Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutusten osallistujat ovat laatineet 7 viestiä hallitusohjelman ja hyvinvointialueiden tekijöille sekä kuntapäättäjille. Viesteissään johtamiskoulutusten osallistujat painottavat, että arvostavalla, vahvuuksille rakentavalla ja sektorien rajat ylittävällä johtamistavalla on merkittävä vaikutus siihen, että uudistusten tavoitteet toteutuvat ja että lapset, nuoret ja perheet saavat tarpeisiinsa vastaavia palveluja.

Viestit on allekirjoittanut 29 Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutusten osallistujaa. Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutus tarjoaa alustan moninäkökulmaiselle tulevaisuustyölle sekä mahdollisuuden testata, jalostaa ja viedä käytäntöön uusia ideoita yksin ja yhdessä. Koulutukseen kutsutaan päätöksentekijöitä, johtajia ja vaikuttajia lasten hyvinvoinnin kysymysten ja yhdessä oppimisen äärelle.

Muutosta tarvitaan aina yhteiskunnallisen keskustelun sävystä johtamiseen

Ensimmäinen johtamiskoulutusten osallistujien viesti käsittelee yhteiskunnallisen keskustelun sävyä. Yhteiskunnallisen keskustelun sävy, jota me kaikki omilla valinnoillamme luomme ja ylläpidämme, vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuudenuskoon. Viestin mukaan paineiden kasaamista nuorten hartioille on vähennettävä ja on panostettava positiivisten tulevaisuuskuvien ja toivon ylläpitämiseen.

Toinen viesti kehottaa kääntämään katseen perheiden tukemiseen yksilöiden sijaan. Yhteiskunnallisissa palveluissa on yksilön sijaan tuettava kokonaisuutta.

Kolmannella viestillä johtamiskoulutuksen osallistujat haluavat päättäjien vahvistavan niitä asioita, jotka toimivat. Viestien oheen on kerätty lista hyväksi ja toimivaksi koetuista toimintamalleista.

Neljäs sekä viides viesti käsittelevät johtamista. Toivotun muutoksen aikaansaaminen vaatii yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja rakentavaa johtamista. Uudistusten tavoitteiden toteutuminen taas tarvitsee panostusta ihmisten johtamiseen. Arvostava ja vahvuuksille rakentuva ihmisten johtaminen on tärkeä muutoksen tekijä.

Varhaisella tuella kustannussäästöjä

Johtamiskoulutusten osallistujien kuudes viesti kertoo varhaisen vaiheen tuen tärkeydestä. Intensiivinen tuki varhaisessa vaiheessa tuo kustannussäästöjä. Kuudenteen viestiin on liitetty mukaan esimerkki varhaisten toimien vaikuttavuudesta.

Seitsemäs ja viimeinen viesti Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja turvaaminen edellyttää yhtä hallituskautta pidempää aikahorisonttia painottaa pitkäjänteistä työtä ja kaikkien sektorien voimavarojen hyödyntämistä.

Johtamiskoulutusten osallistujien viestien liitteenä on myös esimerkki varhaisten toimien vaikuttavuudesta. Esimerkin laskelmien mukaan varhaisen vaiheen lastensuojelun avohuollon tukitoimien kustannukset jäävät paljon pienemmiksi kuin kustannukset, jotka aiheutuvat huostaanotosta ja pidempiaikaisesta sijoituksesta. Esimerkin 13-vuotiaan Jaakon sijoitus kodin ulkopuolelle maksaisi yli 110 000 euroa vuodessa. Avohuollon tukitoimien kustannukset jäisivät reiluun 15 000 euroon.

 

Lue johtamiskoulutusten osallistujien 7 viestiä kokonaisuudessaan:

Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutusten osallistujien 7 viestiä hallitusohjelman ja hyvinvointialueiden tekijöille sekä kuntapäättäjille

 

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Marika Tammeaid, 050 340 9798, marika.tammeaid@itla.fi