunut.

Nuorten mielenterveyskysymys on nostanut päätään viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Hoitokäynnit terveydenhuollossa ovat lisääntyneet, ja uusimpien Kelan tilastojen perusteella mielenterveysongelmat ovat nuorten aikuisten suurin sairaus- ja eläkepäätösten syy. Esimerkiksi vuonna 2021 siirtyi 17–34-vuotiaista mielenterveysongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeelle kaikkiaan 3 568 henkilöä.


Itlan Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa tehdyn tutkimuksen perusteella on selvää, että lapsiperheköyhyyden ehkäiseminen vaatii toimia useilla eri sektoreilla.


Itlan Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa tehdyn tutkimuksen perusteella on selvää, että lapsiperheköyhyyden ehkäiseminen vaatii toimia useilla eri sektoreilla. Ei ole olemassa yhtä ainoata ratkaisua.

Mielenterveyden varhaisen tuen ja hoidon hyödyt lienevät itsestään selviä, mutta tällä hetkellä rakenteet perusterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa eivät toimi ja vastuut eivät ole selkeitä. Kansallisen mielenterveysstrategian pohjalta on vuodesta 2020 vahvistettu kansallisia rakenteita psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoon. Itla on osallistunut työhön kouluttamalla sosiaali- ja terveysalan johtoa vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoon ja arvioimalla menetelmiä. Paljon on kuitenkin vielä tekemistä ja haasteet kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyölle näin ollen merkittäviä.

Lapsiperheköyhyys koskettaa yhtä lasta kymmenestä – tietoa ja keinoja tilanteen parantamiseksi on

Lapsiperheköyhyys koskettaa nykyisin noin yhtä lasta kymmenestä ja erityisesti pieniä lapsia, monilapsisia perheitä ja yhden aikuisen kotitalouksia. Lapsiperheköyhyydellä on monia pitkän aikavälin vaikutuksia. Lapsuudessa koetut toimeentulovaikeudet ennustavat vaikeuksia koulunkäynnissä, suurempia talousvaikeuksia aikuisuudessa ja suurempaa sairaustaakkaa.

Ylisukupolvisuus on lapsiperheköyhyyden merkittävä syy. Mitä pidempään vanhemmat ovat saaneet toimeentulotukea, sitä todennäköisemmin myös lapsi saa aikuisena toimeentulotukea. Perheen toimeentulovaikeuksia edeltävät usein vaikeat elämäntapahtumat kuten vanhempien ero, työttömyys tai sairastuminen.

Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan johtuva energian hinnannousu ja yleinen inflaatio ovat ajaneet lapsiperheitä vaikeuksiin. Kyseessä on huomattava yhteiskunnallinen ongelma, koska lapsiperheiden vähävaraisuudella on tutkimusten mukaan heijastusvaikutus lasten terveydentilaan.

Ratkaisut vaativat pitkäjänteistä, tavoitteellista ponnistelua monella yhteiskunnan sektorilla

Lapsiperheköyhyyttä ja sen vaikutuksia voidaan ehkäistä hyvinvointia ylläpitävällä tuella sekä palveluilla ja sosiaalietuuksilla.

Lähiyhteisön vaikutusta ylisukupolvisen köyhyyden ehkäisyssä ei pidä aliarvioida. Uusimpien tutkimusten mukaan lähiyhteisö ja sosiaalinen sekoittuminen vähentävät merkittävästi köyhyyden ylisukupolvisuutta.

Nuorten mielenterveyden hoitokäynnit lisääntyneet – tukea tarvitaan perusterveydenhuollon lisäksi myös opiskeluhuoltoon

Nuorten mielenterveyden haasteista johtuvat hoitokäynnit ovat lisääntyneet vuodesta 2015 noin kolmanneksen. Kyse voi olla mielenterveyden ongelmien esiintyvyyden kasvusta, hoitoon hakeutumisen kynnyksen madaltumisesta, tai näistä molemmista.


Hoitamalla lieviä mielenterveyden ongelmia perusterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa nuoret saisivat apua ajoissa.


Hoitamalla lieviä mielenterveyden ongelmia perusterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa nuoret saisivat apua ajoissa. Joka tapauksessa meidän pitää pystyä parempaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulusektorin yhteistyössä.

Menetelmien käyttö ja implementointi edellyttävät kansallista koordinaatiota

Hoidon saatavuuteen liittyvää ongelmaa on yritetty ratkaista verkkomuotoisella tuella, mutta tämä ei yksistään riitä. Myös palvelujen laatu on turvattava yhdenvertaisesti perusterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa. Mielenterveyden tuen laatu voidaan varmistaa käyttämällä psykososiaalisia menetelmiä, joiden tiedetään tutkimusten perusteella olevan vaikuttavia. Menetelmien käyttöönottoon ja juurruttamiseen tarvitaan kansallista koordinaatiota. Hyvinvointialueilla tarvitaan koulutusta paitsi vaikuttavien menetelmien käyttöön myös niiden implementointiin.

Olisi hieno asia, jos lasten ja nuorten asia nousee näyttävästi tulevan hallituksen ohjelmassa. Supistuvan syntyvyyden oloissa Suomen on pidettävä parempi huoli nykyisistä lapsista ja nuorista, mutta myös syntymättömistä sukupolvista. Olemme sen heille velkaa.


Kirjoittaja

Petri Virtanen

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys