Uutiset>Uutiset

Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutusten 7 viestiä hallitusohjelman ja hyvinvointialueiden tekijöille sekä kuntapäättäjille

Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutusten osallistujat ovat laatineet 7 viestiä hallitusohjelman ja hyvinvointialueiden tekijöille sekä kuntapäättäjille. Viesteissään johtamiskoulutusten osallistujat painottavat, että arvostavalla, vahvuuksille rakentavalla ja sektorien rajat ylittävällä johtamistavalla on merkittävä vaikutus siihen, että uudistusten tavoitteet toteutuvat ja että lapset, nuoret ja perheet saavat tarpeisiinsa vastaavia palveluja.

Viestit on allekirjoittanut 29 Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutusten osallistujaa. Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutus tarjoaa alustan moninäkökulmaiselle tulevaisuustyölle sekä mahdollisuuden testata, jalostaa ja viedä käytäntöön uusia ideoita yksin ja yhdessä. Koulutukseen kutsutaan päätöksentekijöitä, johtajia ja vaikuttajia lasten hyvinvoinnin kysymysten ja yhdessä oppimisen äärelle.

Muutosta tarvitaan aina yhteiskunnallisen keskustelun sävystä johtamiseen

Ensimmäinen johtamiskoulutusten osallistujien viesti käsittelee yhteiskunnallisen keskustelun sävyä. Yhteiskunnallisen keskustelun sävy, jota me kaikki omilla valinnoillamme luomme ja ylläpidämme, vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuudenuskoon. Viestin mukaan paineiden kasaamista nuorten hartioille on vähennettävä ja on panostettava positiivisten tulevaisuuskuvien ja toivon ylläpitämiseen.

Toinen viesti kehottaa kääntämään katseen perheiden tukemiseen yksilöiden sijaan. Yhteiskunnallisissa palveluissa on yksilön sijaan tuettava kokonaisuutta.

Kolmannella viestillä johtamiskoulutuksen osallistujat haluavat päättäjien vahvistavan niitä asioita, jotka toimivat. Viestien oheen on kerätty lista hyväksi ja toimivaksi koetuista toimintamalleista.

Neljäs sekä viides viesti käsittelevät johtamista. Toivotun muutoksen aikaansaaminen vaatii yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja rakentavaa johtamista. Uudistusten tavoitteiden toteutuminen taas tarvitsee panostusta ihmisten johtamiseen. Arvostava ja vahvuuksille rakentuva ihmisten johtaminen on tärkeä muutoksen tekijä.

Varhaisella tuella kustannussäästöjä

Johtamiskoulutusten osallistujien kuudes viesti kertoo varhaisen vaiheen tuen tärkeydestäIntensiivinen tuki varhaisessa vaiheessa tuo kustannussäästöjä. Kuudenteen viestiin on liitetty mukaan esimerkki varhaisten toimien vaikuttavuudesta.

Seitsemäs ja viimeinen viesti Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja turvaaminen edellyttää yhtä hallituskautta pidempää aikahorisonttia painottaa pitkäjänteistä työtä ja kaikkien sektorien voimavarojen hyödyntämistä.

Johtamiskoulutusten osallistujien viestien liitteenä on myös esimerkki varhaisten toimien vaikuttavuudesta. Esimerkin laskelmien mukaan varhaisen vaiheen lastensuojelun avohuollon tukitoimien kustannukset jäävät paljon pienemmiksi kuin kustannukset, jotka aiheutuvat huostaanotosta ja pidempiaikaisesta sijoituksesta. Esimerkin 13-vuotiaan Jaakon sijoitus kodin ulkopuolelle maksaisi yli 110 000 euroa vuodessa. Avohuollon tukitoimien kustannukset jäisivät reiluun 15 000 euroon.


Lisätietoja

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja

Director of Development

Johtamiskoulutus

050 340 9798
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.