Uutiset>Uutiset
26.08.2022

Lapsiin kohdistuvan väkivallan tilastointi on puutteellista

THL:n Lapsiin kohdistuvan väkivallan tietopohjatyöryhmä kokoontui 23.8. 2022 keskustelemaan väkivallan tietotarpeista. Itlan tiedeasiantuntija Marko Merikukka puhui kokouksessa Itlasto-työstä sekä rekisterien ja kyselytutkimusten rajoituksista lapsiin kohdistuvan väkivallan tilastoinnissa ja tutkimuksessa.

Viranomaistarpeita varten perustetut ja ylläpidetyt rekisterit piirtävät lapsiin kohdistuvasta väkivallasta sen vakavimpiin ilmenemismuotoihin keskittyvän kuvan. Niissä korostuvat hoitoilmoitusrekisterin diagnoosit ja esimerkiksi itsetuhoisuus.

Rekisterien ulkopuolelle jäävät sekä avun saamisessa epäonnistuneet että ne, jotka eivät alun perinkään hae apua.

Kysely- ja rekisteriaineistot kertovat ilmiöstä eri näkökulmista. Kyselytutkimukset piirtävät rekistereitä laajemman kuvan, mutta niissä on omat aukkonsa.

Lasten oma ääni ei kyselytutkimuksissa välttämättä pääse esiin. Varsinkin henkinen väkivalta on vahvan kokemuksellista, eikä kysely välttämättä anna tilaa sen sanoittamiselle.

Perheväkivaltatapauksissa taas voi olla este, mikäli tutkimukseen osallistuminen vaatii huoltajan luvan. Lisäksi lasten lojaalisuus vanhempiaan kohtaan vaikeuttaa väkivallasta kertomista.

Väkivaltaa koskevaan kyselyyn osallistuminen voi olla väkivaltaa kokeneelle lapselle traumaa aktivoiva ja henkisesti raskas kokemus. Lapsella tulisi sellaisen jälkeen olla mahdollisuus päästä turvallisen aikuisen seuraan.

Eri tavoin heikossa asemassa olevien lasten äänen kuulematta jääminen on erityinen huolenaihe. Katoanalyysit ovatkin kyselyiden ohessa ehdottoman tärkeitä: on oltava tiedossa, keitä on tavoitettu ja keitä ei.

Vertailtavuutta ja monialaista yhteistyötä

Merikukan mukaan lapsiin kohdistuvan väkivallan tilastoinnissa ihannetilanne olisi sellainen, jossa toteutettaisiin eri ryhmille kyselyiden avulla toistuvaa aineistonkeruuta. Tutkimusten vertailtavuus aiempiin keruisiin on tärkeää ja mahdollistaa ilmiön seurantaa.

Keruissa voisi olla myös kansainvälistä vertailupohjaa. Nyanssierot väkivallan esiin piirtämisessä ja käsitteellistämisessä voivat kuitenkin olla kulttuurien välillä suuria, ja niiden huolellinen auki keskusteleminen on välttämätöntä ennen onnistuneen vertailun toteuttamista.

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterejä tulisi kehittää ilmiön tehokkaampaa tunnistamista kohti. Tässä keskeistä on monialainen yhteistyö tutkijoiden ja käytännön työtä tekevien ammattilaisten välillä.

Edes ihannetilanteessa kaikkea lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ei saada tietoon: erityisesti henkisen väkivallan muotojen piilevyys ja kokemuksellisuus tekevät ilmiön vaikeaksi tunnistaa. Nyt työryhmän teemakokouksen käsittelyssä olivatkin nimenomaan tiedon tuotannon haasteet ja eettiset näkökulmat.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankki Itlastoon kerätty pitkittäinen seurantatieto asettuu luontevasti osaksi tietolähteitä, joita voidaan hyödyntää lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki