Uutiset>Uutiset
05.10.2021

Miten lapsemme voivat? – Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankki Itlasto on julkaistu

Itla julkaisee lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankin, Itlaston. Itlastosta löytyy hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden avulla vastauksia siihen, miten lapsemme voivat.

”Olemme koonneet lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia kansallisia indikaattoreita yhteen paikkaan. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman helposti kokonaiskuva lastemme voinnista”, toteaa tiedeasiantuntija Marko Merikukka.”Kun etsit tietoa vaikkapa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän kehityksestä tai siitä, pitivätkö nuoret koulusta enemmän nykyisin kuin viisi vuotta aikaisemmin, vastaus löytyy Itlastosta,” Merikukka jatkaa.


Itlastossa tieto esitetään visuaalisesti näyttävässä ja helposti hahmottuvassa muodossa. Itlastossa on yli 50 indikaattoria, jotka kuvaavat lasten ja nuorten vointia koulupudokkuudesta harrastamiseen ja koulukiusaamisen vähentymisestä perheen koettuun taloudelliseen tilanteeseen.

Tieto Itlastoon tuodaan Tilastokeskuksesta ja Sotkanetistä

Itlasto sisältää indikaattoreita, jotka luetaan koneellisesti tilastotuottajien tietokannoista, Tilastokeskuksen tietokannoista ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanetistä.

Tiedot päivittyvät Itlastoon nopeasti sen jälkeen, kun tilastotuottajat ovat julkaisseet indikaattorit. Tilastotuottajat päivittävät tiedot omiin tietokantoihinsa kerran tai kaksi vuodessa.

Lasten ja nuorten vointia koskevaa indikaattoritietoa on tarjolla, mutta sitä täytyy etsiä useammasta paikasta. Itla ei tuota uusia indikaattoreita Itlastoon, vaan kokoamme olemassa olevia säännöllisesti päivittyviä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevia indikaattoreita yhdelle sivustolle, etenkin paremman päätöksenteon tueksi.


”Suomessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointitietoa on saatavilla, mutta tieto ei välttämättä ole helposti löydettävissä eri tilastotuottajien aineistoista. Siksi halusimme tiedon tuottajana, välittäjänä ja jalostajana koota indikaattoritiedon yhteen paikkaan, Itlastoon. Uskomme, että Itlastolla on suuri käyttöarvo, kun tehdään lasten hyvinvointia ja lapsipolitiikkaa koskevia päätöksiä”, toteaa säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.


Alueellista tietoa kansallisen tiedon lisäksi

Itlaston tänään julkaistavaa ensimmäistä versiota kehitetään edelleen käyttäjien tarpeiden ja palautteen perusteella. Esimerkiksi alueellisen tiedon tarve kansallisen indikaattoritiedon rinnalla on jo kuultu ja tunnistettu. Itlastoa on tarkoitus kehittää tähän suuntaan.

Itlaston juuret ovat opetus- ja kulttuuriministeriön lasten hyvinvoinnin kansallisissa indikaattoreissa vuodelta 2011 ja lapsiasiavaltuutetun julkaisussa lasten hyvinvoinnin tilasta vuodelta 2014*. Itlasto on rakennettu yhteistyössä Hahmota Oy:n Peter Tattersallin kanssa.


Lisätietoja

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija

Tutkimusetiikan tukihenkilö

Science Specialist

Research Integrity Adviser

Kasvun tuki

040 647 5565

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
08.04.2024
Oma Häme ja Itla käynnistivät menetelmien arviointipilotin
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja seurantaa parannetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen ja Itlan puoli vuotta kestävässä pilottiprojektissa.
Kasvun tuki
Poika istuu ja katselee älypuhelintaan
Uutiset
|
04.04.2024
Mitä ajattelet Lapsuuden rakentajat podcastista? Vastaa kyselyyn
Mistä aiheista haluaisit kuulla Lapsuuden rakentajat podcastissa? Kaipaatko räväkkää keskustelua ja sähäkkää kommentointia vai analyyttista, punnittua pohdintaa? Auta meitä kehittämään podcastiamme vastaamalla kyselyyn!
Kaksi nuorta hymyilevät kameralle kesäpäivänä.
Tapahtuma
|
25.03.2024
Kuvittele, jos onnistuisimme paremmin nuorten mielenterveyden tukemisessa
Kuvittele jos jokainen lapsi ja nuori saisi tulevaisuudessa tutkitusti vaikuttavaa apua mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi totta Suomessa?
Ma 22.4.2024
12:00-16:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki
Kasvun tuki
Blogi
|
13.03.2024
Päätöksenteon ristiriidat johtuvat usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista ratkaisukeinoista
Muutokset kuntien palveluverkossa ovat usein vaikeita ja pitkiä prosesseja. Päätöksenteon hankaluus johtuu usein viranhaltijoiden ja päättäjien erilaisista rationaliteeteista eli päämäärään pyrkimisen optimaalisista keinoista. Näiden välille tarvittaisiin keskustelun ja yhteisen tilannekuvan mahdollistavia päätöksenteon areenoja.
Muuttuva väestö
Uutiset
|
13.03.2024
Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa on tuettava kansallisesti
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformi etenee keväällä 2024. Yksi uudistuksen tavoitteista on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueet kokoontuivat 16.2. keskustelemaan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.
Kasvun tuki
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus