Uutiset>Uutiset

Nimityksiä Itlan valtuuskunnassa ja hallituksessa

Itlan uusi valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran joulukuussa 2023 ja valitsi puheenjohtajakseen Pia Hiltusen (sd.) ja varapuheenjohtajakseen Hilkka Kempin (kesk.). Valtuuskunta nimitti Itlan hallituksen puheenjohtajaksi Petri Pohjosen ja varapuheenjohtajaksi Maria Kaisa Aulan kaudelle 2024–2027.

Itlalla on kansanedustajista koostuva valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata, tukea ja edistää säätiön toimintaa. Eduskunta valitsee valtuuskunnan jäsenet keskuudestaan. Kevään 2023 vaalien jälkeen Itlan valtuuskunta valittiin eduskunnan täysistunnossa 28. kesäkuuta ja se kokoontui ensimmäisen kerran 13. joulukuuta 2023.

Valtuuskunta valitsi kokouksessa puheenjohtajakseen Pia Hiltusen (sd.) ja varapuheenjohtajakseen Hilkka Kempin (kesk.).

Valtuuskunnassa on yhdeksän jäsentä ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Hallituksen puheenjohtajaksi Petri Pohjonen

Valtuuskunta valitsee Itlan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuskunta nimitti hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle Petri Pohjosen ja varapuheenjohtajaksi Maria Kaisa Aulan.

”Ensimmäisen kokoontumisen jälkeen on mukava todeta, että koko valtuuskunta on hyvin motivoitunut tehtäväänsä. Tuemme Itlan hallitusta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä ja odotamme hyvää yhteistyötä alkavalla kaudella. Meille on tärkeää löytää mahdollisimman toimivia keinoja ja saada tutkittua tietoa lasten, nuorten ja perheiden tilanteesta yhteiskunnassa, jotta voimme edistää hyvän tulevaisuuden tavoitetta,” kertoo valtuuskunnan puheenjohtaja Pia Hiltunen. ”Valtuuskunnan tehtävänä on seurata, tukea ja edistää Itlan toimintaa ja jotta pystymme edistämään Itlan tavoitteita mahdollisimman hyvin, pyysimme myös hallitukselta toiveita meidän suuntaamme. Uskon, että tulemme käymään hyvää, avointa keskustelua lapsiin ja perheisiin liittyvien tärkeiden teemojen ympärillä ja etsimme keinoja entistäkin vaikuttavampaan toimintaan. Itlan työ on yhteiskuntamme kannalta arvokasta ja on ilo toimia tällä kaudella puheenjohtajana,” Hiltunen jatkaa.

Valtuuskunnan kokoonpano 2023

Jäsenet Puheenjohtaja Pia Hiltunen sd Varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi kesk Noora Fagerström kok Juha Hänninen kok Aura Salla kok Kaisa Garedew ps Ari Koponen ps Pia Sillanpää ps Helena Marttila sd

Varajäsenet Hanna Holopainen vihr Henrik Wickström r Terhi Koulumies kok Sinuhe Wallinheimo kok Anne Rintamäki ps Tarja Filatov sd Matias Mäkynen sd Olga Oinas-Panuma kesk Laura Meriluoto vas

Hallituksen kokoonpano 2024

Jäsenet Puheenjohtaja Petri Pohjonen Varapuheenjohtaja Maria Kaisa Aula Mirjam Kalland Juho Romakkaniemi Tuomas Kurttila Sanna Vesikansa Riitta Särkelä  

Varajäsenet Arto Willman Minna Kelhä Liisa Keltikangas-Järvinen Tuija Åstedt Olli Joensuu Eila Kauppinen Mikko Mäkelä  


Lisätietoja

Katri Vataja

Toimitusjohtaja

CEO

040 702 0899
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.