Uutiset>Uutiset
05.10.2021

Miten lapsemme voivat? – Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankki Itlasto on julkaistu

Itla julkaisee lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankin, Itlaston. Itlastosta löytyy hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden avulla vastauksia siihen, miten lapsemme voivat.

”Olemme koonneet lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia kansallisia indikaattoreita yhteen paikkaan. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman helposti kokonaiskuva lastemme voinnista”, toteaa tiedeasiantuntija Marko Merikukka.”Kun etsit tietoa vaikkapa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän kehityksestä tai siitä, pitivätkö nuoret koulusta enemmän nykyisin kuin viisi vuotta aikaisemmin, vastaus löytyy Itlastosta,” Merikukka jatkaa.


Itlastossa tieto esitetään visuaalisesti näyttävässä ja helposti hahmottuvassa muodossa. Itlastossa on yli 50 indikaattoria, jotka kuvaavat lasten ja nuorten vointia koulupudokkuudesta harrastamiseen ja koulukiusaamisen vähentymisestä perheen koettuun taloudelliseen tilanteeseen.

Tieto Itlastoon tuodaan Tilastokeskuksesta ja Sotkanetistä

Itlasto sisältää indikaattoreita, jotka luetaan koneellisesti tilastotuottajien tietokannoista, Tilastokeskuksen tietokannoista ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanetistä.

Tiedot päivittyvät Itlastoon nopeasti sen jälkeen, kun tilastotuottajat ovat julkaisseet indikaattorit. Tilastotuottajat päivittävät tiedot omiin tietokantoihinsa kerran tai kaksi vuodessa.

Lasten ja nuorten vointia koskevaa indikaattoritietoa on tarjolla, mutta sitä täytyy etsiä useammasta paikasta. Itla ei tuota uusia indikaattoreita Itlastoon, vaan kokoamme olemassa olevia säännöllisesti päivittyviä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevia indikaattoreita yhdelle sivustolle, etenkin paremman päätöksenteon tueksi.


”Suomessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointitietoa on saatavilla, mutta tieto ei välttämättä ole helposti löydettävissä eri tilastotuottajien aineistoista. Siksi halusimme tiedon tuottajana, välittäjänä ja jalostajana koota indikaattoritiedon yhteen paikkaan, Itlastoon. Uskomme, että Itlastolla on suuri käyttöarvo, kun tehdään lasten hyvinvointia ja lapsipolitiikkaa koskevia päätöksiä”, toteaa säätiön toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen.


Alueellista tietoa kansallisen tiedon lisäksi

Itlaston tänään julkaistavaa ensimmäistä versiota kehitetään edelleen käyttäjien tarpeiden ja palautteen perusteella. Esimerkiksi alueellisen tiedon tarve kansallisen indikaattoritiedon rinnalla on jo kuultu ja tunnistettu. Itlastoa on tarkoitus kehittää tähän suuntaan.

Itlaston juuret ovat opetus- ja kulttuuriministeriön lasten hyvinvoinnin kansallisissa indikaattoreissa vuodelta 2011 ja lapsiasiavaltuutetun julkaisussa lasten hyvinvoinnin tilasta vuodelta 2014*. Itlasto on rakennettu yhteistyössä Hahmota Oy:n Peter Tattersallin kanssa.


Lisätietoja

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija

Tutkimusetiikan tukihenkilö

Science Specialist

Research Integrity Adviser

Kasvun tuki

040 647 5565

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys