Uutiset>Uutiset
21.10.2021

Lapsuuden rakentajat haastekilpailu on osa Hack for Society -ratkaisuohjelmaa vuonna 2022

Vuoden 2022 Lapsuuden rakentajat haastekilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisön Helsinki Think Companyn, Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen kanssa osana yhteiskunnallista Hack for Society -ratkaisuohjelmaa.

Itlan innovaatiotoiminta on järjestänyt vuodesta 2019 lähtien Lapsuuden rakentajat haastekilpailua. Kilpailussa on etsitty jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja, joiden avulla pyritään ratkaisemaan jokin yhteiskunnallinen lasten, nuorten ja perheiden elämään ja arkeen liittyvä haaste. Palkintona haastekilpailussa on ollut tutkimusapuraha sekä palvelumuotoiluun perustuva vaikuttavuuskiihdyttämö-prosessi voittajamallin kehittämiseksi.

Politiikan ja tieteen vuoropuhelun vahvistaminen

Kehitämme nyt Lapsuuden rakentajat haastekilpailua vahvistamalla tieteen ja tutkimuksen vuoropuhelua päätöksentekijöiden ja sidosryhmien kanssa. Vuonna 2022 Lapsuuden rakentajat haastekilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisön Helsinki Think Companyn, Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen kanssa osana yhteiskunnallista Hack for Society -ratkaisuohjelmaa. Ohjelmassa tarjotaan tutkijoille ja päättäjille mahdollisuus yhdistää voimansa korkeakouluopiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. 


”Tarvitsemme uusia tapoja kehittää ratkaisuja yhteiskuntamme ajankohtaisiin haasteisiin. Hack for Society tarjoaa mahdollisuuden uusien innovaatioiden syntymiseen yhteiskehittämisen avulla”, kommentoi Itlan asiantuntija Mari Hirvonen. 


Päättäjät mukaan ohjelmaan

Politiikka ja tieteellinen tutkimus pyrkivät pohjimmiltaan samaan määränpäähän: toimivaan, hyvinvoivaan ja kestävään yhteiskuntaan. Kun yhteiskunta ja sen rakenteet muuttuvat, tarvitsemme erityisesti ajankohtaiseen tutkimukseen pohjautuvia poliittisia päätöksiä. Politiikan ja tutkimuksen yhdistäminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä poliitikkojen ja tutkijoiden työ tapahtuu usein melko erillään, eikä tarvittavia kohtaamispaikkoja ole. 


”Itlan tavoitteena on tutkimuksen ja päätöksenteon välisen dialogin mahdollistaminen ja tutkitun tiedon tuominen osaksi päätöksentekoa. Kutsummekin nyt päättäjät mukaan rakentamaan siltaa tieteen ja politiikan välille, ja ratkomaan yhdessä tutkimuksen tunnistamia yhteiskunnallisia ongelmia”, Hirvonen kertoo. 


Hack for Society -ohjelman haku on auki

Vuonna 2022 Hack for Society -ohjelman tutkimusteemoja ovat muun muassa saavutettavat mielenterveyspalvelut, peruskoulut ja eriarvoistuminen, nuorten kiinnittyminen opintoihin ja työelämään, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palvelut, isien osallistuminen hoivaan sekä perhevapaiden käyttö. 

Mukaan voivat hakea kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut sekä kaikkien alojen korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet. Viiden viikon mittainen ohjelma järjestetään 22.1.-25.3.2022 ja päättäjien haku on auki nyt.

Lapsuuden rakentajat haastekilpailusta tiedotetaan lisää keväällä 2022.


Lisätietoja

Kysymyksiä voi lähettää järjestäjätiimille osoitteeseen tiimi@hackforsociety.fi

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276

Hack for Society

Hack For Society on keväällä 2022 toteutettava kiihdyttämöohjelma, jossa tutkijasta, poliitikosta ja kahdesta opiskelijasta muodostuvat tiimit kehittävät ratkaisuehdotuksia yhteiskunnallisiin haasteisiin. Hack for Society luo päättäjille ja tutkijoille tilan, jossa he voivat kohdata kasvokkain ajankohtaisen tutkimuksen äärellä yhdessä korkeakouluopiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tiimit syventyvät kukin yhteiskunnalliseen teemaan, josta tiimin tutkija on tehnyt ajankohtaista tutkimusta. Työpajojen aikana tiimit kehittävät teemaansa ratkaisuehdotuksen, joka on skaalautuva ja toteutettavissa esimerkiksi julkisten toimijoiden, järjestöjen, yritysten tai aktiivisten kansalaisten avulla. 

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
08.04.2024
Oma Häme ja Itla käynnistivät menetelmien arviointipilotin
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja seurantaa parannetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen ja Itlan puoli vuotta kestävässä pilottiprojektissa.
Kasvun tuki
Poika istuu ja katselee älypuhelintaan
Uutiset
|
04.04.2024
Mitä ajattelet Lapsuuden rakentajat podcastista? Vastaa kyselyyn
Mistä aiheista haluaisit kuulla Lapsuuden rakentajat podcastissa? Kaipaatko räväkkää keskustelua ja sähäkkää kommentointia vai analyyttista, punnittua pohdintaa? Auta meitä kehittämään podcastiamme vastaamalla kyselyyn!
Kaksi nuorta hymyilevät kameralle kesäpäivänä.
Tapahtuma
|
25.03.2024
Kuvittele, jos onnistuisimme paremmin nuorten mielenterveyden tukemisessa
Kuvittele jos jokainen lapsi ja nuori saisi tulevaisuudessa tutkitusti vaikuttavaa apua mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi totta Suomessa?
Ma 22.4.2024
12:00-16:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki
Kasvun tuki
Blogi
|
13.03.2024
Päätöksenteon ristiriidat johtuvat usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista ratkaisukeinoista
Muutokset kuntien palveluverkossa ovat usein vaikeita ja pitkiä prosesseja. Päätöksenteon hankaluus johtuu usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista rationaliteeteista eli päämäärään pyrkimisen optimaalisista keinoista. Näiden välille tarvittaisiin keskustelun ja yhteisen tilannekuvan mahdollistavia päätöksenteon areenoja.
Muuttuva väestö
Uutiset
|
13.03.2024
Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa on tuettava kansallisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformi etenee keväällä 2024. Yksi uudistuksen tavoitteista on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kokoontuivat 16.2. keskustelemaan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.
Kasvun tuki
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus