Nuorilla on tärkeä rooli Itlan Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman toteutuksessa.  

Tunnelma oli odottavan innostunut, kun 15 nuorta kokemusvaikuttajaa ja nuorten kanssa toimivien organisaatioiden edustajaa kokoontui ensimmäistä kertaa keskiviikkona 23.3.2022. Kyseessä oli Samalta viivalta -ohjelman nuorten ryhmän järjestäytymistapaaminen. Tapaamisessa tutustuttiin, sovittiin yhteisistä työskentelyperiaatteista ja kartoitettiin toiveita ja odotuksia yhteiselle työlle.  

Samalta viivalta -ohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä lapsiperheköyhyydestä ja tunnistaa keinoja, joilla lapsiperheköyhyyttä ja sen kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää Suomessa. Ohjelma tuottaa ja jalostaa tutkimustietoa päätöksenteon perustaksi, käynnistää kokeiluja ja vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä.  

Nuorten ryhmä hahmottaa ilmiötä ja ratkaisuja omista näkökulmistaan, reflektoi omia kokemuksiaan lapsiperheköyhyydestä arjen tasolla sekä ohjaa tutkimuskysymysten määrittelyä ja ohjelman edistymistä. Oman kiinnostuksensa mukaan nuorilla on mahdollisuus toimia kanssatutkijoina ja vaikuttamisviestijöinä. Nuorille maksetaan palkkio osallistumisesta. 

Paljon annettavaa 

Moni nuori sanoi lähteneensä mukaan toimintaan siksi, että lapsiperheköyhyyden ja sen lieveilmiöiden vähentäminen on heille merkityksellinen päämäärä. Osalla osallistujista on myös lastensuojelutausta tai henkilökohtaista kokemusta köyhyydestä, ja siksi he kokivat, että heillä on paljon annettavaa työhön. Nuoria innosti yhdessä tekeminen, asioiden syvempi ymmärtäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, verkostoituminen ja palvelujen kehittäminen.  

Nuoret kuvailivat tunnelmia seuraavasti: 

”Tämä tuntuu tärkeältä ja kiinnostavalta.”

”Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja etenkin lasten, nuorten ja lapsiperheiden asiat ovat sydäntä lähellä.”

”Kaikenlainen yhdessä kehittäminen kiinnostaa kovasti!… Innolla ja tarmolla olen lähdössä mukaan tähän toimintaan teidän kanssa.”

Nuorilta löytyy vahvaa osaamista viestinnästä sekä järjestö- ja yhdistysvaikuttamisesta – ja mikä tärkeintä, taitoa keskustella ja kuunnella. He toimivat seuraavissa organisaatioissa: 

  • Tukenasi ry, Nuorten raati
  • Osallisuuden aika ry
  • Auta Lasta ry, Veturointi-toiminta
  • Pesäpuu ry
  • SOS-Lapsikylä, Kehittäjänuoret
  • Perhehoitoliitto, nuorten kehittäjäryhmä Tilkkutäkki
  • Suomen Uusperheiden liitto ry

Nuorten ryhmä tulee kokoontumaan 4–5 kertaa vuodessa. Työskentely tapahtuu tapaamisissa ja ryhmälle luodussa digitaalisessa työtilassa. Seuraava tapaaminen järjestetään kesäkuussa 2022. Agendalla on muun muassa aihepiirin keskeisiin kysymyksiin perehtymistä sekä viestinnän ja loppuvuoden tapaamisten teemojen suunnittelua. Mietinnässä on myös kuvaava nimi ryhmälle. 

 

 Lisätietoja

Taru Lilja, projektitutkija
040 541 0139, taru.lilja@itla.fi 

Tiina Ristikari, tutkimusprofessori, kehitysjohtaja
050 917 7396, tiina.ristikari@itla.fi