Uutiset>Uutiset

Nimitysuutisia: Riikka Kotiranta toimitussihteeriksi ja Linda Palenius koulutuskoordinaattoriksi

Alkuvuonna Itlassa on aloittanut kaksi uutta työntekijää. Riikka Kotiranta on aloittanut toimitussihteerinä Kasvun tuki- aikakauslehdessä. Linda Palenius puolestaan on Itlan uusi koulutuskoordinaattori.

Riikka Kotiranta toimitussihteeriksi Kasvun tuki- aikakauslehteen

FM, medianomi Riikka Kotiranta on aloittanut Kasvun tuki -aikakauslehden toimitussihteerinä. Hänen tehtäviinsä kuuluu lehdessä julkaistavien tieteellisten tekstien editointi, lehden viestintä, yhteydenpito kirjoittajien ja taittajan kanssa, lehden julkaisualustan hallinnointi sekä toimituksen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. Kotirannalla on filosofian maisterin tutkinto sekä medianomi (AMK) -tutkinto journalismista. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa järjestön toiminnanjohtajana ja viestinnän asiantuntijana Uudenmaan liitossa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa. 

Linda Palenius koulutuskoordinaattoriks

Linda Palenius on aloittanut Itlassa koulutuskoordinaattorina. Hänen tehtäviinsä kuuluu erityisesti Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Palenius opiskelee Helsingin yliopistossa maailmanpolitiikan tutkimusta. 

Lisätietoja

Riikka Kotiranta

Toimitussihteeri

Subeditor

040 182 6372
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.