Uutiset>Uutiset
09.11.2023

Lahjoitusten avulla harrastuksia oululaisille lapsille ja nuorille

Itla, Oulun kaupunki, Auta Lasta ry ja SOS-Lapsikylä tukevat oululaisia lapsia ja nuoria auttamalla heitä harrastamaan. Kutsumme oululaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt tukemaan Samalta viivalta Oulu -kokeilussa mukana olevien vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista.

Oulun kaupunki, Auta Lasta ry:n Järjestövarikko, Itla ja SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki tekevät yhteistyötä haastavissa tilanteissa elävien perheiden auttamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on tukea oululaisia lapsia ja nuoria mahdollistamalla juuri heitä kiinnostavan harrastuksen aloittaminen ja samalla vähentää lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia.

Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa noin joka kymmenettä lasta, Oulussa jopa hieman useampaa, eli yhteensä noin 5000 lasta. Lapsiperheköyhyys vaikuttaa sekä lasten välittömään hyvinvointiin että pitkälle elämänkulkuun. Etenkin perheissä, joissa pienituloisuus pitkittyy, lasten ja nuorten kokemus perheen  taloudellisesta tilanteesta vaikuttaa lasten arkeen.


“Tutkimusten mukaan mielekäs vapaa-ajan harrastus vähentää lapsiperheköyhyyden negatiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten elämässä”, tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta kertoo.


Yhteistyön taustalla on Oulun kaupungin päätös vähentää lapsiperheköyhyyden vaikutuksia lapsiin ja nuoriin yhteistyössä Itlan kanssa. Samalta viivalta Oulu -kehittämiskokeilu on osa Itlassa vuodesta 2021 toiminutta Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelmassa selvitetään lapsiperheköyhyyden taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan, hyvinvointipalvelujen ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia vähentää köyhyyttä ja ehkäistä köyhyydestä aiheutuvia ongelmia.

Tukea harrastamiseen Samalta viivalta Oulu -kokeilun perheille

Yhteisauttamiseen voi osallistua lahjoittamalla SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki-toimintaan. Apu kohdentuu Samalta viivalta Oulu -kokeilussa mukana oleville perheille tukena harrastuskuluihin. Lahjoittamalla voi tarjota lapselle tai nuorelle mahdollisuuden mielekkääseen vapaa-ajan harrastukseen ja tukea hyvinvointia myös pitkälle tulevaisuuteen.


“Harrastustuki auttaa monin tavoin haastavassa tilanteessa olevaa perhettä, kun lapsi saa harrastuksen, johon perheellä ei olisi muuten mahdollisuutta. Kokemuksemme mukaan vanhempien huoli lapsen voinnista vähenee, lapsen itsetunto vahvistuu ja hän voi saada uusia ystäviä”, Heidi Lötjönen SOS-lapsikylästä kuvailee.


Samalta viivalta Oulu -kokeilussa eri toimijat yhdistävät voimavaransa ja tunnistavat lapset ja nuoret, jotka ovat jääneet harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Auta Lasta ry:n Järjestövarikko työskentelee perheiden kanssa etsimällä lapsille ja nuorille juuri heitä kiinnostavaa mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Harrastamisen aloittamiseen Järjestövarikko voi perheen kanssa hakea avustusta SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuesta, joka on tukimuoto 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjatun säännöllisen harrastamisen mahdollistamiseksi. Tukea myönnetään, jos harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen ei olisi muuten mahdollista perheen haastavan tilanteen vuoksi. Varat käytetään oululaisten lasten ja nuorten avuksi.

Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Järjestövarikko on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn tukema hanke, joka tuo perheille kootusti kolmannen sektorin tuen ja mahdollisuudet.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma