Uutiset>Uutiset
06.03.2023

Kansainvälinen vertailu: Lapsiperheköyhyyden vähentämisessä tulee oppia vertailumaiden ratkaisuista

Lapsiperheköyhyyttä voidaan ehkäistä sosiaaliturvan lisäksi myös muilla keinoilla. Englannissa maahanmuuttajille on tarjottu edullisempaa sosiaalista luototusta, kun taas Uudessa-Seelannissa on käytössä kevyt konkurssimenettely tulottomille ja varattomille ylivelkaantuneille henkilöille.

Itlan tilaamassa ja tänään julkaistussa Child Poverty Solutions for Finland –selvityksessä kartoitettiin kansainvälisiä malleja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Selvityksen toteuttivat London School of Economics -yliopiston tutkijat.

Raporttiin on koottu vertailussa esiin tulleet köyhyyttä vähentävät toimet. Ne liittyvät työsuhteiden laadun parantamiseen, harrastuksiin, energiaköyhyyteen, elatusapuun ja ylivelkaantuneisuuteen. Lisäksi raportissa käsitellään alueellisia toimia ja lasten mielenterveyden tukemisesta.

Vertailumaina olivat Alankomaat, Australia, Belgia, Iso-Britannia, Kanada ja Uusi-Seelanti.

Lapsiperheköyhyyttä tarkasteltiin moniulotteisena ilmiönä, joka määritellään sosiaaliseksi, emotionaaliseksi ja materiaaliseksi puutteeksi. Lapsiperheköyhyys voi estää lasten oikeuksien toteutumisen, vaikeuttaa osallistumista yhteiskuntaan ja rajoittaa mahdollisuuksia elämässä.  

Suomessa aihetta ottaa oppia kansainvälisistä malleista

Vertailussa löytyi useita politiikka-alueita, joihin Suomessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi Suomessa ei ole käytössä vakiintunutta energiaköyhyyden mittaria. Suomessa ei ole myöskään erillistä konkurssimenettelyä tulottomille ja varattomille ylivelkaantuneille henkilöille. Suomen tulisi tarttua erityisesti haavoittuvissa asemassa olevien lasten asemaan. 


“Vertailu muihin maihin osoitti, että Suomessa on paljon parantamisen varaa toimissa, joilla tartutaan moniulotteiseen lapsiperheköyhyyteen. Vertailumaiden toimia ei voida suoraan soveltaa Suomeen mutta niiden pohjalta tulisi käydä keskustelua innovatiivista ratkaisuista”, toteaa tutkija Irene Bucelli. 


Toimivat ratkaisut ovat pitkäjänteisiä ja niitä toteutetaan useilla sektoreilla

Raportin mukaan lapsiperheköyhyyden vähentäminen onnistuu kohdennettuja ja laajoja toimia yhdistämällä. Esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien aseman parantamiseen tarvitaan kohdennettuja toimia, kun taas väestötasolla tehokkaita ovat universaalit eli kaikille suunnatut samanlaiset toimet. Tärkeää on, että toimet ovat pitkäjänteisiä ja niitä toteutetaan useilla sektoreilla samanaikaisesti.  

Raportin kirjoittajat arvioivat köyhyyttä vähentävien toimien vaikuttavuutta, mutta tutkimusnäyttö on usein ohutta. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että toimet eivät olisi vaikuttavia vaan sitä, että sopivien tutkimusasetelmien rakentaminen on vaikeaa.  

Kansainvälinen vertailu tuo esiin muitakin kuin sosiaaliturvaan liittyviä keinoja

Hintojen nousu on lisännyt lapsiperheköyhyyttä. Vaikka Suomessa on parempi tilanne kuin monissa muissa maissa, lapsiperheköyhyys koskettaa joka kymmenettä suomalaista lasta. Lapsiperheköyhyyteen on tärkeää tarttua, koska se estää lapsen osallisuuden toteutumisen ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia pitkälle aikuisuuteen. 


“Olemme tottuneet siihen, että lapsiperheköyhyyden ratkaisut löytyvät sosiaaliturvajärjestelmää kehittämällä ja vanhempien työllisyyttä parantamalla. Halusimme selvittää mitä voimme oppia muiden maiden malleista, jotka eivät perustu vain sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen”, kertoo tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta. 


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Blogi
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma