Itlassa tutkittiin kokemuksia yhteisövaikuttavuustyöstä alueellisessa oppimisverkostossa. Ero aiempaan kehittämistyöhön on selvä, ja Itlan ja Oulun yliopiston taustatukea pidettiin tärkeänä. 

Tänään julkaistua Pitkäkestoinen muutos lapsiperheiden palveluiden integraatiossa -arviointitutkimusta varten haastateltiin alueellisen oppimisverkoston alueilla työskenteleviä ammattilaisia. Verkostossa on neljä aluetta ja haastatteluita tehdiin 16. Haastateltavien mukaan yhteisövaikuttavuustyö on edistänyt alueiden lapsiperheiden palveluiden integraatiota. Eroja aiempaan kehittämistyöhön nähtiin useita.

“Alueilla koettiin, että kehittäminen on pitkäkestoista ja omista tarpeista lähtevää, ei ylhäältä ohjattua”, kertoo projektikoordinaattori Venla Ritola.

Hyvänä koettiin yhteisen tavoitteen muodostuminen ja kommunikaation lisääntyminen sekä järjestöjen tuominen lapsiperhepalveluihin mukaan. Haastavana sen sijaan mainittiin vanhoista toimintamalleista eroon pääseminen sekä alueellisen taustatuen mahdollinen henkilöityminen, jolloin työn juurtuminen organisaatioon olisi vain keskeisten henkilöiden varassa.

Itlan ja Oulun yliopiston taustatuki koettiin onnistuneeksi ja niiden mahdollistama tieteellinen tutkimus ja jalkautuva konsultatiivinen tuki nähtiin erityisen merkityksellisenä.

“Yhteisövaikuttavuus on kaikkien asia. Tutkimuksessa todettiin, että johdon lisäksi myös työntekijöiden tulee omaksua ja edistää yhteisövaikuttavuutta, jotta työ vahvistuu organisaation jokaisella tasolla. Havaintoja ja ilmiöitä lapsiperheiden arjesta tarvitaan”, jatkaa Ritola.

Lue raportti  Pitkäkestoinen muutos lapsiperheiden palveluiden integraatiossa

Lisää alueellisesta oppimisverkostosta ja palveluiden integraatiosta webinaarissa elokuussa

Elokuun 17. päivänä järjestetään webinaari Systeeminen ja sisältäpäin lähtevä muutos lapsiperheiden palveluiden integraatiossa. Tilaisuuden ohjelmassa on sekä raportin esittely että alueellisen oppimisverkoston seuraavat askeleet. Paneelikeskustelussa ovat mukana muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, Hämeenlinnan kaupungin opetuspäällikkö Minna Lumme ja sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Andreas Blanco Sequeiros.

Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu mukaan.

Kuva ohjelmasta SYSTEEMINEN JA SISÄLTÄPÄIN LÄHTEVÄ MUUTOS LAPSIPERHEIDEN PALVELUIDEN INTEGRAATIOSSA -WEBINAARI 17.8.2022 klo 10–12

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Venla Ritola, venla.ritola@itla.fi, 040 596 8175
Tutkimusprofessori Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, 050 917 7396

Itla ja Oulun yliopisto käynnistivät vuonna 2020 lapsiperheiden pärjäävyyden vahvistamisen ja sujuvan arjen kehittämisen tueksi yhteisövaikuttavuuteen pohjautuvan alueellisen oppimisverkoston. Verkoston tavoitteena on, että mukana olevien alueiden lapsiperheiden kasvuympäristöjen palvelut toimisivat mahdollisimman hyvin yhteen. Alueellisessa oppimisverkostossa ovat mukana Soite, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki ja Siun sote.

Yhteisövaikuttavuus on viitekehys, jonka avulla yhteistyötä voidaan tehdä tavoitteellisesti toimialoista riippumatta. Siinä hyödynnetään systeemiajattelua ihmisten ja yhteiskunnan kompleksisten ja monialaista yhteistyötä vaativien ongelmien ratkaisemiseksi. Malli tarkastelee toimijoiden ja tekojen keskinäisiä riippuvuussuhteita ja vahvistaa toimijoiden yhteisen tavoitteen saavuttamiseen tarvittavia toimia. 

 

Päivitetty 16.6.2022 klo 12.13. Päivitetty seminaarian ohjelmaa.
Päivitetty 15.6.2022 klo 14.17. Lisätty webinaarin ilmoittautumislinkki.