FT Suvi-Sadetta Kaarakainen aloittaa Itlassa helmikuun 2022 alussa projektitutkijana. Kaarakainen tulee vahvistukseksi Muuttuva väestö – vaikutukset varhaiskasvatukseen ja opetukseen -tutkimushankkeeseen. Hanke tuottaa tietoa väestönmuutoksen vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Kaarakainen on mukana hankkeen palveluverkkotutkimuksessa.

Hankkeessa kerätään kuntien palveluverkkoa koskevat suunnitelmat ja kuntapalveluja ja -taloutta koskevat dokumentit viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tästä kunta-aineistosta erotetaan, mitä muutoksia on suunniteltu, miten kunnat seuraavat väestönkehitystä, miten palveluverkon muutoksia on perusteltu ja ketkä ovat olleet aktiivisia toimijoita. Kaarakainen toimii kunta-aineiston yhtenä kokoajana ja analysoijana. Lisäksi hän haastattelee valikoitujen tapauskuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen esimiehiä sekä kuntapäättäjiä.

“Kaarakaisen taidot laajentavat palveluverkkotutkimuksessa tarvittavaa sivistyspalveluosaamista”, toteaa Itlassa hanketta koordinoiva projektipäällikkö, tiedeasiantuntija Marko Merikukka.

Kaarakainen on digitalisoituneesta äitiyskulttuurista väitellyt kulttuurihistorioitsija. Hän on työskennellyt tutkijana Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE:ssa opetuksen ja koulutuksen digitalisaatiota, digitaalista osaamista ja osallisuutta sekä työelämän murrosta tutkineissa hankkeissa.

Muuttuva väestö – vaikutukset varhaiskasvatukseen ja opetukseen -tutkimushanke toteutetaan ryhmittymänä yhdessä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikön (KUPOLI) ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyvän tutkimusyhteisön kanssa. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2020–2022 toteuttamaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa parantavaa Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaa.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Petri Virtanen, petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068

Tiedeasiantuntija Marko Merikukka, marko.merikukka@itla.fi, 040 647 5565