Uutiset>Uutiset

Päättäjien ilmiöpöytä: koulun ja muiden palveluiden yhteyttä vahvistettava

Ilmiöpöytä-keskustelujen trilogia perhetaustasta kumpuavista eroista koulutuksessa päättyi huhtikuun lopussa päättäjien pöytään. Osanottajilta kysyttiin, mihin koulu- ja palveluyhteistyössä tulisi jatkossa panostaa, jotta perhetaustan merkitystä koulutuspolkuihin voitaisiin keventää. Näkemyksissä korostuivat lapsi- ja perhekeskeisyys sekä rakenteellisten muutosten tarve.

Virkamiehistä ja kansanedustajista koostuva ryhmä peräänkuulutti lapsikeskeisyyttä palvelujen järjestämiseen. Palvelujärjestelmän tulisi vastata kasvuympäristön kupruihin ja liikkua tarvittaessa nopeasti, eikä siirrellä lasta palvelusta toiseen. Selkeä vastuunkanto ja toimiva, yhteisesti ymmärretty tavoite olivat keskustelijoiden mukaan avainasemassa.

Perhetaustan ja koulutuspolkujen ongelman ratkaisun tiellä on monia haasteita. Opettajankoulutuksesta on tällä hetkellä pitkä matka moniin käytännön työn osa-alueisiin, ja erityispedagogiikan merkitys kasvaa. Haasteita asettavat myös monialaisen työn vaatimien rakenteiden, osaamisen ja johtamisen puutteet.

Osa osallistujista näki, että opettajan roolin on laajennuttava yhä enemmän kasvattajan tehtävään, ja sen vaikuttavuutta on seurattava.

Valtion ja kuntien välinen yhteistyö tarvitsee uudistamista

Sattumalla on näppinsä pelissä alueellisen eriarvoisuuden tuottamisessa ja kaventamisessa. Kunnissa on nimittäin suuria eroja palveluissa ja koulujen toiminnassa.

Päättäjät pohtivat kuntien itsenäisyyttä koulutuspoliittisten ratkaisujen tekemisessä. Valtion ja kuntien koulutuspolitiikan rinnakkaisuus ei nykyisellään pysty vastaamaan paikallistason erityisiin kysymyksiin. Lisäksi kuntien elinvoima heijastuu koulutuspolitiikkaan. Tarvitaan uudenlaista, yhteisten tavoitteiden ohjaamaa yhdessä sopimista ja yhteistyötä valtion ja kuntien välille.

Näyttöön perustuva koulutuspolitiikka vaatii tuekseen toiminnallisempaa tutkimusotetta. Tutkimuksellisia tulokulmia tarvitaan estämään koulutussektorin politisoitumista ja kehitystä, jossa suuntaa vaihdetaan joka hallituskaudella.

Tarvitaan lisää vaikuttavuus- ja seurantatutkimusta alueellisen eriytymisen ja sosioekonomisen taustan vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja koulumenestykseen.

Kunnianhimoisempaa politiikkaa

Keskustelua käytiin myös siitä ovatko tavoitteet eriarvoistumiskehityksen suhteen ylipäätään kyllin korkealla.

Lisäksi muutosta ehdotettiin muun muassa opettajien rekrytointiprosessiin, jossa muodollinen pätevyys painaa tällä hetkellä virkajärjestelmän vuoksi työhön sopivuutta enemmän.

Kuntia ja hyvinvointialueita pitäisi voida ohjata niin, että palvelujen yhdenvertaisuus olisi taattu. Samalla ratkaisujen tulisi nousta ja kehittyä paikallisten toimijoiden lähtökohdista ja pitkäjänteisestä työstä.

Hyvinvointialueiden monialaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin keskittyneiden eri sektoreiden edustajista koostuvien tiimien tavoitteellinen yhteistyö voisi auttaa paikallisia toimijoita tunnistamaan itselleen sopivia ratkaisuja ja luomaan rakenteita kehitysympäristöjen ja palvelujen joustavalle yhteistyölle.

Keskustelijoiden mukaan tämä vaatii uudenlaisia yhteistyöotteita ja luottamuksen rakentamista valtion ja kuntien välille.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on järjestänyt yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikön kanssa sarjan ilmiöpöytäkeskusteluja perhetaustasta kumpuavista eroista koulutuksessa. Sarjan viimeinen, päättäjien, keskustelu järjestettiin Helsingissä 29.4. Itla syntetisoi keskustelujen sisällön tarkemmin politiikkasuositukseen, joka julkaistaan kevään aikana.


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Keskustelusarja oli osa Samalta viivalta -ohjelmassa sovellettavaa Ilmiökartta-menetelmää. Se on Sofin (Science Advice Initiative of Finland) kehittämä menetelmä luotettavien tietosynteesien toteuttamiseksi kompleksisista aiheista. Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman tavoitteena on etsiä ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.