Uutiset>Uutiset

Perustilimalli lisäisi nuorten autonomiaa ja auttaisi kohdentamaan palvelut nykyistä tehokkaammin

Juuri julkaistun raportin mukaan perustilimalli helpottaisi palveluiden kohdentamista ja tarjoaisi nuorille paremman turvaverkon.

Nykyinen sosiaaliturva ei vastaa tämän päivän haasteisiin. Suomalainen sosiaaliturva on monimutkainen. Etuuksia on paljon, ja niihin liittyvät perusteet ovat kansalaisille vieraita. Tiskiltä toiselle pomppiminen on turhauttavaa. Tieto ei myöskään kulje riittävästi viranomaisten välillä. On selvää, että sosiaaliturva täytyy uudistaa. 


”Sosiaaliturvan tarvitsee uuden alustan, jonka päälle voidaan rakentaa nykyistä läpinäkyvämpi ja kannustavampi turvaverkko. Esitämme uudeksi käyttöliittymäksi perustiliä. Perustilin ideana on se, että yksilöt ”vakuuttavat itsensä” riskien varalta elinkaaren yli”, sanoo Jussi Pyykkönen, yksi raportin kirjoittajista.    


Perustilillä ja osallistamistulolla positiivinen yhteisvaikutus 

Itlan tänään julkaisemassa raportissa esitellään perustilimalli, joka on sekä realistinen että tarpeeksi yksinkertainen, jotta se voidaan ottaa asteittain käyttöön verrattain lyhyelläkin aikavälillä. Nykypäivän teknologia mahdollistaa perustilin käyttöönoton 2020-luvulla. Perustilin läpinäkyvyyden ansiosta etuuksien oma hallinta yhdistettynä automatisointiin tekee kansalaisten henkilökohtaisesta elämänsuunnittelusta nykyistä selkeämpää. Oman elämän hallinta puolestaan lisää hyvinvoinnin kokemista. Perustilimallin osana esitellään osallistumistulo, jonka ideana on ottaa koppi niistä nuorista, jotka eivät ole kiinnittyneet työmarkkinoille.   


”Perustilillä on merkittävä potentiaali vaikuttaa nykyistä kestävämpiin koulutus- ja työpolkuihin. Parhaimmillaan perustili yhdistettynä osallistumistuloon vähentää syrjäytymisuhassa olevien määrää. Tällä olisi huomattava positiivinen vaikutus työllisyyteen sekä nuorten hyvinvointiin”, sanoo Pyykkönen.


Esitettyä mallia testattiin simuloimalla sen vaikutuksia suhteessa 2000-luvulla toteutuneisiin elinkaariin. Raportissa kirjoitetiin laskennallisesti historia uusiksi antamalla vuonna 1987 syntyneille perustili käyttöön ikävuosien 18‒28 ajaksi. Simuloinnin perusteella voidaan todeta, että perustili yhdistettynä osallistumistuloon olisi realistinen alusta sosiaaliturvalle. 

Perustiliin ja sen simulaatioihin voi tutustua myös verkkoartikkelissa osoitteessa perustilisimulaatio.fi.

Osa Manufactoring 4.0 -hanketta

Raportti ja verkkoartikkeli ovat osa teollisuuden automaatiota ja murrosta luotaavaa Manufacturing 4.0 -hanketta. Yksi hankkeen teemoista on Helsingin yliopiston ja professori Heikki Hiilamon johtama ”Sosiaalipolitiikan vastaukset”, johon tämä raportti sisältyy. Hanke saa rahoituksensa strategisen tutkimuksen neuvostolta ja on osa Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT) -ohjelmaa.


”Julkaisemme raportin Itlan raportit ja selvitykset -sarjassa, koska pidämme raportissa esitettyä perustiliajattelua erittäin mielenkiintoisena avauksena pohtia kokonaisvaltaisemmin nuorten elämää ja tilanteita varhaisilla työ- ja koulutuspoluilla, toteaa Itlan toimitusjohtaja”, professori Petri Virtanen.  


Raportin ja sen taustalla olevan selvityksen ovat laatineet VTM Jussi Pyykkönen, YTM Topias Pyykkönen ja DI Pekka Pulli. J. Pyykkönen on vastannut kokonaisuuden koordinoinnista ja ollut päävastuussa kirjoittamisesta, T. Pyykkönen on vastannut simuloinnista ja analyyseista ja Pulli hankkeen visualisoinnista etenkin verkkoartikkelin osalta.  


Lisätietoja

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.