Uutiset>Uutiset
09.03.2022

Politiikkasuositus: Lapsille pitää turvata mahdollisuudet vahvistaa luontosuhdettaan

Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti nostaa ensimmäistä kertaa esille, että luonnon heikentyneellä tilalla on kielteisiä vaikutuksia mielenterveyteen. Toimenpiteiden osalta raportti korostaa nuorten osallistumista sekä tieteen, päätöksentekijöiden ja nuorten välisen vuoropuhelun edistämistä.

Lasten osallisuutta koskeva näkökulma on ollut innoittajana Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön, Alli Paasikiven säätiön ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) vuonna 2021 alkaneessa yhteistyössä.

Lasten luontosuhteen hyvinvointivaikutuksia esiteltiin lapsen oikeuksien viikon yhteydessä pidetyssä ÄÄNI21 Lapsen oikeuksien foorumissa eduskunnan Kansalaisinfossa 12.11.2021. Tilaisuudessa päättäjät, tutkijat ja nuoret Hämeenlinnan nuorisovaltuustosta keskustelivat aiheesta. SYKE on laatinut laajan kansainväliseen tutkimukseen perustuvan kirjallisuuskatsauksen (Arola ym., käsikirjoitus), jonka alustavia tuloksia tutkijaryhmä esitteli tilaisuudessa.

Aineiston ja tilaisuuden perusteella esiin nousee neljä suositusta:

  • Lasten ilmastoahdistus ja huoli luonnosta on otettava vakavasti. On mietittävä keinoja, joiden avulla lapset voivat käsitellä globaaleja ympäristöongelmia ja niiden vaikutuksia sekä niiden herättämiä On tärkeää, että lapset voivat vaikuttaa luonto- ja ilmastoratkaisuihin.
  • Tarvitaan politiikkatoimia, jotka turvaavat lasten luontosuhteen kehittymisen myös tulevaisuudessa. On tärkeää osallistaa lapsia näiden toimenpiteiden suunnitteluun. Esimerkiksi Opetushallitus, hyvinvointialueet ja kunnat voivat edistää yhdessä lasten luontoliikuntaa niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa.
  • Suomen on tärkeää ottaa kantaa siihen, että YK:n lapsen oikeuksien komitea (UNCRC) julkaisisi yleissopimuksen toimeenpanon tueksi yleiskommentin, jossa se käsittelee lasten luontosuhteen merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja toisaalta ilmastoahdistuksen merkitystä lasten tulevaisuususkolle.
  • Lasten luontosuhteesta tarvitaan lisää pitkäaikaistutkimusta, jossa syvennytään luontosuhteen ja hyvinvoinnin vaikutusmekanismeihin. Tutkimustietoa tarvitaan siitä, miten luontosuhde vaikuttaa lasten fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä siitä, miten sukupuoli, etnisyys ja sosioekonominen asema ovat yhteydessä lasten luontosuhteeseen ja sen hyvinvointivaikutuksiin.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan sanoa, että lasten luontosuhteella on suuri merkitys lasten hyvinvointiin. Lasten kertomuksissa korostuu kuuluminen yhteen luonnon kanssa. Lapset myös sisällyttävät usein luontoa koskeviin kertomuksiinsa huolen luonnon tilasta ja saastumisesta.


”On tärkeää, että lapset voivat purkaa ilmastoahdistukseen liittyviä asioita. Ministeriöiden tulisi lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa politiikkaan ja päätösten valmisteluun”, kertoo toimitusjohtaja Petri Virtanen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöstä.”Selvityshankkeemme on hyvin ajankohtainen. Juuri ilmestynyt IPCC-raportti tuo selkeästi esille sen, ettei luonto ole ehtymätön luonnonvara.”


Kirjallisuuskatsauksessa analysoitiin 72 vertaisarvioiduissa tiedelehdissä viimeisen 20 vuoden aikana julkaistua artikkelia, joista 23 käsitteli nimenomaisesti luontosuhteen merkitystä lasten hyvinvoinnille.


Lisätietoja

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki