Uutiset>Uutiset
17.01.2023

Nimitysuutisia: Nanne Isokuortti, Mari Laakso ja Piia Karjalainen aloittavat Itlassa

Vuoden 2023 alussa Itlassa on aloittanut kolme uutta työntekijää: projektitutkija Nanne Isokuortti mielen hyvinvointia ja nuorten osallisuutta käsittelevässä hankkeessa, projektitutkija Mari Laakso sosiaalista ulossulkemista ja yksinäisyyttä tutkivassa hankkeessa ja erityisasiantuntija Piia Karjalainen VIP-hankkeessa.

Nanne Isokuortti projektitutkijaksi 

VTM Nanne Isokuortti aloitti osa-aikaisena projektitutkijana Itlassa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa IMAGINE-konsortiossa Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta. Isokuortti tutkii Itlan osahankkeessa nuorille suunnatun imterpersoonallisen ohjauksen, eli IPC-N-menetelmän implementointia. Isokuortti on laillistettu sosiaalityöntekijä ja väittelee vuonna 2023 systeemisen lastensuojelun toimintamallin implementoinista.

Isokuortti on aiemmin työskennellyt muun muassa väitöskirjatutkina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa sekä Helsingin kaupungilla sosiaalityöntekijänä, kehittämissuunnittelijana ja projektipäällikkönä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Isokuortti työskentelee myös Helsingin yliopistossa sosiaalityötekijöiden vuorovaikutustaitoihin liittyvässä arviointitutkimushankkeessa. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2023 loppuun.

Mari Laakso projektitutkijaksi

YTM Mari Laakso aloitti projektitutkijana strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa monitieteisessä konsortiossa Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa. Laakso työskentelee osahankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää palveluratkaisuja yksinäisyydestä kärsiville lapsille, lapsia osallistaen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa ovat koulujen ja lastensuojelulaitosten toimintatavat.

Laakso työskentelee myös Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa projektitutkijana varhaiskasvatukseen liittyvässä hankkeessa. Laakso on vuosien 2016–2022 aikana toiminut tohtorikoulutettavana Folkhälsanin tutkimuskeskuksella. Hänen vuonna 2023 valmistuva väitöskirjansa käsittelee lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamista positiivisen psykologian näkökulmasta. Tutkijatyön ohella Laakso toimii kouluttajana positiiviseen psykologiaan, pedagogiikkaan ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2023 loppuun.

Piia Karjalainen erityisasiantuntijaksi

FT, KM Piia Karjalainen aloitti erityisasiantuntijana Opetushallituksen rahoittamassa vaativan erityisen tuen VIP-hankkeessa. Itlan VIP-hanke on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kaksivuotiselle, viime vuonna päättyneelle VIP-hankkeelle, jonka Käytöksellään reagoivien lasten ja nuorten teemaryhmässä tuotettiin materiaalia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Materiaalituotantoa jatketaan Itlan Kasvun tuki -toiminnassa. Tavoitteena on tuottaa verkkokurssi käytöksellään reagoivien lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten tueksi.  

Karjalainen on työskennellyt aikaisemmin Kasvun tuessa tiedetoimittajana sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella erikoistutkijana mielenterveystiimissä. Tehtävä on määräaikainen kesäkuun 2023 loppuun. 


Nanne Isokuortti

Projektitutkija

Project Researcher

Kasvun tuki

040 612 6689
Piia Karjalainen

Kehittämispäällikkö

Development Manager

Kasvun tuki

040 662 4821

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys