Uutiset>Uutiset
17.04.2024

Neurokehityksellisen häiriön diagnoosin saaneiden lasten tilanteet eskaloituvat pahimmillaan kuin lumipallot

Neurokehityksellisen häiriön diagnoosin saaneista lapsista lähes viidennes sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Eri taustatekijöistä pitkittynyt toimeentulotuen saanti on vahvimmin yhteydessä sijoituspäätöksiin.

Tämä ilmeni väitöskirjatutkija Sanni Penttilän tuoreesta tutkimuksesta. Nykyisessä pirstaleisessa palvelujärjestelmässä neurokehityksellisen häiriön diagnoosin saaneiden lasten tilanteet pääsevät liian usein pahenemaan. Lapsen yksilöllisen arvioinnin yhteydessä olisikin kartoitettava koko perheen tilanne, jotta perhe saisi ajoissa tarvitsemaansa tukea ja sijoituksilta vältyttäisiin.

Sanni Penttilän maaliskuussa European Child & Adolescent Psychiatry -julkaisussa ilmestynyt tutkimus osoitti, että lähes joka viides neurokehityksellisen diagnoosin (kuten ADHD, autismikirjo tai erilaiset oppimishäiriöt) erikoissairaanhoidossa saaneista lapsista oli ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Perheeseen liittyvistä taustatekijöistä erityisesti toimeentulotuen saanti, vanhempien erillään asuminen sekä vanhempien mielenterveys- ja päihdehäiriöt olivat yhteydessä sijoituksiin. Siksi olisi tärkeä tunnistaa ajoissa perheet, joilla on elämässä kuormitustekijöitä, ja ehkäistä sijoituksia nykyistä kokonaisvaltaisemmilla palveluilla.

”Suomalainen palvelujärjestelmä on hyvin yksilökeskeinen. Meillä tutkitaan vain lasta, vaikka olisi tärkeää huomioida koko perheen tilanne. Se ei ole tällä hetkellä kenenkään vastuulla”, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun Sotessa ylilääkärinä työskentelevä Penttilä kertoo. 

Monilla sijoitetuilla lapsilla on neurokehityksellisiä häiriöitä, kuten ADHD. Lisäksi heillä ilmenee usein muita mielenterveyden ongelmia. Penttilän tutkimus osoitti, että erityisen huolellisesti koko perheen tilanne on huomioitava silloin, kun lapsella esiintyy sekä ADHD:n että käytöshäiriön oireita.Palvelujärjestelmän pitäisi huomioida perheen kokonaistilanne

Itla on rahoittanut Sanni Penttilän tutkimusta, ja se on osa Oulun yliopiston koordinoiman yhteisövaikuttavuus-tutkimusverkoston työtä. Tutkimusaiheet nousevat arjen työstä kentältä ja tulokset viedään paikallisen kehittämisen tueksi.

”Kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat kasvaneet meillä pitkään. Sannin tutkimus kertoo siitä, että palvelujärjestelmämme pitäisi nykyistä paremmin huomioida perheen kokonaistilanne, sekä voimavarat että vaikeudet”, tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta korostaa.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että kodin ulkopuoliseen sijoitukseen päätyneet lapset ovat saaneet muita vähemmän neuropsykiatrista kuntoutusta. Lapsen pitäisi kuitenkin saada tarvitsemansa tuki myös silloin, kun hänen vanhempansa eivät pysty edistämään sen toteutumista.

”Nykyisessä pirstaleisessa järjestelmässä neurokehityksellisen häiriön diagnoosin saaneiden lasten tilanteet eskaloituvat pahimmillaan kuin lumipallot: he saavat huonoa palautetta kotona ja koulussa, ja lopulta kodin ulkopuolelle sijoitetaan teini, jonka kanssa kukaan ei pärjää. Tämä olisi vältettävissä lapsen ja perheen kokonaisvaltaisella tuella.”

Pohjois-Karjalassa perheitä halutaan auttaa kokonaisvaltaisesti

Siun Sotessa kehitetään toimintamallia, jossa haastavassa elämäntilanteessa olevia lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan alusta alkaen kokonaisvaltaisesti, terveydenhuollon-, sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten yhteisin voimin.

”Silloin lapsen läheisille aikuisille ja viranomaisille muodostuu jaettu käsitys siitä, miten kannattaa edetä ja perhe saa tukea yhdeltä luukulta”, Sanni Penttilä kiteyttää.

Viime syksynä avattu keskitetty terveydenhuollon puhelinpalvelu on tarkoitettu muun muassa lastensuojelun työntekijöille, opettajille ja terveydenhoitajille kiireettömän avun tilanteissa, kuten nepsy-pulmissa tai koulunkäynnin haasteissa. Moni asia ratkeaa jo ammattilaisten yhteisellä keskustelulla, mutta tarvittaessa he käynnistävät työparityöskentelyn tai kokoavat tiimin lapsen tilanteen auttamiseksi. Myös esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteessa sotepalvelut ollaan yhdistämässä lasten ja perheiden arjen kokonaisvaltaiseksi tueksi.

Siun Sote ja Pohde kuuluvat Itlan Alueelliseen oppimisverkostoon, jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen hyvinvointialueilla. Työn ytimessä on mukana olevien alueiden yhteinen oppiminen käytännön kokemusten, tutkimuksen sekä historiatiedon pohjalta.

Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys