Itla haluaa omalta osaltaan turvata lasten, nuorten ja perheiden tarpeista lähtevää laadukasta päätöksentekoa ja sektorit ylittävää palvelujen johtamista myös tulevaisuuden Suomessa. Haemme osallistujia neljänteen Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutukseen, jossa keskitytään tulevaisuuden johtamispotentiaalin kasvattamiseen.

Lapsimyönteinen yhteiskunta ja ihmislähtöiset palvelut tehdään sektorirajoja ylittämällä, ketterästi organisoitumalla, luottamusta rakentamalla ja taitavaan johtamiseen panostamalla. Johtaminen on katalyyttitoiminto, jolla vaikutetaan siihen mitä tehdään, miten toimitaan ja miten onnistutaan.

Tulevaisuuden johtamispotentiaalit

Kurssi on pitkäkestoinen johtamiskoulutus, joka antaa teoreettisia, käytännöllisiä ja menetelmällisiä valmiuksia edistää hyvinvointijohtamista, jossa toimintaa rakennetaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeista käsin. Johtamiskoulutukseen valitaan 25 (~35–40-vuotiasta) osallistujaa, joilla on jo jonkinlaista johtamiskokemusta takana (esim. projektijohtaminen, yksikön esimiehenä toimiminen), mutta ennen kaikkea halua ja kykyä kehittyä johtamisen saralla.

Johtamispotentiaalilla tässä yhteydessä tarkoitetaan

 • kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä yli ammatillisten, organisatoristen ja sektorirajojen
 • kykyä ylläpitää tavoitteellista toimintaa sekä inspiroida ja innostaa muita
 • kiinnostusta ihmisten johtamiseen
 • kärsivällisyyttä, taitoa kuunnella sekä linkittää ihmisiä ja asioita
 • halua sitoutua lapsilähtöisiin arvoihin ja vaikuttaa positiivisella tavalla toiminnan uudistamiseen eri sektorien yhteistyönä.

Toteutus

Koulutus lomittuu arjen työhön. Se koostuu seitsemästä internaattimoduulista, ennakko- ja välitehtävistä sekä kurssilaisten muodostamien venekuntien itselleen asettamista kokeilu- ja kehittämistehtävistä. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 14 kuukautta. Yksi moduuleista toteutetaan ulkomaanekskursiona, muut moduulit internaatteina Helsingin lähistöllä. Kurssi alkaa marraskuussa 2023.

Itla tarjoaa koulutuksen osallistujille eli se on maksuton. Osallistujille aiheutuu kuluja ainoastaan matkoista koulutuspaikalle ja takaisin. Vastalahjana Itla odottaa täyttä osallistumista koulutuksen kaikkiin vaiheisiin sekä lasten ja perheiden hyvinvointia edistävien ajatusten käytäntöön viemistä osallistujien omissa toimintaympäristöissä.

Osallistujien valinta

Kurssin kokoonpano kootaan toukokuun vaihteessa 2023. Koulutuksen ryhmäkoko on 25 henkilöä. Koulutusryhmään pyritään saamaan tulevaisuuden johtajia julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

Lue enemmän johtamiskoulutuksesta ja kerro kiinnostuksestasi osallistua potentiaalien Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutukseen vastaamalla kysymyksiin 30.4.2023 mennessä.

Moduulien ajankohdat:

 • 15.-17.11.2023
 • 8.-9.02.2024
 • 18.-19.04.2024
 • 6.-7.06.2024
 • 2.-4.10-2024 Ulkomaanekskursio
 • 7.-8.11.2024
 • 16.-17.01.2025

Lisätietoja

Marika Tammeaid, kehitysjohtaja, Itla, marika.tammeaid(a)itla.fi

Linda Palenius, koulutuskoordinaattori, Itla, linda.palenius(a)itla.fi