Itla, Oulun kaupunki, Auta Lasta ry ja SOS-Lapsikylä tukevat oululaisia lapsia ja nuoria auttamalla heitä harrastamaan. Kutsumme oululaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt tukemaan Samalta viivalta Oulu -kokeilussa mukana olevien vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista. 

Oulun kaupunki, Auta Lasta ry:n Järjestövarikko, Itla ja SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki tekevät yhteistyötä haastavissa tilanteissa elävien perheiden auttamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on tukea oululaisia lapsia ja nuoria mahdollistamalla juuri heitä kiinnostavan harrastuksen aloittaminen ja samalla vähentää lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia.

Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa noin joka kymmenettä lasta, Oulussa jopa hieman useampaa, eli yhteensä noin 5000 lasta. Lapsiperheköyhyys vaikuttaa sekä lasten välittömään hyvinvointiin että pitkälle elämänkulkuun. Etenkin perheissä, joissa pienituloisuus pitkittyy, lasten ja nuorten kokemus perheen  taloudellisesta tilanteesta vaikuttaa lasten arkeen.

“Tutkimusten mukaan mielekäs vapaa-ajan harrastus vähentää lapsiperheköyhyyden negatiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten elämässä”, tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta kertoo.

Yhteistyön taustalla on Oulun kaupungin päätös vähentää lapsiperheköyhyyden vaikutuksia lapsiin ja nuoriin yhteistyössä Itlan kanssa. Samalta viivalta Oulu -kehittämiskokeilu on osa Itlassa vuodesta 2021 toiminutta Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelmassa selvitetään lapsiperheköyhyyden taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan, hyvinvointipalvelujen ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia vähentää köyhyyttä ja ehkäistä köyhyydestä aiheutuvia ongelmia.

Tukea harrastamiseen Samalta viivalta Oulu -kokeilun perheille

Yhteisauttamiseen voi osallistua lahjoittamalla SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki-toimintaan. Apu kohdentuu Samalta viivalta Oulu -kokeilussa mukana oleville perheille tukena harrastuskuluihin. Lahjoittamalla voi tarjota lapselle tai nuorelle mahdollisuuden mielekkääseen vapaa-ajan harrastukseen ja tukea hyvinvointia myös pitkälle tulevaisuuteen.

“Harrastustuki auttaa monin tavoin haastavassa tilanteessa olevaa perhettä, kun lapsi saa harrastuksen, johon perheellä ei olisi muuten mahdollisuutta. Kokemuksemme mukaan vanhempien huoli lapsen voinnista vähenee, lapsen itsetunto vahvistuu ja hän voi saada uusia ystäviä”, Heidi Lötjönen SOS-lapsikylästä kuvailee.

Samalta viivalta Oulu -kokeilussa eri toimijat yhdistävät voimavaransa ja tunnistavat lapset ja nuoret, jotka ovat jääneet harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Auta Lasta ry:n Järjestövarikko työskentelee perheiden kanssa etsimällä lapsille ja nuorille juuri heitä kiinnostavaa mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Harrastamisen aloittamiseen Järjestövarikko voi perheen kanssa hakea avustusta SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuesta, joka on tukimuoto 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjatun säännöllisen harrastamisen mahdollistamiseksi. Tukea myönnetään, jos harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen ei olisi muuten mahdollista perheen haastavan tilanteen vuoksi. Varat käytetään oululaisten lasten ja nuorten avuksi.

Lahjoita SOS-Lapsikylän sivulla: sos-lapsikyla.fi/oulu

Lisätietoja:

Oulun kaupunki: kehittäjäkoordinaattori Eija Viitala, 040 621 4196

Auta Lasta ry, Järjestövarikko-hanke: projektipäällikkö Tiia Hautamäki, 044 796 7914

SOS-Lapsikylä, Unelmista totta -harrastustuki: ehkäisevän työn koordinaattori Oulu/Rovaniemi Heidi Lötjönen, 044 493 9135

Itla: tutkimusprofessori Tiina Ristikari, 050 917 7396

 

Järjestövarikko on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn tukema hanke, joka tuo perheille kootusti kolmannen sektorin tuen ja mahdollisuudet.