Vuoden 2023 alussa Itlassa on aloittanut kolme uutta työntekijää: projektitutkija Nanne Isokuortti mielen hyvinvointia ja nuorten osallisuutta käsittelevässä hankkeessa, projektitutkija Mari Laakso sosiaalista ulossulkemista ja yksinäisyyttä tutkivassa hankkeessa ja erityisasiantuntija Piia Karjalainen VIP-hankkeessa.  

Nanne Isokuortti projektitutkijaksi  

VTM Nanne Isokuortti aloitti osa-aikaisena projektitutkijana Itlassa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa IMAGINE-konsortiossa Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta. Isokuortti tutkii Itlan osahankkeessa nuorille suunnatun interpersoonallisen ohjauksen, eli IPC-N-menetelmän implementointia. Isokuortti on laillistettu sosiaalityöntekijä ja väittelee vuonna 2023 systeemisen lastensuojelun toimintamallin implementoinnista.  

Isokuortti on aiemmin työskennellyt muun muassa väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa sekä Helsingin kaupungilla sosiaalityöntekijänä, kehittämissuunnittelijana ja projektipäällikkönä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Isokuortti työskentelee myös Helsingin yliopistossa sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoihin liittyvässä arviointitutkimushankkeessa. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2023 loppuun. 

Mari Laakso projektitutkijaksi 

YTM Mari Laakso aloitti projektitutkijana strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa monitieteisessä konsortiossa Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa. Laakso työskentelee osahankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää palveluratkaisuja yksinäisyydestä kärsiville lapsille, lapsia osallistaen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa ovat koulujen ja lastensuojelulaitosten toimintatavat.  

Laakso työskentelee myös Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa projektitutkijana varhaiskasvatukseen liittyvässä hankkeessa. Laakso on vuosien 2016–2022 aikana toiminut tohtorikoulutettavana Folkhälsanin tutkimuskeskuksella. Hänen vuonna 2023 valmistuva väitöskirjansa käsittelee lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamista positiivisen psykologian näkökulmasta. Tutkijatyön ohella Laakso toimii kouluttajana positiiviseen psykologiaan, pedagogiikkaan ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2023 loppuun.    

Piia Karjalainen erityisasiantuntijaksi 

FT, KM Piia Karjalainen aloitti erityisasiantuntijana Opetushallituksen rahoittamassa vaativan erityisen tuen VIP-hankkeessa. Itlan VIP-hanke on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kaksivuotiselle, viime vuonna päättyneelle VIP-hankkeelle, jonka Käytöksellään reagoivien lasten ja nuorten teemaryhmässä tuotettiin materiaalia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Materiaalituotantoa jatketaan Itlan Kasvun tuki -toiminnassa. Tavoitteena on tuottaa verkkokurssi käytöksellään reagoivien lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten tueksi.  

Karjalainen on työskennellyt aikaisemmin Kasvun tuessa tiedetoimittajana sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella erikoistutkijana mielenterveystiimissä. Tehtävä on määräaikainen kesäkuun 2023 loppuun. 

 

Nanne Isokuortti                          Mari Laakso                         Piia Karjalainen