Uutiset>Uutiset
02.06.2020

Perheillä on oikeus vaikuttavaan ja varhaiseen tukeen

Suomessa on vielä valitettavan usein tilanne, että perheet saavat apua ongelmiinsa pitkällä viiveellä ja tuen saatavuus vaihtelee riippuen siitä, missä perhe asuu. Varsinkin varhaisen ja oikea-aikaisen hoidon saannissa on suuria alueellisia eroja.

Esimerkiksi vanhempainohjauksen tiedetään olevan tutkitusti tehokkain varhainen tuki, kun lapsella on käytösongelmia, mutta perheiden näkökulmasta sen saatavuus ei toteudu yhdenvertaisesti.

”Tällaisista lähtökohdista Kasvun tuen -tietolähde sai alkunsa”, kertoo Itlan kehitysjohtaja Petra Kouvonen. Kouvonen on nähnyt myönteistä kehitystä viimeisten vuosien aikana sen suhteen, että tutkimusnäyttöön perustuvat vaikuttavat menetelmät kiinnostavat yhä enemmän kuntapäättäjiä.

Itlan ylläpitämään Kasvun tuki -tietolähteeseen on koottu lapsille ja perheille suunnattuja psykososiaalisia menetelmiä, joiden vaikuttavuusnäytön tieteellinen toimitus on arvioinut.

-Tällä työllä edistetään sitä, että ammattilaisilla ja päätöksentekijöillä olisi valtakunnallisesti ymmärrys siitä, mikä on tehokkain menetelmä auttaa perheitä mahdollisimman varhain ennen kuin ongelmat pahentuvat, sanoo tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki.

-Se on sekä inhimillisestä että kansantaloudellisesta näkökulmasta mielekkäintä, mutta tarvitaan osaamista siitä, mikä on oikeasti vaikuttavaa ja miten vaikuttavat menetelmät viedään osaksi perheiden palveluita, Kurki jatkaa.

Voimaperheistä Kiva Kouluun

Kasvun tuki -tietolähteen vaikuttavimmat menetelmät ovat käytösongelmien varhaiseen hoitoon liittyviä, kuten Voimaperheet ja Ihmeelliset vuodet ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn suunnattu KiVa Koulu -ohjelma.

-Hyvinvointitiedon hyödyntäminen lapsiperheitä koskevassa päätöksenteossa tuo parhaimmillaan esiin ne aukot, joihin esimerkiksi vaikuttavilla menetelmillä voidaan vastata. Suomessa on valtavasti tietoa lapsiperheiden hyvinvointiin liittyen, mutta tiedon kokoaminen ja käyttö siten, että se aidosti auttaa lapsiperheitä esimerkiksi parempien palveluiden suunnittelussa, on vielä puutteellista, tiedeasiantuntija Marko Merikukka sanoo.

-Yksi vastaus tähän on kouluttaa tulevia ammattilaisia ja päätöksentekijöitä. Meillä alkaa ensi syksynä pilottiopintojakso Helsingin yliopiston tulevassa sote-maisteriohjelmassa, minkä toivomme leviävän valtakunnallisesti, Merikukka jatkaa.

Kasvun tuki -tiimi toivoo koronakriisin keskellä, että tutkimusnäyttöön ja hyvinvointitietoon perustuva päätöksenteko olisi kunnissa keskiössä ja ennaltaehkäiseviin ja varhaisen vaiheen palveluihin satsattaisiin riittävästi. Sillä syntyvät kestävät ja pitkän aikavälin säästöt, ja se on myös tehokkainta perheiden hyvinvoinnin tukemista. Kuntien työn mahdollistaminen edellyttää myös julkisen vallan ratkaisuja, joilla turvataan tehokkaiden palveluiden alueellinen ja yhdenvertainen saatavuus perheille.

-Tämä edellyttää rakenteita, joilla tuetaan tutkimusnäyttöön perustuvien menetelmien käyttöä perheiden palveluissa, toteaa Kouvonen.

Systemaattisesti arvioitujen varhaisen vaiheen psykososiaalisten menetelmien kokonaisarvio, niiden osuus ja määrä toukokuulta 2020. Tämän jälkeen on tullut yksi vahva menetelmä TRT (Teaching recovery techniques).

Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu, teksti Itla ja Taru Schroderus, Mediaplanet.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma