Uutiset>Uutiset
15.06.2022

Raportti: Yhteisövaikuttavuus edistää lapsiperheiden palveluiden integraatiota

Itlassa tutkittiin kokemuksia yhteisövaikuttavuustyöstä alueellisessa oppimisverkostossa. Ero aiempaan kehittämistyöhön on selvä, ja Itlan ja Oulun yliopiston taustatukea pidettiin tärkeänä.

Tänään julkaistua Pitkäkestoinen muutos lapsiperheiden palveluiden integraatiossa -arviointitutkimusta varten haastateltiin alueellisen oppimisverkoston alueilla työskenteleviä ammattilaisia. Verkostossa on neljä aluetta ja haastatteluita tehdiin 16. Haastateltavien mukaan yhteisövaikuttavuustyö on edistänyt alueiden lapsiperheiden palveluiden integraatiota. Eroja aiempaan kehittämistyöhön nähtiin useita.


”Alueilla koettiin, että kehittäminen on pitkäkestoista ja omista tarpeista lähtevää, ei ylhäältä ohjattua”, kertoo projektikoordinaattori Venla Ritola.


Hyvänä koettiin yhteisen tavoitteen muodostuminen ja kommunikaation lisääntyminen sekä järjestöjen tuominen lapsiperhepalveluihin mukaan. Haastavana sen sijaan mainittiin vanhoista toimintamalleista eroon pääseminen sekä alueellisen taustatuen mahdollinen henkilöityminen, jolloin työn juurtuminen organisaatioon olisi vain keskeisten henkilöiden varassa.

Itlan ja Oulun yliopiston taustatuki koettiin onnistuneeksi ja niiden mahdollistama tieteellinen tutkimus ja jalkautuva konsultatiivinen tuki nähtiin erityisen merkityksellisenä.


”Yhteisövaikuttavuus on kaikkien asia. Tutkimuksessa todettiin, että johdon lisäksi myös työntekijöiden tulee omaksua ja edistää yhteisövaikuttavuutta, jotta työ vahvistuu organisaation jokaisella tasolla. Havaintoja ja ilmiöitä lapsiperheiden arjesta tarvitaan”, jatkaa Ritola.


Lisää alueellisesta oppimisverkostosta ja palveluiden integraatiosta webinaarissa elokuussa

Elokuun 17. päivänä järjestetään webinaari Systeeminen ja sisältäpäin lähtevä muutos lapsiperheiden palveluiden integraatiossa. Tilaisuuden ohjelmassa on sekä raportin esittely että alueellisen oppimisverkoston seuraavat askeleet. Paneelikeskustelussa ovat mukana muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, Hämeenlinnan kaupungin opetuspäällikkö Minna Lumme ja sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Andreas Blanco Sequeiros.


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396

Itla ja Oulun yliopisto käynnistivät vuonna 2020 lapsiperheiden pärjäävyyden vahvistamisen ja sujuvan arjen kehittämisen tueksi yhteisövaikuttavuuteen pohjautuvan alueellisen oppimisverkoston. Verkoston tavoitteena on, että mukana olevien alueiden lapsiperheiden kasvuympäristöjen palvelut toimisivat mahdollisimman hyvin yhteen. Alueellisessa oppimisverkostossa ovat mukana Soite, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki ja Siun sote.

Yhteisövaikuttavuus on viitekehys, jonka avulla yhteistyötä voidaan tehdä tavoitteellisesti toimialoista riippumatta. Siinä hyödynnetään systeemiajattelua ihmisten ja yhteiskunnan kompleksisten ja monialaista yhteistyötä vaativien ongelmien ratkaisemiseksi. Malli tarkastelee toimijoiden ja tekojen keskinäisiä riippuvuussuhteita ja vahvistaa toimijoiden yhteisen tavoitteen saavuttamiseen tarvittavia toimia. 

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys