Uutiset>Blogi
30.03.2022

Pintaa syvemmältä: Itlan uuden strategiakauden valmistelu käynnistyi

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta, vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Tehtävä on laaja ja tärkeä, ja pysyy tulevaisuudessakin Itlan johtotähtenä. Hyvä strategia kuitenkin edellyttää viisaita valintoja siitä, kuinka arvokkaita päämääriä edistetään niin että toiminta vastaa käsillä ja näköpiirissä oleviin haasteisiin.

Kun maailma lasten, nuorten ja perheiden ympärillä muuttuu, myös hyvinvoinnin tuen tarpeet muuttuvat. Se siis tarkoittaa, että yhteiskunnallisen säätiön on säännöllisesti pysähdyttävä miettimään, kuinka rajalliset resurssit kohdennetaan teema-alueisiin, joilla on mahdollisimman suuri vipuvaikutus niihin kasvuympäristöihin, joissa lapset ja nuoret 2020-luvun Suomessa elävät ja tulevaisuuttaan luovat.

Lasten ja nuorten tuen tarpeisiin vastaaminen ja elämänlaadun parantaminen ei ole yhteiskunnassa mahdollista millekään taholle yksin. Se edellyttää kaikkien yhteiskunnan sektorien toimijuutta ja kumppanuuksien rakentamista yli rakenteellisten, toimialoihin liittyvien ja ajatuksellisten siilojen.

Aloitimme vuosien 2023–2026 strategiakauden valmistelun

Kutsuimme yhteistyökumppaneitamme ajattelemaan yhdessä ja kertomaan näkemyksiään siitä, millaiset asiat olisi tärkeää ottaa huomioon ja millaisia vaihtoehtoja kannattaisi punnita lasten ja nuorten hyvinvointiin tähtääviä strategisia valintoja tehdessä. Sidosryhmien näkemykset ovat tärkeitä, kun hahmottelemme tulevien neljän vuoden tavoitteita ja sitä keiden kanssa voimia strategisten päämäärien saavuttamiseksi kannattaa yhdistää. Yhteen työpajaan oli koottu tutkijoita ja kehittäjiä eri tieteenaloilta, ja toiseen johtajia ja päättäjiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeistä organisaatioista.

Työpajoista saimme valtavan määrän erilaisia näkemyksiä ja ideoita, mutta mielenkiintoisinta oli havainnoida mitkä asiat toistuvat vahvoina signaaleina varsin erilaisten osallistujaprofiilien tilaisuuksissa. Esille nousivat erityisesti:

  • Siirtymä kaikille samaa -ajattelusta systeemiseen kehittämiseen, uudenlaisten ekosysteemien ja erilaisten paikallisten ratkaisujen tukemiseen
  • Siirtymä yksilöiden hoitamisesta yhteisöjen vahvistamiseen työyhteisöissä palvelujärjestelmässä, alueilla, julkisessa politiikassa ja yhteiskunnassa
  • Lasten ja nuorten oman toimijuuden tukeminen yhteiskuntapolitiikan ja palvelutoiminnan punaisena lankana
  • Sektori-, organisaatio- ja ministeriörajat ylittävien tavoitteellisten yhteistyöprosessien merkitys uusien toimintatapojen kehittämisessä
  • Yhteiskunnallisen resilienssin vahvistaminen ja ilmiölähtöisyys tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin tarttumisessa
  • Hyvän vahvistaminen ongelmapuheen sijaan.

Uutta syntyy rajapinnoilla

Sidosryhmätyöpajojen vahvoista viesteistä välittyy hyvin se innovatiivisen kehittämisen perusperiaate, että uudet ratkaisut syntyvät rajapinnoilla. Uudistuva toimintakulttuuri kohti lasten ja nuorten tarpeista lähtevää päätöksentekoa ja palvelutoimintaa on kehittämistä, jonka ongelmat ja ratkaisut liittyvät ihmisten arvoihin, asenteisiin, ajattelumalleihin, rakenteisiin, verkostoihin ja vuorovaikutustapoihin. Tällaisia kulttuurisia muutoksia ei voi käskeä tapahtuviksi eivätkä ne myöskään etene vain tiedon määrää lisäämällä.


”Mahdollisuuksia aktiiviseen oppimiseen eli rajojen ylityksiin, yhteiskehittämiseen ja uudelleenajatteluun on tärkeää raivata sekä päätöksenteon että organisaatioiden ja palvelutuotannon yhteyteen.”


Se edellyttää totuttujen esteiden purkamista, kykyä tarkastella asioita monista näkökulmista ja rohkeutta uudistua. Parhaimmillaan sillanrakennus käytännöstä tutkimukseen ja tutkimuksesta käytäntöön edistää aktiivista oppimista ja uuden kohtaamista.

Itla haluaa omalta osaltaan olla vahvistamassa vastuullisten toimijoiden kyvykkyyttä kytkeytyä lapsen arkeen ja esille tuleviin haasteisiin sekä löytää niihin ratkaisuja yhdessä muiden kanssa. Samalla voidaan tukea sellaisten organisaatioiden rakentumista, jotka ovat enemmän kuin osiensa summa.

Muutokseen tarvitaan ketteryyttä ja pitkäjänteisyyttä

Työssäni organisaatiokehittäjänä olen vuosikymmenten varrella toistuvasti havainnut, että organisaatioiden arkea eletään vahvassa aikaansaamisen moodissa. Tulosten aikaansaaminen onkin tärkeää, mutta samalla näkökulma helposti kapeutuu kattamaan vain oman toiminnon, sen osatavoitteet ja tämän hetken vaatimukset.


”Mitä pidemmälle tunnelinäkö kehittyy, sitä useammin keinot uhkaavat nousta päämääriksi ja kytkeytyminen toiminnan tarkoitukseen, aitoihin tarpeisiin ja muihin toimijoihin vaikeutuu.”


Yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa on tärkeää sekä pitkäjänteisyys että ketteryys. Toisin kuin usein ajatellaan, nämä eivät ole toistensa vastakohtia, vaan välttämättömiä edellytyksiä yhteiskunnallisen mission omaavan organisaation toiminnalle. Systeeminen muutos edellyttää sitoutumista ja osallisuuden laajentamista, keinot elävät ajassa ja jalostuvat. Laadukas strategiaprosessi on tärkeä mahdollisuus palauttaa ajattelua osista kokonaisuuteen, paneutua vaikuttavuusolettamiin, ja harjoitella mentaalista ja toiminnallista joustavuutta. Maailma ei tule yhdellä strategiakierroksella valmiiksi, mutta yhdessä ajattelun taitojen ja dialogisen organisaatiokulttuurin kehittymiseen se voi olla merkittävä piristysruiske.

Itlan strategiaprosessi jatkuu säätiön hallituksen, valtuuskunnan ja henkilöstön keskusteluina kohti vaikuttavia painopistevalintoja. Samalla Itla viettää juhlavuottaan ja kurkottaa seuraavan 35 vuoden päähän teemalla Tulevaisuuden kuvia – Lasten ja nuorten Suomi 2057.  Tämä etukeno näkyköön myös uuden strategian laadinnassa!


Kirjoittaja
Marika Tammeaid

Olen toiminut Itlassa kehitysjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Päätyökseni suunnittelen ja vedän pitkäkestoisia Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksia, joissa eri sektoreilta tulevat johtajat voivat löytää roolinsa Suomessa asuvien lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvän tulevaisuuden rakentajina.

Taustaltani olen HTT, voimavara- ja ratkaisukeskeinen kouluttaja-coach, työnohjaaja ja fasilitaattori, ja olen valmentanut julkista sektoria ekosysteemimäiseen ja ihmislähtöiseen uudistumiseen yli 20 vuoden ajan.

Julkisen johtamisen kehittäminen on lähellä sydäntäni, ja väittelin vuonna 2023 julkisen johtamisen metataidoista. Eli hallinnonalasta riippumattomista taidoista, joita tarvitaan vastavuoroisen, oppivan, yhteisiä tavoitteita rakentavan johtamisen ja julkisen politiikan aikaansaamiseksi.

Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki