Uutiset>Uutiset
21.10.2021

Lapsuuden rakentajat haastekilpailu on osa Hack for Society -ratkaisuohjelmaa vuonna 2022

Vuoden 2022 Lapsuuden rakentajat haastekilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisön Helsinki Think Companyn, Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen kanssa osana yhteiskunnallista Hack for Society -ratkaisuohjelmaa.

Itlan innovaatiotoiminta on järjestänyt vuodesta 2019 lähtien Lapsuuden rakentajat haastekilpailua. Kilpailussa on etsitty jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja, joiden avulla pyritään ratkaisemaan jokin yhteiskunnallinen lasten, nuorten ja perheiden elämään ja arkeen liittyvä haaste. Palkintona haastekilpailussa on ollut tutkimusapuraha sekä palvelumuotoiluun perustuva vaikuttavuuskiihdyttämö-prosessi voittajamallin kehittämiseksi.

Politiikan ja tieteen vuoropuhelun vahvistaminen

Kehitämme nyt Lapsuuden rakentajat haastekilpailua vahvistamalla tieteen ja tutkimuksen vuoropuhelua päätöksentekijöiden ja sidosryhmien kanssa. Vuonna 2022 Lapsuuden rakentajat haastekilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisön Helsinki Think Companyn, Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen kanssa osana yhteiskunnallista Hack for Society -ratkaisuohjelmaa. Ohjelmassa tarjotaan tutkijoille ja päättäjille mahdollisuus yhdistää voimansa korkeakouluopiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. 


”Tarvitsemme uusia tapoja kehittää ratkaisuja yhteiskuntamme ajankohtaisiin haasteisiin. Hack for Society tarjoaa mahdollisuuden uusien innovaatioiden syntymiseen yhteiskehittämisen avulla”, kommentoi Itlan asiantuntija Mari Hirvonen. 


Päättäjät mukaan ohjelmaan

Politiikka ja tieteellinen tutkimus pyrkivät pohjimmiltaan samaan määränpäähän: toimivaan, hyvinvoivaan ja kestävään yhteiskuntaan. Kun yhteiskunta ja sen rakenteet muuttuvat, tarvitsemme erityisesti ajankohtaiseen tutkimukseen pohjautuvia poliittisia päätöksiä. Politiikan ja tutkimuksen yhdistäminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä poliitikkojen ja tutkijoiden työ tapahtuu usein melko erillään, eikä tarvittavia kohtaamispaikkoja ole. 


”Itlan tavoitteena on tutkimuksen ja päätöksenteon välisen dialogin mahdollistaminen ja tutkitun tiedon tuominen osaksi päätöksentekoa. Kutsummekin nyt päättäjät mukaan rakentamaan siltaa tieteen ja politiikan välille, ja ratkomaan yhdessä tutkimuksen tunnistamia yhteiskunnallisia ongelmia”, Hirvonen kertoo. 


Hack for Society -ohjelman haku on auki

Vuonna 2022 Hack for Society -ohjelman tutkimusteemoja ovat muun muassa saavutettavat mielenterveyspalvelut, peruskoulut ja eriarvoistuminen, nuorten kiinnittyminen opintoihin ja työelämään, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palvelut, isien osallistuminen hoivaan sekä perhevapaiden käyttö. 

Mukaan voivat hakea kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut sekä kaikkien alojen korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet. Viiden viikon mittainen ohjelma järjestetään 22.1.-25.3.2022 ja päättäjien haku on auki nyt.

Lapsuuden rakentajat haastekilpailusta tiedotetaan lisää keväällä 2022.


Lisätietoja

Kysymyksiä voi lähettää järjestäjätiimille osoitteeseen tiimi@hackforsociety.fi

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276

Hack for Society

Hack For Society on keväällä 2022 toteutettava kiihdyttämöohjelma, jossa tutkijasta, poliitikosta ja kahdesta opiskelijasta muodostuvat tiimit kehittävät ratkaisuehdotuksia yhteiskunnallisiin haasteisiin. Hack for Society luo päättäjille ja tutkijoille tilan, jossa he voivat kohdata kasvokkain ajankohtaisen tutkimuksen äärellä yhdessä korkeakouluopiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tiimit syventyvät kukin yhteiskunnalliseen teemaan, josta tiimin tutkija on tehnyt ajankohtaista tutkimusta. Työpajojen aikana tiimit kehittävät teemaansa ratkaisuehdotuksen, joka on skaalautuva ja toteutettavissa esimerkiksi julkisten toimijoiden, järjestöjen, yritysten tai aktiivisten kansalaisten avulla. 

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys