Itla julkaisee lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankin, Itlaston. Itlastosta löytyy hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden avulla vastauksia siihen, miten lapsemme voivat.

”Olemme koonneet lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia kansallisia indikaattoreita yhteen paikkaan. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman helposti kokonaiskuva lastemme voinnista”, toteaa tiedeasiantuntija Marko Merikukka.

”Kun etsit tietoa vaikkapa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän kehityksestä tai siitä, pitivätkö nuoret koulusta enemmän nykyisin kuin viisi vuotta aikaisemmin, vastaus löytyy Itlastosta,” Merikukka jatkaa.

Itlastossa tieto esitetään visuaalisesti näyttävässä ja helposti hahmottuvassa muodossa. Itlastossa on yli 50 indikaattoria, jotka kuvaavat lasten ja nuorten vointia koulupudokkuudesta harrastamiseen ja koulukiusaamisen vähentymisestä perheen koettuun taloudelliseen tilanteeseen.

Tieto Itlastoon tuodaan Tilastokeskuksesta ja Sotkanetistä

Itlasto sisältää indikaattoreita, jotka luetaan koneellisesti tilastotuottajien tietokannoista, Tilastokeskuksen tietokannoista ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanetistä.

Tiedot päivittyvät Itlastoon nopeasti sen jälkeen, kun tilastotuottajat ovat julkaisseet indikaattorit. Tilastotuottajat päivittävät tiedot omiin tietokantoihinsa kerran tai kaksi vuodessa.

Lasten ja nuorten vointia koskevaa indikaattoritietoa on tarjolla, mutta sitä täytyy etsiä useammasta paikasta. Itla ei tuota uusia indikaattoreita Itlastoon, vaan kokoamme olemassa olevia säännöllisesti päivittyviä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevia indikaattoreita yhdelle sivustolle, etenkin paremman päätöksenteon tueksi.

”Suomessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointitietoa on saatavilla, mutta tieto ei välttämättä ole helposti löydettävissä eri tilastotuottajien aineistoista. Siksi halusimme tiedon tuottajana, välittäjänä ja jalostajana koota indikaattoritiedon yhteen paikkaan, Itlastoon. Uskomme, että Itlastolla on suuri käyttöarvo, kun tehdään lasten hyvinvointia ja lapsipolitiikkaa koskevia päätöksiä”, toteaa säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.

Alueellista tietoa kansallisen tiedon lisäksi

Itlaston tänään julkaistavaa ensimmäistä versiota kehitetään edelleen käyttäjien tarpeiden ja palautteen perusteella. Esimerkiksi alueellisen tiedon tarve kansallisen indikaattoritiedon rinnalla on jo kuultu ja tunnistettu. Itlastoa on tarkoitus kehittää tähän suuntaan.

Itlaston juuret ovat opetus- ja kulttuuriministeriön lasten hyvinvoinnin kansallisissa indikaattoreissa vuodelta 2011 ja lapsiasiavaltuutetun julkaisussa lasten hyvinvoinnin tilasta vuodelta 2014*. Itlasto on rakennettu yhteistyössä Hahmota Oy:n Peter Tattersallin kanssa.

Itlastoon pääset tutustumaan täältä

Lisätietoja

Tiedeasiantuntija Marko Merikukka, etunimi.sukunimi@itla.fi

 

* OKM (2011). Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit: Tavoitteena tietoon perustuva lapsipolitiikan johtaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:3.

Aira T, Hämylä R, Kannas L, Aula M-K, Harju-Kivinen R (2014). Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:4. (pdf)