Vuoden 2022 Lapsuuden rakentajat haastekilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisön Helsinki Think Companyn, Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen kanssa osana yhteiskunnallista Hack for Society -ratkaisuohjelmaa.

Itlan innovaatiotoiminta on järjestänyt vuodesta 2019 lähtien Lapsuuden rakentajat haastekilpailua. Kilpailussa on etsitty jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja, joiden avulla pyritään ratkaisemaan jokin yhteiskunnallinen lasten, nuorten ja perheiden elämään ja arkeen liittyvä haaste. Palkintona haastekilpailussa on ollut tutkimusapuraha sekä palvelumuotoiluun perustuva vaikuttavuuskiihdyttämö-prosessi voittajamallin kehittämiseksi.

Politiikan ja tieteen vuoropuhelun vahvistaminen

Kehitämme nyt Lapsuuden rakentajat haastekilpailua vahvistamalla tieteen ja tutkimuksen vuoropuhelua päätöksentekijöiden ja sidosryhmien kanssa. Vuonna 2022 Lapsuuden rakentajat haastekilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisön Helsinki Think Companyn, Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen kanssa osana yhteiskunnallista Hack for Society -ratkaisuohjelmaa. Ohjelmassa tarjotaan tutkijoille ja päättäjille mahdollisuus yhdistää voimansa korkeakouluopiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

“Tarvitsemme uusia tapoja kehittää ratkaisuja yhteiskuntamme ajankohtaisiin haasteisiin. Hack for Society tarjoaa mahdollisuuden uusien innovaatioiden syntymiseen yhteiskehittämisen avulla”, kommentoi Itlan asiantuntija Mari Hirvonen. 

Päättäjät mukaan ohjelmaan

Politiikka ja tieteellinen tutkimus pyrkivät pohjimmiltaan samaan määränpäähän: toimivaan, hyvinvoivaan ja kestävään yhteiskuntaan. Kun yhteiskunta ja sen rakenteet muuttuvat, tarvitsemme erityisesti ajankohtaiseen tutkimukseen pohjautuvia poliittisia päätöksiä. Politiikan ja tutkimuksen yhdistäminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä poliitikkojen ja tutkijoiden työ tapahtuu usein melko erillään, eikä tarvittavia kohtaamispaikkoja ole. 

“Itlan tavoitteena on tutkimuksen ja päätöksenteon välisen dialogin mahdollistaminen ja tutkitun tiedon tuominen osaksi päätöksentekoa. Kutsummekin nyt päättäjät mukaan rakentamaan siltaa tieteen ja politiikan välille, ja ratkomaan yhdessä tutkimuksen tunnistamia yhteiskunnallisia ongelmia”, Hirvonen kertoo. 

Hack for Society -ohjelman haku on auki

Vuonna 2022 Hack for Society -ohjelman tutkimusteemoja ovat muun muassa saavutettavat mielenterveyspalvelut, peruskoulut ja eriarvoistuminen, nuorten kiinnittyminen opintoihin ja työelämään, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palvelut, isien osallistuminen hoivaan sekä perhevapaiden käyttö. 

Mukaan voivat hakea kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut sekä kaikkien alojen korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet. Viiden viikon mittainen ohjelma järjestetään 22.1.-25.3.2022 ja päättäjien haku on auki nyt.

Lapsuuden rakentajat haastekilpailusta tiedotetaan lisää keväällä 2022.

 

Lisätietoja

Ohjelmasta lisätietoja Itlassa antaa asiantuntija Mari Hirvonen mari.hirvonen@itla.fi

Kysymyksiä voi lähettää järjestäjätiimille osoitteeseen tiimi@hackforsociety.fi

 

Hack for Society

Hack For Society on keväällä 2022 toteutettava kiihdyttämöohjelma, jossa tutkijasta, poliitikosta ja kahdesta opiskelijasta muodostuvat tiimit kehittävät ratkaisuehdotuksia yhteiskunnallisiin haasteisiin. Hack for Society luo päättäjille ja tutkijoille tilan, jossa he voivat kohdata kasvokkain ajankohtaisen tutkimuksen äärellä yhdessä korkeakouluopiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tiimit syventyvät kukin yhteiskunnalliseen teemaan, josta tiimin tutkija on tehnyt ajankohtaista tutkimusta. Työpajojen aikana tiimit kehittävät teemaansa ratkaisuehdotuksen, joka on skaalautuva ja toteutettavissa esimerkiksi julkisten toimijoiden, järjestöjen, yritysten tai aktiivisten kansalaisten avulla.