Uutiset>Uutiset
13.03.2024

Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa on tuettava kansallisesti

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformi etenee keväällä 2024. Yksi uudistuksen tavoitteista on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kokoontuivat 16.2. keskustelemaan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.

Keskustelussa korostuivat kokemukset menetelmien käyttöönoton vaativuudesta ja tarve niiden arvioinnin ja koulutuksen kansalliselle sekä yhteistyöalueilla* tapahtuvalle koordinoinnille.

Valmistelussa olevalla lainsäädännöllä halutaan turvata lasten ja nuorten yhdenvertainen pääsy vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin jo perustasolla eli muun muassa neuvoloissa ja opiskeluhuollossa. Sillä vahvistetaan ennaltaehkäiseviä ja perustason palveluita, vaikuttavuusnäyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä mielenterveysongelmien hoidossa.


”Vaikuttavuuden lisääminen on oleellinen osa uudistusta. Siihen liittyen määritellään menetelmien arvioinnin kansalliset vastuut, toimijat ja palveluvalikoimaan kuulumisen periaatteet sekä uudistetaan näyttöön perustuvien menetelmien arviointiprosessit ja -kriteerit”, kertoi erityisasiantuntija Petra Kokko sosiaali- ja terveysministeriöstä 16.2. tilaisuudessa.  


Edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta

Hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kertoivat kokemuksistaan psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton vaativuudesta. Puheenvuoroissa korostui tarve menetelmien arvioinnin ja käyttöönotto eli -implementointikoulutuksen kansalliselle ja yhteistyöalueilla tapahtuvalle koordinoinnille. Se tulisi toteuttaa työvoimapula ja muut alueiden haasteet huomioiden, eikä menetelmän valintaa tulisi erottaa järjestämisvastuusta. Menetelmiin ja niiden käyttöönottoon liittyvä koulutus olisi sisällytettävä ammattilaisten perusopintoihin.

Psykososiaalisen menetelmän käyttöönotto on pitkä prosessi, jonka onnistuminen edellyttää ratkaisua kaipaavan ilmiön huolellista määrittelyä sekä pitkäjänteistä suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.


”Vaikuttavien menetelmien suunnitelmalliseen käyttöönottoon kannattaa panostaa sekä hyödyntää menetelmien arviointiin ja valintaan tarkoitettuja tutkimusperustaisia työvälineitä”, johtaja Petra Kouvonen Itlasta korosti.


Palvelureformin lainsäädännöllinen ja toiminnallinen muutos etenevät rinnakkain. Eri toimijoiden roolit psykososiaalisten menetelmien arvioinnissa, valinnassa ja käyttöönotossa tarkentuvat palvelureformin edetessä.


Lisätietoja

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280

Näytön paikka -pyöreän pöydän tilaisuus 16.2.2024 oli toinen kolmen keskustelun sarjasta, jonka tavoitteena on tukea tutkimusperustaisuuden lisääntymistä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Ensimmäinen keskustelu järjestettiin keväällä 2023 ja kolmas on tulossa syksyllä 2024.

Keskustelutilaisuudet ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten tueksi (Kasvun tuki) -hanketta (2023–2025). Hankkeen toteuttaa Itla, ja se tuottaa uusia välineitä lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointiin ja valintaan sekä tukee ammattilaisten ja päättäjien suunnitelmallista menetelmien käyttöönoton osaamista.

Kansallisen palvelureformin tarkoituksena on lisätä vaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tavoitteet ovat:

  • Vaikuttavuusperustaisuuden vahvistaminen näyttöön pohjautuen valtion ohjauksessa, alueiden johtamisessa ja palvelutuotannossa
  • Avoin priorisointi
  • Vaikuttavien ja kustannusvaikuttavien käytäntöjen arvioinnin rakenteiden, prosessien ja arviointiosaamisen vahvistuminen ​
  • Palvelujärjestelmän tietotuotannon kehittäminen vaikuttavuusperusteisen päätöksenteon tueksi.

* Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue eli YTA-alue yhteensovittaa, kehittää ja tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi alueella. Jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen asetuksella määrättyyn yhteistyöalueeseen.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki