Uutiset>Uutiset

Jokaiselle lapselle lounas -kampanja tavoitti arviolta 20 000 lasta

Keväällä 2020 koulut siirtyivät etäopetukseen koronapandemian vuoksi ja iso joukko lapsia jäi pois päiväkodista. Monelle lapselle tämä merkitsi sitä, että he menettivät mahdollisuuden lämpimään ruokaan päivän aikana. Myös monen perheen taloudellinen tilanne heikentyi ja haasteet toimeentulossa lisääntyivät.

Jokaiselle lapselle lounas -kampanja on vastannut vaikeaan tilanteeseen toimittamalla ruokalaatikoita kriisiolosuhteista kärsiville vähävaraisille lapsiperheille ympäri Suomea. Kampanja tarjosi akuuttia apua, mutta samalla tuki kotona tehtävän ruoan monipuolistumista sekä toi uusia oppeja perheiden keittiöihin.

Ravitsemuksellista tasa-arvoa perheiden ruokapöytiin

Auttamisen keinona Jokaiselle lapselle lounas -kampanjassa toimivat Venner-ruokalaatikot, jotka sisältävät kaikki tarvittavat ainekset viikon ravitseviin pääaterioihin 4–6-henkiselle perheelle, ruokaohjeet sekä Sana Solin D-vitamiinivalmisteen. Lisäksi laatikkoon sisältyy sähköinen kokkikurssi. Vennerin konsepti on palkittu sosiaalinen innovaatio, joka edistää ravitsevan ruoan tasa-arvoa yhteiskunnassa. Yhden ruokalaatikon arvo on 90 euroa. 

Kampanjan aikana perheille toimitettiin yhteensä 9 132 Venner-ruokalaatikkoa, mikä vastaa yli 383 500 ateriaa. Kampanjan arvo oli 821 880 euroa. Kampanjan kautta apua saaneet perheet ovat Ensi- ja turvakotien liiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Marttaliiton yhteistyökumppanien sekä Hope ry:n asiakasperheitä. Kampanjan kautta apua on saanut arviolta noin 20 000 lasta 30 paikkakunnalla ympäri Suomea.


”Kiitos tuhannesti! Jakamanne apu on korvaamatonta. Olen todella kiitollinen, että autoitte perhettämme, ja monia muita tarpeessa olevia perheitä. Kiitos arvokkaasta ja kauniista työstänne kohti parempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.”


Kampanjasta saatu palaute kertoo perheiden saaneen ruokalaatikoista niin arjen helpotusta ruuanlaittoon kuin iloa sekä uusia oppeja ja reseptejä käyttöönsä. Palautteen mukaan perheet kiinnittävät ruokailutottumuksiin aikaisempaa enemmän huomioita ja kertovat viettävänsä enemmän aikaa yhdessä ruokaa laittaen ja syöden. Terveellinen ruokavalio on yhä useamman tavoitettavissa, kun terveelliset raaka-aineet ovat edullisia ja niitä osataan käyttää.

Yhteistyöllä tukea tarvitseville

Jokaiselle lapselle lounas -kampanja syntyi poikkeusoloissa. Suomalaiset säätiöt ja liitot yhdistivät koronakriisin keskellä voimansa uudenlaisella ja ketterällä yhteistyöllä. Kampanjan aloittivat Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Tradeka, Arvoliitto sekä yhteiskunnallinen yritys Venner. Yhteistyötahojen lisäksi kampanja sai mukaansa lukuisia yksityishenkilöitä sekä muita säätiöitä ja yrityksiä, jotka osallistuivat kampanjaan merkittävillä panostuksilla.

Kampanjalla on haluttu vaikuttaa myös siihen, että haavoittuvassa asemassa olevien perheiden tilanteeseen kiinnitetään erityistä huomiota myös jatkossa. Ruoka-apu on yksi osa tukea ja se voidaan toteuttaa niin, että se lisää tietoa ja osaamista terveellisestä ruuasta ja mahdollistaa parempia valintoja jatkossa. Tämä vaikuttaa osaltaan positiivisesti perheen hyvinvointiin.

Jokaiselle lapselle lounas -kampanja käynnistyi maaliskuussa 2020 ja toteutettiin vuoden aikana kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kampanjasta kesti kesäkuuhun ja toinen osa käynnistettiin marraskuussa koronatilanteen vaikeuduttua sekä joulun lähestyessä. Kampanja päättyi tammikuussa 2021.

Lisätietoja

Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, olethan yhteydessä meihin.

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.