Uutiset>Uutiset
27.09.2022

Lasten käyttäytymisen ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti ryhmämuotoisilla vanhemmuusohjelmilla

Vanhemmuusohjelmat tehoavat parhaiten silloin, kun lapsen käyttäytymisen ongelmat ovat vakavia. Lisää tietoa tarvitaan siitä, miten pitkään vaikutukset kestävät ja miten ohjelmia voitaisiin muokata perheiden yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi.

Ryhmämuotoiset vanhemmuutta tukevat ohjelmat ovat tuloksellinen tapa hoitaa lasten käyttäytymisen ongelmia, toteavat Laura Pulkki-Råback ym. Lääkärilehdessä vastikään julkaistussa laadullisessa katsauksessa. Tutkimustiimiin kuuluivat myös Marjo Kurki ja Petra Kouvonen Itlan Kasvun tuesta.

Tyypillisin lapsen käyttäytymisen ongelma on uhmakas käytös, jolla tarkoitetaan vastahakoista, aggressiivista tai säännöistä piittaamatonta käytöstä. Pitkittyessään uhmakkuus voi johtaa käytöshäiriöön, joka puolestaan lisää mielenterveysongelmien, heikon koulumenestyksen, rikollisuuden ja syrjäytymisen riskiä.

Vanhemmuusohjelmat ovat psykososiaalisia hoitomenetelmiä, joiden avulla lapsen käyttäytymisen ongelmiin pyritään vaikuttamaan ohjaamalla vanhempien käytöstä. Ryhmämuotoisissa ohjelmissa on monta perhettä yhtä aikaa, ja niissä opetellaan vanhemmuuden taitoja yhden tai useamman koulutetun ohjaajan johdolla. Ohjelmien teho perustuu osittain muiden samassa tilanteessa olevien vanhempien tukeen.

Suomessa laajalti käytössä on Ihmeelliset vuodet (Incredible Years) ohjelmaperhe, jonka vanhemmuusohjelman tutkimusnäyttö on arvioitu vahvaksi. Itla levitti ja juurrutti ohjelmaa yhdessä Mieli ry:n kanssa osana Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa vuosina 2017–2019. Vuoden 2020 alussa ohjelman kotipesä siirtyi Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen.

– Tämä Itlan ja Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyö tuottaa tulevaisuudessa uutta tutkimusperustaista tietoa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusohjelman kansallisesta implementoinnista, Kurki kertoo.

Paras teho vakavissa ongelmissa

Kotimaisten ja kansainvälisten vertaisarvioitujen, vuosina 2005–2020 julkaistujen katsausartikkelien ja meta-analyysien perusteella vanhemmuusohjelmat tehoavat parhaiten silloin, kun lapsen käyttäytymisen ongelmat ovat vakavia.

Suurin osa tarkastelluista vanhemmuusohjelmista perustui kognitiivis-behavioraaliseen teoreettiseen viitekehykseen ja keinoina olivat kielteisten kasvatuskäytäntöjen vähentäminen ja myönteisten käytäntöjen lisääminen. Eri ohjelmien vaikuttavuudessa ei havaittu eroja, mutta erityisesti kannustamisen, kiittämisen ja johdonmukaisten seuraamusten harjoittelu kotona lapsen kanssa olivat tehokkaita tekniikoita.

Näytön perusteella vanhemmuusohjelmia voitaneen siirtää kulttuurista toiseen ilman suuria muutoksia. Perheen heikko sosioekonominen tilanne tai mielenterveysongelmat sen sijaan saattavat heikentää ohjelmien tehoa.

Ohjelmien vaikuttavuuden tutkimuksessa on useita avoimia kysymyksiä. Yksi on, miten pitkäkestoisesti ohjelmat vaikuttavat lapsen kehitykseen. Lisää tietoa tarvitaan myös siitä, miten ohjelmia voitaisiin muokata perheiden yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki