Uutiset>Uutiset

Samalta viivalta Oulu – yhteisöt ratkaisemassa lapsiperheköyhyyttä

Lapsiperheköyhyys koskettaa Oulussa 5 250 lasta. Millaisia vaikuttavia ratkaisuja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi voimme löytää yhdessä? Oulun kaupunki ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla kutsuvat kaikki oululaiset mukaan 1.6.2023 klo 8.45–15.00 Samalta viivalta Oulu – Yhteisöt ratkaisemassa lapsiperheköyhyyttä -tapahtumaan Aleksinkulmaan.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat jakaa ideansa lapsiperheköyhyyden ratkaisemiseksi ja tehdä hyvää yhteisölleen, erityisesti oululaisille lapsille, nuorille ja perheille. Tilaisuuden avaa kaupunginjohtaja Seppo Määttä. Päivään on lupautunut mukaan agentteja, jotka ovat oman alansa aktiiveja ja jotka haluavat haastaa meistä jokaisen miettimään uusia ideoita. Agentteina mukana ovat toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen Oulun kulttuurisäätiöstä, kehitysjohtaja Mikko Oranen Hoivatie Oy:stä, eduskunta-avustaja Aleksanteri Kekonen, valmentaja Juha Malinen, asiantuntija Niina Jääskeläinen Auta Lasta ry:stä, kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi OSAO:sta sekä Ottawan poliisipäällikkö ja entinen senaattori Vernon White Kanadasta.

Tavoitteena löytää ratkaisuehdotuksia lapsiperheköyhyyden poistamiseksi

Tapahtuman taustalla on Oulun kaupungin päätös vähentää lapsiperheköyhyyttä ja sen negatiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin yhteistyössä Itlan kanssa.

Kesäkuun tilaisuudessa kerrotaan lapsiperheköyhyydestä, sen tutkituista vaikutuksista sekä vuonna 2023 käynnistyneestä Samalta viivalta Oulu -ohjelmasta. Oulussa on vuodesta 2019 lähtien kehitetty yhteisövaikuttavuuteen perustuvaa ylisektorista verkostotyön toimintatapaa lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Periaatteena on reagoida varhain ja yhdessä perheessä ilmenneiden haasteiden vaikeutumisen estämiseksi.

Tilaisuuden tavoitteena on kerätä oululaisten kanssa ideoita ja ratkaisuehdotuksia erityisesti lapsiperheköyhyyden poistamiseksi – kutsua yhteisöt mukaan ratkaisemaan lapsiperheköyhyyttä! Luvassa on inspiroiva päivä yhdessä Oulun kaupungin, Itlan, tilaisuuteen kutsuttujen agenttien ja osallistujien kanssa.


”Suomessa yli 10 prosenttia lapsiperheistä elää köyhyydessä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että köyhyys vaikuttaa negatiivisesti lasten kehitykseen ja lapsiperheiden arkeen. Vaikka meillä on jo paljon tietoa lapsiperheköyhyyden seurauksista, ei meillä ole riittävää ymmärrystä sen taustatekijöistä, ja kaikkein vähiten meillä on kokeiluja ongelman ratkaisemiseksi tai negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi”, toteaa Itlan tutkimusprofessori Tiina Ristikari.


Samalta viivalta Oulu on osa Itlassa vuodesta 2021 toiminutta Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa, jossa selvitetään lapsiperheköyhyyden taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan, hyvinvointipalvelujen ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia vähentää köyhyyttä ja ehkäistä köyhyydestä aiheutuvia ongelmia.

Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.