Uutiset>Uutiset
04.06.2021

Perustilimalli lisäisi nuorten autonomiaa ja auttaisi kohdentamaan palvelut nykyistä tehokkaammin

Juuri julkaistun raportin mukaan perustilimalli helpottaisi palveluiden kohdentamista ja tarjoaisi nuorille paremman turvaverkon.

Nykyinen sosiaaliturva ei vastaa tämän päivän haasteisiin. Suomalainen sosiaaliturva on monimutkainen. Etuuksia on paljon, ja niihin liittyvät perusteet ovat kansalaisille vieraita. Tiskiltä toiselle pomppiminen on turhauttavaa. Tieto ei myöskään kulje riittävästi viranomaisten välillä. On selvää, että sosiaaliturva täytyy uudistaa. 


”Sosiaaliturvan tarvitsee uuden alustan, jonka päälle voidaan rakentaa nykyistä läpinäkyvämpi ja kannustavampi turvaverkko. Esitämme uudeksi käyttöliittymäksi perustiliä. Perustilin ideana on se, että yksilöt ”vakuuttavat itsensä” riskien varalta elinkaaren yli”, sanoo Jussi Pyykkönen, yksi raportin kirjoittajista.    


Perustilillä ja osallistamistulolla positiivinen yhteisvaikutus 

Itlan tänään julkaisemassa raportissa esitellään perustilimalli, joka on sekä realistinen että tarpeeksi yksinkertainen, jotta se voidaan ottaa asteittain käyttöön verrattain lyhyelläkin aikavälillä. Nykypäivän teknologia mahdollistaa perustilin käyttöönoton 2020-luvulla. Perustilin läpinäkyvyyden ansiosta etuuksien oma hallinta yhdistettynä automatisointiin tekee kansalaisten henkilökohtaisesta elämänsuunnittelusta nykyistä selkeämpää. Oman elämän hallinta puolestaan lisää hyvinvoinnin kokemista. Perustilimallin osana esitellään osallistumistulo, jonka ideana on ottaa koppi niistä nuorista, jotka eivät ole kiinnittyneet työmarkkinoille.   


”Perustilillä on merkittävä potentiaali vaikuttaa nykyistä kestävämpiin koulutus- ja työpolkuihin. Parhaimmillaan perustili yhdistettynä osallistumistuloon vähentää syrjäytymisuhassa olevien määrää. Tällä olisi huomattava positiivinen vaikutus työllisyyteen sekä nuorten hyvinvointiin”, sanoo Pyykkönen.


Esitettyä mallia testattiin simuloimalla sen vaikutuksia suhteessa 2000-luvulla toteutuneisiin elinkaariin. Raportissa kirjoitetiin laskennallisesti historia uusiksi antamalla vuonna 1987 syntyneille perustili käyttöön ikävuosien 18‒28 ajaksi. Simuloinnin perusteella voidaan todeta, että perustili yhdistettynä osallistumistuloon olisi realistinen alusta sosiaaliturvalle. 

Perustiliin ja sen simulaatioihin voi tutustua myös verkkoartikkelissa osoitteessa perustilisimulaatio.fi.

Osa Manufactoring 4.0 -hanketta

Raportti ja verkkoartikkeli ovat osa teollisuuden automaatiota ja murrosta luotaavaa Manufacturing 4.0 -hanketta. Yksi hankkeen teemoista on Helsingin yliopiston ja professori Heikki Hiilamon johtama ”Sosiaalipolitiikan vastaukset”, johon tämä raportti sisältyy. Hanke saa rahoituksensa strategisen tutkimuksen neuvostolta ja on osa Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT) -ohjelmaa.


”Julkaisemme raportin Itlan raportit ja selvitykset -sarjassa, koska pidämme raportissa esitettyä perustiliajattelua erittäin mielenkiintoisena avauksena pohtia kokonaisvaltaisemmin nuorten elämää ja tilanteita varhaisilla työ- ja koulutuspoluilla, toteaa Itlan toimitusjohtaja”, professori Petri Virtanen.  


Raportin ja sen taustalla olevan selvityksen ovat laatineet VTM Jussi Pyykkönen, YTM Topias Pyykkönen ja DI Pekka Pulli. J. Pyykkönen on vastannut kokonaisuuden koordinoinnista ja ollut päävastuussa kirjoittamisesta, T. Pyykkönen on vastannut simuloinnista ja analyyseista ja Pulli hankkeen visualisoinnista etenkin verkkoartikkelin osalta.  


Lisätietoja

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma