Uutiset>Uutiset

Lahjoitusten avulla harrastuksia oululaisille lapsille ja nuorille

Itla, Oulun kaupunki, Auta Lasta ry ja SOS-Lapsikylä tukevat oululaisia lapsia ja nuoria auttamalla heitä harrastamaan. Kutsumme oululaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt tukemaan Samalta viivalta Oulu -kokeilussa mukana olevien vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista.

Oulun kaupunki, Auta Lasta ry:n Järjestövarikko, Itla ja SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki tekevät yhteistyötä haastavissa tilanteissa elävien perheiden auttamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on tukea oululaisia lapsia ja nuoria mahdollistamalla juuri heitä kiinnostavan harrastuksen aloittaminen ja samalla vähentää lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia.

Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa noin joka kymmenettä lasta, Oulussa jopa hieman useampaa, eli yhteensä noin 5000 lasta. Lapsiperheköyhyys vaikuttaa sekä lasten välittömään hyvinvointiin että pitkälle elämänkulkuun. Etenkin perheissä, joissa pienituloisuus pitkittyy, lasten ja nuorten kokemus perheen  taloudellisesta tilanteesta vaikuttaa lasten arkeen.


“Tutkimusten mukaan mielekäs vapaa-ajan harrastus vähentää lapsiperheköyhyyden negatiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten elämässä”, tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta kertoo.


Yhteistyön taustalla on Oulun kaupungin päätös vähentää lapsiperheköyhyyden vaikutuksia lapsiin ja nuoriin yhteistyössä Itlan kanssa. Samalta viivalta Oulu -kehittämiskokeilu on osa Itlassa vuodesta 2021 toiminutta Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelmassa selvitetään lapsiperheköyhyyden taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan, hyvinvointipalvelujen ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia vähentää köyhyyttä ja ehkäistä köyhyydestä aiheutuvia ongelmia.

Tukea harrastamiseen Samalta viivalta Oulu -kokeilun perheille

Yhteisauttamiseen voi osallistua lahjoittamalla SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki-toimintaan. Apu kohdentuu Samalta viivalta Oulu -kokeilussa mukana oleville perheille tukena harrastuskuluihin. Lahjoittamalla voi tarjota lapselle tai nuorelle mahdollisuuden mielekkääseen vapaa-ajan harrastukseen ja tukea hyvinvointia myös pitkälle tulevaisuuteen.


“Harrastustuki auttaa monin tavoin haastavassa tilanteessa olevaa perhettä, kun lapsi saa harrastuksen, johon perheellä ei olisi muuten mahdollisuutta. Kokemuksemme mukaan vanhempien huoli lapsen voinnista vähenee, lapsen itsetunto vahvistuu ja hän voi saada uusia ystäviä”, Heidi Lötjönen SOS-lapsikylästä kuvailee.


Samalta viivalta Oulu -kokeilussa eri toimijat yhdistävät voimavaransa ja tunnistavat lapset ja nuoret, jotka ovat jääneet harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Auta Lasta ry:n Järjestövarikko työskentelee perheiden kanssa etsimällä lapsille ja nuorille juuri heitä kiinnostavaa mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Harrastamisen aloittamiseen Järjestövarikko voi perheen kanssa hakea avustusta SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuesta, joka on tukimuoto 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjatun säännöllisen harrastamisen mahdollistamiseksi. Tukea myönnetään, jos harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen ei olisi muuten mahdollista perheen haastavan tilanteen vuoksi. Varat käytetään oululaisten lasten ja nuorten avuksi.

Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Järjestövarikko on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn tukema hanke, joka tuo perheille kootusti kolmannen sektorin tuen ja mahdollisuudet.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.